×
doc. Ing. Karel Tomšík, Ph.D.
banner

Publikace

Článek v odborném periodiku

MIMRA, M. – KAVKA, M. – TOMŠÍK, K. – STRUHÁR, M. Application of the “boundary line analysis method” for the optimisation of the number of tractors used in an agricultural company. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2014, roč. 60, č. 1, s. 1-8. ISSN: 0139-570X.

SMUTKA, L. – ŘEZBOVÁ, H. – TOMŠÍK, K. – SVATOŠ, M. Comparison of Agricultural Trade in Selected Groups of Countries – Comparison of Real Results. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2015, roč. 63, č. 5, s. 1739-1748. ISSN: 1211-8516.

TOMŠÍK, K. – ROSOCHATECKÁ, E. Competitiveness of the Finnish Agriculture after ten years inthe EU. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2007, roč. 53, č. 10, s. 448 - 454. ISSN: 0139-570X.

KOTYZA, P. – TOMŠÍK, K. Effects of Public Support on Producer Groups Establishment in the Czech Republic and Slovakia. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2014, roč. 6, č. 2, s. 37-47. ISSN: 1804-1930.

TOMŠÍKOVÁ, K. – HUDEČKOVÁ, H. – TOMŠÍK, K. ENHANCING ATTRACTIVENESS OF SECONDARY AGRICULTURAL EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 2019, roč. 12, č. 4, s. 135-145. ISSN: 2336-2375.

BENEŠOVÁ, I. – ŘEZBOVÁ, H. – SMUTKA, L. – TOMŠÍK, K. – LAPUTKOVÁ, A. EUROPEAN SUGAR MARKET - IMPACT OF QUOTA SYSTEM. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2015, roč. 63, č. 6, s. 1825-1838. ISSN: 1211-8516.

MAITAH, M. – ŘEZBOVÁ, H. – SMUTKA, L. – TOMŠÍK, K. European Sugar Production and its Control in the World Market. Sugar Tech, 2016, roč. 18, č. 3, s. 236-241. ISSN: 0972-1525.

SMUTKA, L. – SVATOŠ, M. – TOMŠÍK, K. – SERGIENKO, O. Foreign trade in agricultural products in the Czech Republic. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2016, roč. 62, č. 1, s. 9-25. ISSN: 0139-570X.

SMUTKA, L. – TOMŠÍK, K. GDP Structure and Economic Performance in Sub-Saharan Countries. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2014, roč. 62/2014, č. 4, s. 729-747. ISSN: 1211-8516.

HOMOLÁČ, L. – TOMŠÍK, K. Historical development of land ownership in the Czech Republic since the foundation of the Czechoslovakia until present. ..., 2016, roč. 62, č. 11, s. 528-536. ISSN: N.

ŘEZBOVÁ, H. – TOMŠÍK, K. Impact of Complementary National Direct Payments on Cattle Breeding Sector. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2012, roč. IV., č. 4 Special, s. 95-106. ISSN: 1804-1930.

BENEŠOVÁ, I. – MAITAH, M. – SMUTKA, L. – TOMŠÍK, K. Perspectives of the Russian agricultural exports in terms of comparative advantage . Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2017, roč. 63, č. 7, s. 318-330. ISSN: 0139-570X.

TOMŠÍK, K. – SMUTKA, L. – LUBANDA, J. – ROHN, H. Position of Agriculture in Sub-Saharan GDP Structure and Economic Performance. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2015, roč. VII, č. 1/2015, s. 69-80. ISSN: 1804-1930.

TOMŠÍK, K. – SMUTKA, L. Selected aspects and specifics of the economic development in sub-Saharan Africa. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2013, roč. LXI, č. 2, s. 517-528. ISSN: 1211-8516.

SMUTKA, L. – TOMŠÍK, K. Selected aspects of GDP value and structure development in sub-Saharan Africa. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2011, roč. LIX, č. 7, s. 347-362. ISSN: 1211-8516.

ROSOCHATECKÁ, E. – TOMŠÍK, K. – ŽÍDKOVÁ, D. SELECTED PROBLEMS OF CAPITAL ENDOWMENT OF CZECH AGRICULTURE. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2008, roč. 54, č. 3, s. 108 - 116. ISSN: 0139-570X.

