×
prof. Ing. Eva Tůmová, CSc.
banner

Publikace

Článek v odborném periodiku

LEWIS, P. – GOUS, R. – TŮMOVÁ, E. Broiler performance and bone strength minimally affected by cither a simulated dusk or night-interruption photoperiod. South African Journal of Animal Science, 2010, roč. 40, č. 1, s. 1 - 5. ISSN: 0375-1589.

TŮMOVÁ, E. – ZITA, L. – ŠTOLC, L. Carcass quality in restricted and ad libitum fed rabbits. Czech Journal of Animal Science, 2006, roč. 51, č. 5, s. 214 - 219. ISSN: 1212-1819.

TŮMOVÁ, E. – TEIMOURI, A. Chicken muscle fibres characteristics and meat quality: a review. Scientia Agriculturae Bohemica, 2009, roč. 40, č. 4, s. 253 - 258. ISSN: 1211-3174.

TŮMOVÁ, E. – ZITA, L. – SKŘIVANOVÁ, V. – FUČÍKOVÁ, A. Digestibility of nutrients, organ development and blood picture in restricted and ad libitum fed broiler rabbits. Archiv fur Geflugelkunde, 2007, roč. 1, č. 71, s. 6 - 12. ISSN: 0003-9098.

LEDVINKA, Z. – HÄRTLOVÁ, H. – FUČÍKOVÁ, A. – TŮMOVÁ, E. Digitonin and egg duality characteristic. Scientia Agriculturae Bohemica, 2006, roč. 37, č. 1, s. 21 - 24. ISSN: 1211-3174.

TŮMOVÁ, E. – CHARVÁTOVÁ, V. Doba snesení vejce a jeho kvalita. Náš chov, 2009, roč. 69, č. 12, s. 44 - 45. ISSN: 0027-8068.

LEDVINKA, Z. – ZITA, L. – HUBENÝ, M. – TŮMOVÁ, E. – TYLLER, M. – DOBROVOLNÝ, P. – HRUŠKA, M. Effect of genotype, age of hens and K/k allele on eggshell quality. Czech Journal of Animal Science, 2011, roč. 56, č 5, s. 242-249. ISSN: 1212-1819.

CHODOVÁ, D. – TŮMOVÁ, E. – MARTINEC, M. – BÍZKOVÁ, Z. – SKŘIVANOVÁ, V. – VOLEK, Z. – ZITA, L. Effect of housing system and genotype on rabbit meat quality. Czech Journal of Animal Science, 2014, roč. 59, č. 4, s. 190-199. ISSN: 1212-1819.

SVOBODOVÁ, J. – TŮMOVÁ, E. – POPELÁŘOVÁ, E. – CHODOVÁ, D. Effect of light colour on egg production and egg contamination. Czech Journal of Animal Science, 2015, roč. 60, č. 12, s. 550-556. ISSN: 1212-1819.

TŮMOVÁ, E. – LEDVINKA, Z. – ENGLMAIEROVÁ, M. – ZITA, L. Effect of time of oviposition on egg quality in egg and meat type hens. Scientia Agriculturae Bohemica, 2008, roč. 3, č. 39, s. 269 - 272. ISSN: 1211-3174.

ZITA, L. – TŮMOVÁ, E. – ŠTOLC, L. Effects of Genotype, Age and Their Interaction on Egg Quality in Brown-Egg Laying Hens. Acta Veterinaria Brno, 2009, roč. 2009, č. 78, s. 85 - 91. ISSN: 0001-7213.

TŮMOVÁ, E. – TEIMOURI, A. Fat deposition in the broiler chicken: a review. Scientia Agriculturae Bohemica, 2010, roč. 41, č. 2, s. 121 - 128. ISSN: 1211-3174.

BÍZKOVÁ, Z. – TŮMOVÁ, E. Hodnocení masné užitkovosti králíků. Maso, 2009, roč. 20, č. 5, s. 48 - 50. ISSN: 1210-4086.

ENGLMAIEROVÁ, M. – TŮMOVÁ, E. Kvalita vajec v závislosti na systému ustájení. Náš chov, 2007, roč. 7, č. 67, s. 76 - 80. ISSN: 0027-8068.

ENGLMAIEROVÁ, M. – TŮMOVÁ, E. – CHARVÁTOVÁ, V. Penetrace mikroorganismů do vejce II.-Penetrace mikroorganismů do vaječného obsahu v závislosti na fázi snáškového cyklu, systému ustájení a kvalitě skořápky. . Veterinářství, 2010, roč. 60, č. 4, s. 213 - 215. ISSN: 0506-8231.

