×
doc. Ing. Jan Tauchen, Ph.D.
banner

Výzkumné zaměření

Fytochemie a analytická chemie


 • Stanovení biologické aktivity rostlinného materiálu (potraviny a léčivé rostliny)
  • antioxidační
  • protirakovinná
  • protizánětlivá
  • anthelmintická
 • Charakterizace biologicky aktivních látek rostlinného původu, jejich izolace a určení struktury
  • kapalinová chromatografie s UV či hmostnosním detektorem (HPLC-UV/Vis; LC-MS)
  • plynová chromatografie s hmotnostním spektrometrem (GC-MS)
  • hmotnostní spektrometrie MALDI-TOF
  • Olfaktometrie

Etnobotanika a etnofarmakologie


 • Dokumentace tradičního využití rostlin různými lidskými kulturamy, specificky za účelem léčení rozličných onemocnění a zranění
 • Snaha o vysvětlení/potvrzení tradičního využití rostlin pomocí moderních věděckých metod (viz výše)