KOTYZA, P. – TOMŠÍK, K. – **HORNOWSKI, A. – ELISOVÁ, K. Supporting Producer Groups – Increasing Producer’s Value Added. Scientia Agriculturae Bohemica, 2018, roč. 49, č. 2, s. 142-152. ISSN: 1211-3174.

TOMŠÍK, K. – ROSOCHATECKÁ, E. Sustainability of Finnish Agriculture in the Context of CAP Regimes. Scientia Agriculturae Bohemica, 2009, roč. 40, č. 2, s. 90 - 95. ISSN: 1211-3174.

Odborná monografie

BOHÁČKOVÁ, I. – ANTOUŠKOVÁ, M. – BROŽOVÁ, I. – ČERVENÁ, G. – HUDEČKOVÁ, H. – LOŠŤÁK, M. – MALÁ, Z. – TOMŠÍK, K. Finanční podpora zemědělství a regionálního rozvoje - vybrané aspekty. Praha: Powerprint Praha, nakladatelství s vědeckou redakcí, 2011. 126s. ISBN 978-80-87415-32-0.

SVATOŠ, M. – SMUTKA, L. – ROSOCHATECKÁ, E. – TOMŠÍK, K. – BRČÁK, J. – BENEŠOVÁ, I. – STEININGER, M. Globalizační procesy v zemědělství a role EU v rámci globálního trhu. Praha: Powerprint, 2011. 140s. ISBN 978-80-87415-26-9.

TOMŠÍK, K. Vývoj a perspektivy evropského venkova. Praha: Wolters Kluwer, 2009. 208s. ISBN 978-80-7357-495-6.

SVATOŠ, M. – SMUTKA, L. – TOMŠÍK, K. – BENEŠOVÁ, I. – MAITAH, M. Zahraniční obchod - teorie a praxe . Praha: Grada Publishing, a.s., 2009, 368s. ISBN 978-80-247-2708-0.

TOMŠÍK, K. Zemědělská němčina. Praha: Profi Press, 2007. 338s. ISBN 978-80-86726-23-6.

Kapitoly v odborné knize

TOMŠÍK, K. Zahraniční obchod - teorie a praxe. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009. 1s. ISBN 978-80-247-2708-0. s. Zahraniční obchod - teorie a praxe (Kapitoly: 3.1., 3.2., 3.4., 3.5.), s. 60 - 97.

Článek ve sborníku z akce

TOMŠÍKOVÁ, K. – HUDEČKOVÁ, H. – TOMŠÍK, K. Enhancing attractiveness of secondary agricultural education in the Czechia. In Proceedings of the 16th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2019 06.06.2019, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2019. s. 302-309.

SMUTKA, L. – BENEŠOVÁ, I. – TOMŠÍK, K. European Sugar Market – Quo Vadis?. In 18TH INTERNATIONAL CONFERENCE ENTERPRISE AND COMPETITIVE ENVIRONMENT 05.03.2015, Brno. Brno: Univ Mendel, Fac Business Econom, Brno, CZECH REPUBLIC, 2015. s. 824-833.

TOMŠÍKOVÁ, K. – TOMŠÍK, K. – NĚMEJC, K. Teacher’s prestige in contemporary Czech society. In Proceedings of the 13th International Scientific Conference: Rural Environment, Education, Personality (REEP) 08.05.2020, Jelgava. Jelgava: Latvia University of Life Sciences and Technologies, Faculty of Engineering, Institute of Education and Home Economics, Latvia, 2020. s. 458-465.

Ostatní výsledky

PÁNKOVÁ, L. – MALÝ, M. – AULOVÁ, R. – PELIKÁN, M. – TOMŠÍK, K. – HOUŠKA, M. – JIRAL, J. – HUČKO, J. – MOULIS, P. – ČTYROKÁ, H.Agrarian Perspectives XXIX. - Trends and Challenges of Agrarian sector. 2020, .

