×
Ing. Pavel Švehla, Ph.D.
banner

Publikace

Ostatní výsledky

Reject water treatment by nitritation/denitritation process – influence of ammonia concentration and loading rate Jeníček Pavel; Ing. Švehla Pavel, Ph.D.; Zábranská Jana, 2007

ŠVEHLA, P. – RADECHOVSKÁ, H. – MÍCHAL, P. – PACEK, L. – TLUSTOŠ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Řízení procesu nitrifikace kapalné frakce fermentačního zbytku s ohledem na další postup zpracování tohoto materiálu. 2016, Kaly a odpady 2016 17.3.2016, Bratislava, SK. s. 95-102. ISBN: 978-80-970896-9-6.

MÍCHAL, P. – VARGAS CÁCERES, L. – TLUSTOŠ, P. – ŠVEHLA, P.Shrnutí dosavadních výsledků výzkumu v oblasti zpracování kapalné frakce fermentačního zbytku nitrifikací a následným tepelným zahuštěním. 2018, Kaly a Odpady 2018, 20.6.2018, Brno. CzWA, AČE. s. 201-205.

Sledování vlivu koncentrace kyslíku rozpuštěného kyslíku na průběh čištění kalové vody Mgr. Lukáš Pacek, Ing. Pavel Švehla, Ph.D., Zuzana Tomášková (externí), Ing. Filip Vašák, prof. Ing. Jiří Balík, CSc., 2010

Snižování koncentrace anorganického dusíku na Odtoku z ČOV s využitím odděleného biologického čištění kalové vody Ing. Švehla Pavel, Ph.D.; Jeníček Pavel, 2004

RADECHOVSKÝ, J. – ŠVEHLA, P. – PACEK, L. – HRNČÍŘOVÁ, H. – BARTÁČEK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Synergic effect of free ammonia and free nitrous acid on the activity of nitrite oxidising bacteria. 2014, IWA 6th Eastern European Young Water Professionals Conference „East meets West“, 28.5.2014, Istanbul, Turecko. s. 954-961.

Technologické varianty odděleného čištění kalové vody postupem nitritace/denitritace Ing. Švehla Pavel, Ph.D.; Jeníček Pavel; Zábranská Jana; prof. Ing. Dohányos Michal, CSc.; Ing. Habart Jan, Ph.D., 2007

MÍCHAL, P. – ŠVEHLA, P. – TLUSTOŠ, P.Tepelné zahuštění kapalné frakce fermentačního zbytku jako cesta k racionálnějšímu využití v ní obsažených živin. 2016, Odpadové vody 2016, 19.10.2016, Bratislava, Slovensko. s. 71-74. ISBN: 978-80-89882-00-7.

HRNČÍŘOVÁ, H. – ŠVEHLA, P. – RADECHOVSKÝ, J. – PACEK, L. – BALÍK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The influence of nitrogen loading rate on the stability of short-cut nitrification applied for reject water treatment at fluctuating temperature. 2014, IWA 6th Eastern European Young Water Professionals Conference „East meets West“, 28.5.2014, Istanbul, Turecko. s. 772-779.

PACEK, L. – ŠVEHLA, P. – RADECHOVSKÝ, J. – HRNČÍŘOVÁ, H. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Urychlené zapracování zkrácené nitrifikace odpadní voda s vysokou koncentrací N-amon. 2013, VODA 2013 18.9.2013, Poděbrady. CzWA, Brno. s. 387-390. ISBN: 978-80-263-0506-4.

Vhodnost kompostů do rekultivačních vrstev skládek odpadů Ing. Hanč Aleš, Ph.D.; Ing. Habart Jan, Ph.D.; Ing. Švehla Pavel, Ph.D.; doc. Ing. Száková Jiřina, CSc., 2009

Vliv amoniakálního dusíku na proces nitratace odpadních vod Ing. Švehla Pavel, Ph.D.; Trojanová Lucie; Máša Aleš; Rybáčková Lucie, 2006

ŠVEHLA, P. – HANČ, A. – ČERNÝ, J. – VANĚK, V.Vliv hnojení a hospodaření na životní prostředí. 2016, Racionální použití hnojiv 30.11.2016, Praha. ČZU v Praze. s. 43-52. ISBN: 978-80-213-2691-0.

Vliv intenzity aerace na obsah huminových kyselin v kompostech z experimentálních reaktorů Ing. Habart Jan, Ph.D.; prof. Ing. Tlustoš Pavel, CSc.; Ing. Švehla Pavel, Ph.D.; Ing. Plíva Petr, CSc.; Ing. Váňa Jaroslav, CSc.; Ing. Váňa Jaroslav, CSc., 2007

RADECHOVSKÝ, J. – ŠVEHLA, P. – PACEK, L. – HRNČÍŘOVÁ, H. – BALÍK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv koncentrace N-amon v kalové vodě na proces nitrifikace v reaktoru SBR. 2012, Racionální použití hnojiv 29.11.2012, Praha. ČZU v Praze. s. 160-164. ISBN: 978-80-213-2331-5.

