×
doc. Ing. Jan Tauchen, Ph.D.
banner

Odkazy

Students for the Living Amazon o.p.s.

Nezisková nevládní organizace vytvořená za účelem podpory výzkumu a ochrany původní amazonské fauny a flory. Tato organizace se dále snaží o zajištění tamní potravinové bezpečnosti a klade důraz na ochranu kulturního dědictví původních obyvatel.

International Maize and Wheat Improvement Center

Nezisková výzkumná a vzdělávací instituce, která se zabývá šlechtěním specifických variet kukuřice a pšenice a introdukcí těchto mezi farmáře třetího světa.

The Plant List

Databáze všech známých rostlinných druhů.

Deep Medi Musik

Nejlepší desky široko daleko.

Woodys

Pro ty, kteří se zajímají o otázky týkající se ochrany životního prostředí