ZITA, L. – LEDVINKA, Z. – TŮMOVÁ, E. – KLESALOVÁ, L. Technological quality of eggs in relation to the age of laying hens and Japanese quails. REVISTA BRASILEIRA DE ZOOTECNIA-BRAZILIAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE, 2012, roč. 41, č. 9, s. 2079-2084. ISSN: 1516-3598.

HEINDL, J. – LEDVINKA, Z. – ENGLMAIEROVÁ, M. – ZITA, L. – TŮMOVÁ, E. The effect of dietary selenium sources and levels on performance, selenium content in muscle and glutathione peroxidase activity in broiler chickens. Czech Journal of Animal Science, 2010, roč. 55, č. 12, s. 572 - 578. ISSN: 1212-1819.

TŮMOVÁ, E. – SKŘIVAN, M. – ENGLMAIEROVÁ, M. – ZITA, L. The effect of genotype, housing system and egg collection time on egg quality in egg type hens. . Czech Journal of Animal Science, 2009, roč. 54, č. 1, s. 17 - 23. ISSN: 1212-1819.

TŮMOVÁ, E. – ZITA, L. – HUBENÝ, M. – LEDVINKA, Z. The effect of oviposition time and genotype on egg quality characteristics in egg type hens. Czech Journal of Animal Science, 2007, roč. 52, č. 1, s. 26 - 30. ISSN: 1212-1819.

TŮMA, J. – TŮMOVÁ, E. – VALÁŠEK, V. The effect of season and parity order on fertility of rabbit does and kit growth.. Czech Journal of Animal Science, 2010, roč. 55, č. 8, s. 330 - 336. ISSN: 1212-1819.

TŮMOVÁ, E. – LEDVINKA, Z. The effect of time of oviposition and age on egg weight, egg components weight and eggshell quality. . Archiv fur Geflugelkunde, 2009, roč. 73, č. 2, s. 110 - 115. ISSN: 0003-9098.

ZITA, L. – TŮMOVÁ, E. – SKŘIVANOVÁ, V. – LEDVINKA, Z. The effect of weaning age on performance and nutriet sugestibility of broiler rabbits. Czech Journal of Animal Science, 2007, roč. 10, č. 52, s. 341 - 347. ISSN: 1212-1819.

HEINDL, J. – LEDVINKA, Z. – TŮMOVÁ, E. – ZITA, L. The importance, utilization and sources of selenium for poultry. Scientia Agriculturae Bohemica, 2010, roč. 41, č. 1, s. 55 - 64. ISSN: 1211-3174.

CHARVÁTOVÁ, V. – TŮMOVÁ, E. Time of oviposition and egg composition. Scientia Agriculturae Bohemica, 2010, roč. 3, č. 41, s. 190 - 195. ISSN: 1211-3174.

TŮMOVÁ, E. – ENGLMAIEROVÁ, M. Užitkovost slepic v různých systémech ustájení. Náš chov, 2007, roč. 7, č. 67, s. 90 - 92. ISSN: 0027-8068.

CHARVÁTOVÁ, V. – OKROUHLÁ, M. – ENGLMAIEROVÁ, M. – TŮMOVÁ, E. Vliv genotypu a ustájení na složení mastných kyselin ve vaječném žloutku. Náš chov, 2010, roč. 70, č. 7, s. 48 - 50. ISSN: 0027-8068.

TŮMOVÁ, E. – ENGLMAIEROVÁ, M. – CHARVÁTOVÁ, V. Vliv systému ustájení na kontaminaci vajec. . Veterinářství, 2010, roč. 60, č. 4, s. 216 - 218. ISSN: 0506-8231.

ENGLMAIEROVÁ, M. – TŮMOVÁ, E. Změny kvality vajec v závislosti na systému ustájení a skladování. Náš chov, 2008, roč. 1, č. 68, s. 72 - 73. ISSN: 0027-8068.

Odborná monografie

TŮMOVÁ, E. – OPLETAL, D. – ZITA, L. – ŠIMERDA, I. Přírodní antinutriční a toxické látky v krmivech pro zvířata. Praha: UK Praha, nakladatelství Karolinum, 2010. 61s. ISBN 978-80-246-1801-2.

TŮMOVÁ, E. Základy chovu hrabavé drůbeže. Praha: ÚZPI Praha, 2004. 35s. ISBN 80-7271-150-4.

TŮMOVÁ, E. Základy chovu vodní drůbeže. Praha: ÚZPI Praha, 2004. 32s. ISBN 80-7271-151-2.

