×
prof. Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D.
Osobní stránky
banner

Svoboda Miroslav

Odborné zaměření:

- ekologie lesa, pěstování lesa, management lesů v ZCHÚ, biodiverzita

- dynamika a režim disturbancí temperátních lesů, význam tlejícího dřeva v lese, dendrochronologie a její aplikace při výzkumu dynamiky lesa, prostorová statistika a její využití při analýze struktury a dynamiky lesa, moderní nástroje sběru dat v lese