×
Ing. Jan Táborský, Ph.D.
banner

PublikaceČlánek v odborném periodiku

TÁBORSKÝ, J. – HEJTMÁNKOVÁ, A. – HLAVATÁ, E. – CHLÁDEK, L. – -- Autor nenalezen UIC (526988) A study of dynamics of bitter acids and xanthohumol in hop pellets during storage. Agronomy Research, 2018, roč. 16, č. S2, s. 1509-1516. ISSN: 1406-894X.

HEJTMÁNKOVÁ, A. – TÁBORSKÝ, J. – KUDELOVÁ, V. – KRATOCHVÍLOVÁ, K. – -- Autor nenalezen UIC (526996) – -- Autor nenalezen UIC (520075) Contents of tocols in different types of dry shell fruits. Agronomy Research, 2018, roč. 16, č. S2, s. 1373-1382. ISSN: 1406-894X.

HÖNIG, V. – LINHART, Z. – TÁBORSKÝ, J. – MAŘÍK, J. Determination of the phase separation temperature and the water solubility in the mixtures of gasoline with biobutanol and bioethanol. ..., 2015, roč. 13, č. 2, s. 550-557. ISSN: N.

OBERGRUBER, M. – HÖNIG, V. – PROCHÁZKA, P. – TÁBORSKÝ, J. Diagnostics of hydraulic fluids used in aviation. Agronomy Research, 2018, roč. 16, č. S1, s. 1133-1141. ISSN: 1406-894X.

LACHMAN, J. – HEJTMÁNKOVÁ, A. – TÁBORSKÝ, J. – KOTÍKOVÁ, Z. – PIVEC, V. – STŘALKOVÁ, R. – VOLLMANNOVÁ, A. – BOJŇANSKÁ, T. – DĚDINA, M. Evaluation of oil content and fatty acid composition in the seed of grapevine varieties. LWT-Food Science and Technology, 2015, roč. 63, č. 1, s. 620-625. ISSN: 0023-6438.

ZEMAN, P. – HÖNIG, V. – KOTEK, M. – TÁBORSKÝ, J. – OBERGRUBER, M. – MAŘÍK, J. – HARTOVÁ, V. – PECHOUT, M. Hydrotreated Vegetable Oil as a Fuel from Waste Materials. Catalysts, 2019, roč. 9, č. 4, s. 1-16. ISSN: 2073-4344.

TÁBORSKÝ, J. – KUNT, M. – KLOUČEK, P. – LACHMAN, J. – ZELENÝ, V. – KOKOŠKA, L. Identification of potential sources of thymoquinone and related compounds in Asteraceae, Cupressaceae, Lamiaceae, and Ranunculaceae families. Central European Journal of Chemistry, 2012, roč. 10, č. 6, s. 1899-1906. ISSN: 1895-1066.

**MÁDLÍKOVÁ, M. – **KRAUSOVÁ, I. – **MIZERA, J. – TÁBORSKÝ, J. – FAMĚRA, O. – **CHVÁTIL, D. Nitrogen assay in winter wheat by short-time instrumental photon activation analysis and its comparison with the Kjeldahl method. Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 2018, roč. 317, č. 1, s. 479-486. ISSN: 0236-5731.

HÖNIG, V. – ORSÁK, M. – TÁBORSKÝ, J. The analysis of the influence of biobutanol and bioethanol mixture with ethers on the vapour pressure of gasoline. Agronomy Research, 2015, roč. 13, č. 2, s. 568-576. ISSN: 1406-894X.

HÖNIG, V. – TÁBORSKÝ, J. – ORSÁK, M. – ILVES, R. Using gas chromatography to determine the amount of alcohols in diesel fuels. Agronomy Research, 2015, roč. 13, č. 5, s. 1234-1240. ISSN: 1406-894X.

HEJTMÁNKOVÁ, A. – TÁBORSKÝ, J. – DRAGOUNOVÁ, H. – NOVOTNÝ, O. Variability of unsaturated fatty acids in milk from different farms of the Czech Republic. Scientia Agriculturae Bohemica, 2009, roč. 40, č. 4, s. 204 - 211. ISSN: 1211-3174.

Odborná monografie

BURG, P. – DĚDINA, M. – HEJTMÁNKOVÁ, A. – HEJTMÁNKOVÁ, K. – JELÍNEK, A. – LACHMAN, J. – LIPAVSKÝ, J. – MAŠÁN, V. – PIVEC, V. – SKALA, O. – STŘALKOVÁ, R. – TÁBORSKÝ, J. – ZEMÁNEK, P. Studium biologicky aktivních látek v semenech a letorostech révy vinné a možnosti získáváni oleje ze semen. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2014, 94s. ISBN 978-80-7509-165-9.

