×
Ing. Radka Svobodová
banner

Publikace

Článek v odborném periodiku

BARTOŠKA, J. – SVOBODOVÁ, R. – JARKOVSKÁ, M. IPMA standard elements and feedback in project management teaching. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 2011, roč. 4, č 3, s. 152-163. ISSN: 1803-1617.

Článek ve sborníku z akce

BARTOŠKA, J. – SVOBODOVÁ, R. – JARKOVSKÁ, M. Project management teaching according to the IPMA Standard. In Efficiency and Responsibility in Education, 8th International Conference 09.06.2011, Czech University of Life Sciences Prague . Czech University of Life Sciences Prague : Czech University of Life Sciences Prague , 2011. s. 23-30.

Ostatní výsledky

Analýza motivů ke studiu v KS na ČZU Ing. Vydrová Hana; Ing. Kvasnička Roman; Ing. Svobodová Radka, 2009

Aplikace teorie omezení v řízení výroby a projektovém řízení Ing. Svobodová Radka, 2009

FORMALIZATION OF CRITICAL MASS METHOD IN PROJECT MANAGEMENT Ing. Svobodová Radka; Ing. Hornická Andrea; Ing. Kvasnička Roman, 2009

INOVACE PŘEDMĚTU PLÁNOVÁNÍ A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ – PRAKTICKÉ PŘÍSTUPY FIRMY VWS MEMSEP Ing. Svobodová Radka; Ing. Kvasnička Roman; Ing. Antoš Vítězslav, 2009

Metoda vymezení regionů se soustředěnou podporou státu Ing. Krejčí Igor; Ing. Hornická Andrea; Ing. Svobodová Radka, 2009

Uplatnění metody kritického množství v oblasti Turnaround Project Managementu Ing. Svobodová Radka, 2009

VÝUKA PŘEDMĚTU PLÁNOVÁNÍ A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ V LMS MOODLE NA ČZU Ing. Svobodová Radka; Ing. Kvasnička Roman; Ing. Antoš Vítězslav, 2009