×
doc. Ing. Karel Tomšík, Ph.D.
banner

Tomšík Karel

Doc. Ing. Karel Tomšík, Ph.D. působí na katedře od roku 1988 (tehdy katedra ekonomiky podniků), kam nastoupil po absolvování studia v rámci studijního pobytu. Počátkem 90. let minulého století absolvoval dvě zahraniční roční stáže zaměřené na adaptaci ekonomiky do tržního prostředí (Hochschule Weihenstephan – Triesdorf, Německo) a na přípravu začleňování České republiky do evropských struktur (University Ghent, Belgie). Od roku 1994 pak působí na katedře jako pedagogický pracovník.

Od počátku působení na katedře ekonomiky působí aktivně zejména v rozvoji zahraničních aktivit a mezinárodní spolupráce. Řada těchto aktivit se postupem času rozvinula z katedrové úrovně i na úroveň celofakultní nebo celouniverzitní (např. mezinárodní studentské semináře, workshopy, odborné zahraniční exkurze apod.). Jako hostující pedagog přednáší na řadě evropských a světových univerzit (např. Humboldt Universität Berlín, TUM Mnichov, BOKU Vídeň, Agro-Bio Tech Gembloux, Southern Taiwan University a další). V letech 2007 – 2008 se jako zástupce ČZU spolupodílel na přípravě předsednictví České republiky v Radě EU v oblasti zemědělství. Od roku 2009 působí ve funkci zástupce vedoucího katedry ekonomiky. V roce 2010 byl jmenován proděkanem PEF pro mezinárodní vztahy na funkční období 2010 – 2014. Doc. Tomšík se specializuje na regionální ekonomiku a ekonomiku venkovského prostoru a zemědělství, zejména v rámci evropského integračního procesu, ale i v širších globálních souvislostech. K jeho nejvýznamnějším publikacím z tohoto pohledu patří monografie Vývoj a perspektivy evropského venkova. Je rovněž autorem jazykové publikace Zemědělská němčina.

Doc. Tomšík je garantem předmětů v českých i anglických studijních oborech a v rozšířeném jazykovém studiu s odborným zaměřením se specializací na němčinu. Je členem Evropské asociace agrárních ekonomů (EAAE) a Mezinárodní asociace agrárních ekonomů (IAAE).