Článek ve sborníku z akce

HÖNIG, V. – TÁBORSKÝ, J. – LINHART, Z. Determination of n-butanol and isobutanol in gasoline using gas chromatography (GC-FID). In 14th International Scientific Conference Engineering for Rural Development 20.05.2015, Lotyšsko, Jelgava. Jelgava: Latvia University of Agriculture, Latvia , 2015. s. 313-318.

SKALA, O. – TÁBORSKÝ, J. – PIVEC, V. – HORNÍČKOVÁ, Š. – HEJTMÁNKOVÁ, A. Potential of grapevine cultivars grown in the Czech Republic for grapeseed oil production. In Proceedings of the 1st International Symposium on Fruit Culture and Its Traditional Knowledge along Silk Road Countries, Acta Horticulturae No. 1032 (2014) 04.11.2013, Yerevan, Armenia. Leuven, Belgium: International Society for Horticultural Science, Leuven, Belgium, 2014. s. 63-68.

Ostatní výsledky

**HORNA, A. – **VOŘÍŠEK, V. – **RÁČKOVÁ, L. – TÁBORSKÝ, J. – **BÍLKOVÁ, A. – **VÁVRA, R.Aktuální poznatky o bioaktivních látkách v jablcích. 2018, Proceedings of the 44th Food Quality and Safety Conference in Brno, 28.2.2018. ISBN: 978-80-7509-542-8.

CERM-2: 2nd Regional Central European Conference on Reference Materials prof. RNDr. Mader Pavel, CSc.; Ing. Táborský Jan, 2000

Comparison of antimicrobial activities and chemical compositions of Nigella arvensis, N. damascena, N. garidella, N. hispanica, and N. orientalis Ing. Táborský Jan, -1

TÁBORSKÝ, J. – CEJPKOVÁ, M. – HEJTMÁNKOVÁ, A. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Determination of fatty acid composition in nut oils. 2015, Book of Proceedings: 15th International Nutrition and Diagnostics Conference, October 5-8, 2015, Prague, p. 105. Editor: A. Horna, Publisher: University of Pardubice, ISBN: 978-80-7395-901-2. .

Determination of thymoquinone and related compounds in plants by capillary gas chromatography Ing. Táborský Jan; Ing. Kunt Miroslav, Ph.D.; doc. Ing. Kokoška Ladislav, Ph.D., 2008

Determination of thymoquinone and related compounds in plants by capillary gas chromatography Ing. Táborský Jan; Ing. Kunt Miroslav, Ph.D.; doc. Ing. Kokoška Ladislav, Ph.D., 2008

Kvalita a funkce půd ve vztahu k udžitelnému vývoji a ochraně půdního pokryvu prof. Ing. Kozák Josef, DrSc., dr.h.c.; prof. Ing. Balík Jiří, CSc.; prof. RNDr. Barták Miroslav, CSc.; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; Ing. Brant Václav, Ph.D.; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D.; Ing. Janků Jaroslava, CSc.; Ing. Kalous Lukáš, Ph.D.; doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; Kolihová Dana; Ing. Kolihová Dana, CSc.; RNDr. Kurfürst Josef, CSc.; prof. Ing. Mareček Jiří, CSc.; prof. Ing. Matula Svatopluk, CSc.; Ing. Miholová Daniela, CSc.; Ing. Pavlů Lenka, Ph.D.; Ing. Pavlů Lenka, Ph.D.; prof. RNDr. Němeček Jan, DrSc.; Ing. Němeček Karel; Ing. Penížek Vít, Ph.D.; Ing. Popelářová Eva, Ph.D.; Ing. Mühlhanselová Marcela, Ph.D.; doc. Ing. Růžek Lubomír, CSc.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc.; prof. Ing. Svobodová Miluše, CSc.; doc. Ing. Száková Jiřina, CSc.; prof. Ing. Šantrůček Jaromír, CSc.; Ing. Táborský Jan; doc. RNDr. Valla Miloš, CSc.; RNDr. Vaněk Aleš, Ph.D.; RNDr. Vaněk Aleš, Ph.D.; prof. Ing. Vaněk Václav, CSc.; prof. Ing. Voříšek Karel, CSc.; Mgr. Vrabec Vladimír, Ph.D., 2005

KRAUSOVÁ, I. – MIZERA, J. – ŘANDA, Z. – DOSTÁLEK, P. – TÁBORSKÝ, J. – MÁDLÍKOVÁ, M. – FAMĚRA, O. – CHVÁTIL, D. – KRIST, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Nitrogen assay by instrumental photon activation analysis with the MT-25 microtron. 2014, Book of Abstracts, 4-th International Nuclear Chemistry Congress, 14-19 September 2014, Maresias, Sao Paulo, Brazil, s. 273.

