×
Ing. Jan Táborský, Ph.D.
banner

Životopis

Ing. Jan Táborský, Ph.D. je absolventem Vysoké školy chemicko-technologické v Pardubicích, obor technická fyzikální a analytická chemie. Diplomovou práci na téma „Plynová chromatografie a hmotnostní spektrometrie esterů kyseliny akrylové a metakrylové“ vypracoval na katedře analytické chemie pod vedením prof. Jaroslava Churáčka, DrSc. V současné době je zaměstnán na katedře chemie České zemědělské univerzity v Praze, kde také vypracoval a obhájil svoji disertační práci na téma „Stanovení thymochinonu a příbuzných sloučenin ve vybraných rostlinných taxonech“. 

Ing. Táborský se ve své výzkumné práci zabývá především chemickou analýzou biologicky aktivních látek v rostlinách, hodnocením jejich kvality a možnostmi jejich dalšího využití (např. rostliny čeledi Lamiaceae, chmel, oregano a další). V oblasti analytické chemie se specializoval na možnosti využití plynové chromatografie a hmotnostní spektrometrie pro analýzu přírodních látek. Kromě toho se zabývá také problematikou chemické metrologie a využitím referenčních materiálů v analytické praxi, studiem chemického složení motorových paliv aj.