×
prof. Ing. Eva Tůmová, CSc.
banner

Životopis

1983 – ukončení studia VŠZ v Praze, agronomická fakulta, zootechnický obor

1983 – 1984    studijní pobyt na KCHPD VŠZ v Praze

1984 – 1987    interní aspirantura na KCHPD VŠZ v Praze

1987 – 1994   odborná asistentka KCHPD VŠZ v Praze

1992 – 1997    vedoucí katedry CHPD VŠZ v Praze

1994 –  2005   docentka na KCHPD ČZU v Praze

1997 – 2002     proděkanka pro vědu a výzkum AF ČZU v Praze

2005 –doposud profesorka dříve KCHPD nyní KCHHZ FAPPZ ČZU v Praze