PÁNKOVÁ, L. – MALÝ, M. – AULOVÁ, R. – PELIKÁN, M. – TOMŠÍK, K. – HOUŠKA, M. – JIRAL, J. – HUČKO, J. – MOULIS, P. – ČTYROKÁ, H.Agrarian Perspectives XXX. - SOURCES OF COMPETITIVENESS UNDER PANDEMIC AND ENVIRONMENTAL SHOCKS. 2021, .

Agrární politika prof. Ing. Svatoš Miroslav, CSc.; Ing. Boučková Bohuslava, CSc.; Ing. Smutka Luboš, Ph.D.; doc. Ing. Tomšík Karel, Ph.D.; Ing. Pokorná Irena, Ph.D., 2009

Analysis of the EU Structural Funds in a Chosen region prof. Ing. Homolka Jaroslav, CSc.; doc. Ing. Tomšík Karel, Ph.D., 2008

Approaches to EAFRD Expenditure Allocation in the Czech Republic and Germany doc. Ing. Tomšík Karel, Ph.D.; doc. Ing. Rosochatecká Eva, CSc., 2007

Beispiel einer regionalen Entwicklung an der tschechisch - österreichischen Grenze doc. Ing. Tomšík Karel, Ph.D., 2004

Česká republika před vstupem do EU doc. Ing. Tomšík Karel, Ph.D., 2004

CRM – CUSTOMERS VALUE ORIENTATION doc. Ing. Hes Aleš, CSc.; doc. Ing. Tomšík Karel, Ph.D., 2006

Cvičení z ekonomiky podniku doc. Ing. Tomšík Karel, Ph.D.; doc. Ing. Rosochatecká Eva, CSc.; Ing. Gebeltová Zdeňka, 2001

Cvičení z ekonomiky podniků Ing. Gebeltová Zdeňka; doc. Ing. Rosochatecká Eva, CSc.; doc. Ing. Tomšík Karel, Ph.D., 2003

Cvičení z ekonomiky podniků doc. Ing. Tomšík Karel, Ph.D., 2004

Cvičení z ekonomiky podniků doc. Ing. Rosochatecká Eva, CSc.; doc. Ing. Tomšík Karel, Ph.D.; Ing. Gebeltová Zdeňka, 2006

Deckungsbeitrag - Pool doc. Ing. Tomšík Karel, Ph.D., -1

Die Zukunft von Biotreibstoffen in Deutschland und der Tschechischen Republik doc. Ing. Tomšík Karel, Ph.D., 2007

Efektivnost přechodového období finského zemědělství doc. Ing. Tomšík Karel, Ph.D., 2002

Ekologické zemědělství Německa na cestě k trvalé udržitelnosti doc. Ing. Tomšík Karel, Ph.D., 2004

Ekonomické výsledky finského a švédského zemědělství po začlenění do struktur EU doc. Ing. Rosochatecká Eva, CSc.; doc. Ing. Tomšík Karel, Ph.D., 2001

Ekonomika podniků doc. Ing. Rosochatecká Eva, CSc.; doc. Ing. Tomšík Karel, Ph.D., 2003

Ekonomika podniků doc. Ing. Rosochatecká Eva, CSc.; Ing. Žídková Dana, CSc.; doc. Ing. Tomšík Karel, Ph.D., 2006

Ekonomika podniků doc. Ing. Rosochatecká Eva, CSc.; doc. Ing. Tomšík Karel, Ph.D.; Ing. Žídková Dana, CSc., 2009

Erfahrungen aus einer EU – gefördeterten ländlichen Region in Tschechien doc. Ing. Tomšík Karel, Ph.D., 2002

SMUTKA, L. – BENEŠOVÁ, I. – TOMŠÍK, K. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); European Sugar Market – Quo Vadis?. 2015, 18th International Scientific Conference “Enterprise and the Competitive Environment”, March 5–6, 2015, Brno, Czech Republic Svatopluk Kapounek (ed.), Mendel University in Brno, 2015 ISBN 978-80-7509-342-4.

