×
Ing. Pavel Švehla, Ph.D.
banner

Životopis

1991 - 1995    Gymnázium Ohradní, Ohradní 55, Praha 4 - Michle

1995 - 2000    Magisterské studium na Ústavu technologie vody a prostředí na VŠCHT v Praze. Studium ukončeno složením závěrečné státní zkoušky a obhajobou diplomové práce dne 5. 6. 2000. Téma diplomové práce: Biologická rozložitelnost organických látek.

2000-2003      Doktorandské studium na Ústavu technologie vody a prostředí na VŠCHT v Praze, dne 30. 6. složena státní doktorská zkouška. Studium ukončeno úspěšnou obhajobou disertační práce dne 22. 6. 2004 – získán titul Ph.D. Téma disertační práce: Oddělené biologické čištění kalové vody

od 1. 1. 2004 Technik na Katedře agrochemie a výživy rostlin AF ČZU

od 1. 3. 2004   Odborný asistent na Katedře agrochemie a výživy rostlin (nyní Katedra agroenvironmentální chemie a výživy rostlin) AF ČZU, výuka v předmětech Čištění odpadních vod, Odpady a jejich využití a Agrochemie, výzkumná činnost v oblasti odpadních vod.