HRNČÍŘOVÁ, H. – ŠVEHLA, P. – RADECHOVSKÝ, J. – PACEK, L. – BALÍK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv objemového zatížení reaktoru na stabilitu zkrácené nitrifikace při čištění kalové vody v podmínkách s kolísající teplotou. 2014, Odpadové vody 2014, 22.10.2014, Bratislava, Slovensko. s. 174-179. ISBN: 978-80-970896-7-2..

HANČ, A. – VAŠÁK, F. – ŠVEHLA, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv obsahu amonného dusíku na vermikompostování čistírenského kalu. 2011. In: Racionální použití hnojiv 30.11.2011, Praha. ČZU v Praze, 2011. s. 88-91. ISBN: 978-80-213-2224-0.

HANČ, A. – PLÍVA, P. – PARGAČOVÁ, Z. – ŠVEHLA, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv předkompostování kuchyňského bioodpadu na jeho vermikompostování. 2012, Odpadové fórum 25.–27.4.2012, Kouty nad Desnou. CEMC, Praha. CD 6 s. ISBN: 978-80-85990-20-1.

Vliv provozních podmínek na průběh procesu nitritace – denitritace při odděleném zpracování kalové vody Ing. Švehla Pavel, Ph.D.; Jeníček Pavel, 2004

Vliv různých faktorů na proces biologického čištění odpadních vod s vysokým obsahem amoniakálního dusíku Ing. Švehla Pavel, Ph.D.; Jeníček Pavel; Kratochvíl Ondřej; Petr Tomáš; Ing. Habart Jan, Ph.D., 2008

RADECHOVSKÝ, J. – ŠVEHLA, P. – PACEK, L. – HRNČÍŘOVÁ, H. – BALÍK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv různých faktorů na průběh nitrifikace v aktivačním systému se semikontinuálním průtokem. 2013, VODA 2013 18.9.2013, Poděbrady. CzWA, Brno. s. 395-398. ISBN: 978-80-263-0506-4.

Vliv teploty na průběh nitrifikace odpadních vod s vysokým obsahem amoniakálního dusíku Ing. Švehla Pavel, Ph.D.; Jeníček Pavel; Ing. Habart Jan, Ph.D.; Ing. Hanč Aleš, Ph.D., 2008

HRNČÍŘOVÁ, H. – ŠVEHLA, P. – MIKULOVÁ, B. – RADECHOVSKÝ, J. – PACEK, L. – BALÍK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv výkyvů teploty na průběh nitritace kalové vody. 2012, Odpadové vody 17.–19.10.2012, Štrbské Pleso. AČE SR, Bratislava. s. 18-23. ISBN: 987-80-970896-2-7.

HRNČÍŘOVÁ, H. – ŠVEHLA, P. – RADECHOVSKÝ, J. – PACEK, L. – ŽŮRKOVÁ, J. – BALÍK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv zatížení reaktoru na teplotní citlivost procesu nitritace při odděleném čištění kalové vody. 2013, VODA 2013 18.9.2013, Poděbrady. CzWA, Brno. s. 343-346. ISBN: 978-80-263-0506-4.

ŠVEHLA, P. – PACEK, L. – RADECHOVSKÝ, J. – HRNČÍŘOVÁ, H. – HANČ, A. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv změny způsobu průtoku na zastoupení konečných produktů nitrifikace při biologickém čištění kalové vody. 2012, Racionální použití hnojiv 29.11.2012, Praha. ČZU v Praze. s. 176-181. ISBN: 978-80-213-2331-5.

DREŠLOVÁ, M. – HANČ, A. – BOUČEK, J. – ŠVEHLA, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vyluhovatelnost fosforu, vápníku, draslíku a hořčíku z vermikompostu. 2015, Racionální použití hnojiv 26.11.2015, Praha. ČZU v Praze. s. 91-94. ISBN: 978-80-213-2594-4.

Využití biologicky rozložitelných odpadů anaerobní digescí a porovnání produkce bioplynu z různých odpadů Ing. Jelínek František; Bc. Jelínek František; Ing. Habart Jan, Ph.D.; prof. Ing. Tlustoš Pavel, CSc.; Ing. Švehla Pavel, Ph.D., 2009

MÍCHAL, P. – ŠVEHLA, P. – TLUSTOŠ, P.Využití odpadního tepla k tepelnému zahuštění kapalné frakce fermentačního zbytku. 2016, Racionální použití hnojiv 30.11.2016, Praha. ČZU v Praze. s. 113-116. ISBN: 978-80-213-2691-0.

Využití odpadů z ČOV jako zdroje organických látek a živin Ing. Černý Jindřich, Ph.D.; prof. Ing. Balík Jiří, CSc.; Ing. Švehla Pavel, Ph.D.; Ing. Kulhánek Martin, Ph.D., 2009

ČERNÝ, J. – HRABAL, P. – ŠVEHLA, P. – KULHÁNEK, M. – BALÍK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Využití struvitu pro hnojení N, P, a Mg. 2012, Racionální použití hnojiv 29.11.2012, Praha. ČZU v Praze. s. 95-99. ISBN: 978-80-213-2331-5.