Evropská integrace a environmentální ekonomika doc. Ing. Tomšík Karel, Ph.D., 2006

Evropská integrace a environmentální ekonomika doc. Ing. Tomšík Karel, Ph.D., 2007

Evropská integrace a environmentální ekonomika doc. Ing. Tomšík Karel, Ph.D., 2009

Financiování finského a švédského zemědělství v rámci fondu EAGGF doc. Ing. Tomšík Karel, Ph.D.; doc. Ing. Rosochatecká Eva, CSc., 2003

Innovative approaches as a support of multifunctional business in an agrarian sector doc. Ing. Hes Aleš, CSc.; doc. Ing. Tomšík Karel, Ph.D., 2005

Kapitálová vybavenost českého zemědělství doc. Ing. Rosochatecká Eva, CSc.; doc. Ing. Tomšík Karel, Ph.D., 2007

Landwirtschaftliche Betriebslehre I. doc. Ing. Tomšík Karel, Ph.D., 2001

Landwirtschaftliche betriebslehre II doc. Ing. Tomšík Karel, Ph.D., 2002

Možnosti přístupu k informacím z agrárních trhů ve Spolkové republice Německo doc. Ing. Tomšík Karel, Ph.D., 2003

Možnosti využití modifikace Kochovy metody pro stanovení hodnoty okrasných dřevin doc. Ing. Tomšík Karel, Ph.D.; doc. Ing. Rosochatecká Eva, CSc., 2007

Možnosti využití strukturálních fondů EU k zvýšení konkurenceschopnosti podniků doc. Ing. Tomšík Karel, Ph.D., 2004

Některé aspekty konkurenceschopnosti německého zemědělství v globalizovaném prostředí doc. Ing. Tomšík Karel, Ph.D., 2006

Německé předsednictví v roce 2007 doc. Ing. Tomšík Karel, Ph.D., 2006

Německý kombinovaný model v rámci reformy společné zemědělské poitiky doc. Ing. Tomšík Karel, Ph.D., 2005

Organizace exkurze pro studenty EAD do institucí EU a na partnerské univerzity v Belgii doc. Ing. Tomšík Karel, Ph.D., 2006

Organizace exkurze pro studenty EAD do institucí EU a na partnerské univerzity v Belgii doc. Ing. Tomšík Karel, Ph.D., 2007

Perspectives of Czech Agricultural Joint Stock Companies in Conditions of Reformed CAP doc. Ing. Tomšík Karel, Ph.D., 2006

Perspektivy trvale udržitelného rozvoje zemí SVE po vstupu do EU doc. Ing. Tomšík Karel, Ph.D., 2004

Podpory v agrárním sektoru Finska doc. Ing. Tomšík Karel, Ph.D.; doc. Ing. Rosochatecká Eva, CSc., 2001

Priorities of the Rural Development Programme in the Czech Republic and Brandenburg doc. Ing. Tomšík Karel, Ph.D., 2008

Rozvoj venkova a lokálních ekonomik v Braniborsku doc. Ing. Tomšík Karel, Ph.D., 2009

Stínování managerů na vybraných podnicích ve Velké Británii doc. Ing. Tomšík Karel, Ph.D., 2006

SUPPORT OF MULTIFUNCTIONAL BUSINESS IN AN AGRARIAN SECTOR doc. Ing. Hes Aleš, CSc.; doc. Ing. Tomšík Karel, Ph.D., 2005

Světová ekonomika a její instituce doc. Ing. Tomšík Karel, Ph.D., 2005

Validation and Improvement of High Nature Value Farmland Identification doc. Ing. Tomšík Karel, Ph.D., 2006

Vybrané aspekty trvale udržitelného zemědělství v zemích střední a východní Evropy doc. Ing. Tomšík Karel, Ph.D., 2004

Výchozí podmínky zemědělství zemí střední a východní Evropy před vstupem do EU doc. Ing. Tomšík Karel, Ph.D., 2003

Vzdělávání odborníků pro potřeby českého předsednictví v Radě v roce 2009 doc. Ing. Tomšík Karel, Ph.D., 2007

Wirkung der EU-Agrarpolitik auf die Entwicklung der landwirtschaftlichen betriebe sewie des ländlichen Raumes in der Tschechischen Republik doc. Ing. Tomšík Karel, Ph.D., 2008

Zkušenosti z přístupů k trvale udržitelnému a multifunkčnímu zemědělství ve Spolkové republice Německo doc. Ing. Tomšík Karel, Ph.D., 2005