×
prof. Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D.
Osobní stránky
banner

Nabídka témat: BP, DP a Ph.D.

Nabídka témat BP a DP

Výběr z nabízených témat:

- dynamika horských smrkových pralesů,

- studium přirozené obnovy horských lesů,

- management tlejícího dřeva a jeho význam pro biodiverzitu,

- nízký les a střední les a jeho význam pro ochranu biodiverzity,

- a mnoho dalších,

- v případě, že máte svoje téma, přijďte ho s námi konzultovat.

Lokality: v ČR nabízíme témata např v: NP Šumava, CHKO Jeseníky, NP Podyjí, CHKO Český Kras, Biosférická rezervace Soutok, Doupovské hory ale i další. V zahraničí v současnosti pracujeme v pralesích v Rumunsku a na Ukrajině.

Nepracujete sami a zadarmo. Vaše práce probíhá v rámci týmu: nepracujete sami a máte odborné vedení. Za práci terénu a při zpracování dat platíme a hradíme veškeré náklady.