KRAUSOVÁ, I. – MÁDLÍKOVÁ, M. – TÁBORSKÝ, J. – FAMĚRA, O. – CHVÁTIL, D. – KRIST, P. – MIZERA, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Nitrogen assay in winter wheat by instrumental photon activation analysis with MT-25 microtron. 2015, 14th International Conference on Modern Trends in Activation Analysis and 11th International Conference on Nuclear Analytical Methods in the Life Sciences, August 23-28, 2015, Delft University of Technology, Delft, The Netherlands..

SKALA, O. – TÁBORSKÝ, J. – PIVEC, V. – HORNÍČKOVÁ, Š. – HEJTMÁNKOVÁ, A. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Potential of grapevine varieties grown in the Czech Republic for grape seed oil production. 2013, Book of Abstracts of International Symposium on Fruit Culture and its Traditional Knowledge along Silk Road Countries. 04.11.2013, Jerevan - Tbilisi. Jerevan, 2013. s. 51.

Příprava a testování homogenity interního referenčního materiálu na bázi nízkotučného sušeného mléka Ing. Táborský Jan; Ing. Miholová Daniela, CSc.; doc. Ing. Hejtmánková Alena, CSc., 2005

Stripping voltammetry in trace element analysis of plant materials prof. RNDr. Mader Pavel, CSc.; Dorčák Vlastimil; Major N.; Ing. Miholová Daniela, CSc.; doc. Ing. Száková Jiřina, CSc.; Kolihová Dana; Ing. Kolihová Dana, CSc.; Korhammer S.; Heidenreich H.; Ing. Táborský Jan, 2001

Taxonomic distribution of thymoquinone and related compounds in selected plant species Ing. Táborský Jan; Ing. Kunt Miroslav, Ph.D.; Ing. Klouček Pavel, Ph.D.; doc. Ing. Kokoška Ladislav, Ph.D., 2009

TÁBORSKÝ, J. – HEJTMÁNKOVÁ, A. – KUDELOVÁ, V. – POPOV, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The content of vitamin E in different types of nuts. 2015, Book of Proceedings: 15th International Nutrition and Diagnostics Conference, October 5-8, 2015, Prague, p. 104. Editor: A. Horna, Publisher: University of Pardubice, ISBN: 978-80-7395-901-2. .

The impact of some plant hormones on the metabolism of proline in wheat Ing. Vodičková Hana, Ph.D.; Ing. Staszková Ludmila, CSc.; Ing. Táborský Jan; RNDr. Kohoutová Hradecká Dana, CSc., 2006

Úloha pesticidů v trvale udržitelném rozvoji Ing. Táborský Jan, -1

Variability of essential fatty acids in milk fat Ing. Táborský Jan; doc. Ing. Hejtmánková Alena, CSc.; Dragounová Hedvika; Dragounová Hedvika; Dragounová Hedvika, 2007

Variability of essential fatty acids in milk fat Ing. Táborský Jan; doc. Ing. Hejtmánková Alena, CSc.; Dragounová Hedvika; Dragounová Hedvika; Dragounová Hedvika, 2007

Vliv abiotického stresu těžkými kovy na metabolismus prolinu Ing. Staszková Ludmila, CSc.; RNDr. Kohoutová Hradecká Dana, CSc.; Ing. Táborský Jan, 2002

Vliv benzylaminopurinu a 24-epibrassinolidu na obsah vybraných aminokyselin u pšenice ve vztahu k působení stresových faktorů Ing. Staszková Ludmila, CSc.; Ing. Vodičková Hana, Ph.D.; Ing. Táborský Jan; RNDr. Kohoutová Hradecká Dana, CSc., 2007

Vliv chladového stresu na metabolismus prolinu pšenice Ing. Staszková Ludmila, CSc.; Ing. Táborský Jan, 2005

Vliv kadmia na biosyntézu prolinu v listech jarního ječmene Ing. Staszková Ludmila, CSc.; RNDr. Kohoutová Hradecká Dana, CSc.; Ing. Dudjak Jiří; Ing. Táborský Jan, 2004

Změny v metabolismu rostlin při stresu kadmiem Ing. Staszková Ludmila, CSc.; Ing. Táborský Jan, 2006