PACEK, L. – ŠVEHLA, P. – RADECHOVSKÝ, J. – HRNČÍŘOVÁ, H. – BALÍK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Zapracování nitrifikačního reaktoru pro čištění odpadní vody s vysokou koncentrací amoniakálního dusíku. 2012, Odpadové fórum 25.–27.4.2012, Kouty nad Desnou. CEMC, Praha. CD 6 s. ISBN: 978-80-85990-20-1.

RADECHOVSKÝ, J. – ŠVEHLA, P. – PACEK, L. – HRNČÍŘOVÁ, H. – HLOUŠEK, T. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Zapracování poloprovozní jednotky pro oddělené čištění kalové vody. 2014, Odpadové vody 2014, 22.10.2014, Bratislava, Slovensko. s. 87-90. ISBN: 978-80-970896-7-2.

Zastoupení konečných produktů nitrifikace kalové vody v závislosti na koncentraci rozpuštěného kyslíku Mgr. Lukáš Pacek, Ing. Pavel Švehla, Ph.D., prof. Ing. Jiří Balík, CSc., Ing. Filip Vašák, 2010

RADECHOVSKÝ, J. – ŠVEHLA, P. – PACEK, L. – HRNČÍŘOVÁ, H. – BALÍK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Zastoupení konečných produktů nitrifikace v systému SBR – vliv koncentrace n-amon ve vstupní vodě. 2012, Odpadové vody 17.–19.10.2012, Štrbské Pleso. AČE SR, Bratislava. s. 79-84. ISBN: 987-80-970896-2-7.

HRNČÍŘOVÁ, H. – ŠVEHLA, P. – VYMAZAL, J. – RADECHOVSKÝ, J. – VAŠUTOVÁ, Z. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Zhodnocení průběhu čištění odpadní vody v kořenové čistírně Spálené Poříčí. 2013, Racionální použití hnojiv 28.11.2013, Praha. ČZU v Praze. s. 93-96. ISBN: 978-80-213-2416-9.

PACEK, L. – HENDRICKX, T. – ŠVEHLA, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Zkrácená nitrifikace anaerobně předčištěné komunální odpadní vody při nízké teplotě. 2011. In: Racionální použití hnojiv 30.11.2011, Praha. ČZU v Praze, 2011. s. 112-117. ISBN: 978-80-213-2224-0.

RADECHOVSKÝ, J. – ŠVEHLA, P. – PACEK, L. – HRNČÍŘOVÁ, H. – BALÍK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Zkrácená nitrifikace odpadní vody při různé koncentraci N-amon. 2012, Odpadové fórum 25.–27.4.2012, Kouty nad Desnou. CEMC, Praha. CD 8 s. ISBN: 978-80-85990-20-1.

PACEK, L. – ŠVEHLA, P. – RADECHOVSKÝ, J. – HRNČÍŘOVÁ, H. – BALÍK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Zkrácená nitrifikace odpadní vody s vysokou koncentrací N-amon. 2012, Odpadové vody 17.–19.10.2012, Štrbské Pleso. AČE SR, Bratislava. s. 201-207. ISBN: 987-80-970896-2-7.

Změny pH během kompostování komunálních bioodpadů Ing. Hanč Aleš, Ph.D.; Ing. Habart Jan, Ph.D.; Ing. Švehla Pavel, Ph.D.; Charvátová Kateřina; Ochecová Pavla, 2009

HANČ, A. – VAŠÁK, F. – ŠVEHLA, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Změny ve výnosech senážního ovsa po hnojení vermikompostem pocházejícím z digestátu. 2012, Racionální použití hnojiv 29.11.2012, Praha. ČZU v Praze. s. 101-104. ISBN: 978-80-213-2331-5.

MÍCHAL, P. – ŠVEHLA, P. – HANČ, A. – **INNEMANOVÁ, P. – HNÁTKOVÁ, T. – **CAJTHAML, T.Zpracování čistírenského kalu s využitím žížal. 2019, 13. bienální konference VODA 2019, 18.9.2019, Poděbrady. CzWA, Brno. s. 519-522. ISSN: 2694-7013.

ŠVEHLA, P. – **VODIČKA, O. – **KOUBA, V. – **JENÍČEK, P. – MÍCHAL, P. – **DOŠKOVÁ, E. – **SHTUKATUROVA, A. – **BARTÁČEK, J.Zpracování externích odpadních vod s vysokým obsahem dusíku za využití procesu ANAMMOX či jiných inovativních biologických postupů. 2018, Odpadové vody 2018, 17.10.2018, Štrbské Pleso. AČE, CzWA. s. 313-318. ISBN: 978-80-973196-0-1.