Technicky realizované výsledky

Skladovatelnost vajec z různých systémů ustájení prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Englmaierová Michaela, Ph.D.; doc. Ing. Ledvinka Zdeněk, CSc., 2009

Užitkovost nosnic a kvalita vajec v různých systémech chovu doc. Ing. Ledvinka Zdeněk, CSc.; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; prof. Ing. Štolc Ladislav, CSc., 2008

Ostatní výsledky

Alternativní systémy ustájení králíků prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Zita Lukáš, Ph.D., 2004

Antinutriční látky plevelných rostlin v krmivech pro drůbež prof. Ing. Tůmová Eva, CSc., 2006

Časný odstav brojlerů Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Šimáně Jan, 2005

Časný odstav u brojlerových králíků Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc., 2005

LEDVINKA, Z. – TŮMOVÁ, E. – ZITA, L. – SKŘIVANOVÁ, E. Podtyp: Skripta; Chov drůbeže I. 2011. ČZU v Praze, FAPPZ, KSZ, Poweprint Praha, 142 s. ISBN: 978-80-213-2164-9.

Chov drůbeže v Jihoafrické republice. prof. Ing. Tůmová Eva, CSc., 2009

HEJNÁK, V. – BARTÁK, M. – FANTOVÁ, M. – CHALOUPKOVÁ, H. – JANKOVSKÁ, I. – JEBAVÝ, L. – KALOUS, L. – KOPECKÝ, O. – LEDVINKA, Z. – MAJZLÍK, I. – NAVRÁTIL, J. – NOHEJLOVÁ, L. – PATOKA, J. – PLACHÝ, V. – RAJMON, R. – SKŘIVANOVÁ, E. – SLAVÍK, O. – STÁDNÍK, L. – STUPKA, R. – ŠEBKOVÁ, N. – TITĚRA, D. – TŮMOVÁ, E. – VOSTRÝ, L. – VRABEC, V. – ZITA, L. Podtyp: Skripta; Chováme zvíře - specializované skriptum pro Univerzitu třetího věku. 2015, Hejnák, V., Skalický, M., Voženílková, J. (Eds.) Specializovaná skripta pro U3V. Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Praha, 2015. 236 s. ISBN: 978-80-213-2512-8.

Doba krmení slepic masného typu v průběhu dne prof. Ing. Tůmová Eva, CSc., 2008

HEINDL, J. – LEDVINKA, Z. – ZITA, L. – PROKŮPKOVÁ, L. – TŮMOVÁ, E. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Effect of dietary selenium sources on growth performance, carcass composition and oxidative stability in broiler chickens. 2010. Proceedings of XIIIth European Poultry Conference, Tours, 23 – 27 August, 2010, France, 4pp [CD-ROM], ISBN 1743-4777 .

Effect of time of oviposition on egg quality characteristics in cages and in a litter housing system prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Ebeid Tarek Amin, 2005

Genetické zdroje králíků - plodnost králíků národních plemen MVDr. Martinec Miloslav; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc., 2009

Genetické zdroje králíků v ČR Ing. Lukáš Zita, Ph.D., prof. Ing. Eva Tůmová, CSc., Ing. Zuzana Bízková, 2010

Genetické zdroje králíků – porovnání a vývoj počtu chovů, stavy chovných zvířat a registrace mláďat. MVDr. Martinec Miloslav; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc., 2009

Influence of dietary vitamin E and copper on fatty acid profile and cholesterol content of raw and cooked broiler meat prof. Ing. Skřivanová Věra, CSc.; prof. Ing. Skřivan Miloš, DrSc.; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Ševčíková Světlana, Ph.D., 2004

Interactions of age and time of oviposition in egg quality in laying hens prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Englmaierová Michaela, Ph.D.; Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; doc. Ing. Ledvinka Zdeněk, CSc., 2008

Interactions of housing system, genotype, time of oviposition and egg quality in egg type hens. prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; prof. Ing. Skřivan Miloš, DrSc.; Ing. Englmaierová Michaela, Ph.D., 2007

Kvalita vajec ve vztahu k systému ustájení prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Zita Lukáš, Ph.D., 2005

Kvalita vajec v různých systémech chovu nosnic doc. Ing. Ledvinka Zdeněk, CSc.; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Klesalová Ludmila; Ing. Zita Lukáš, Ph.D., 2005

Kvalita vajec v závislosti na systému ustájení, kvalitě skořápky a skladování Ing. Englmaierová Michaela, Ph.D.; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc., 2008

Lipase aktivity till 35 days of age in broiler rabbits Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; doc. Ing. Fučíková Alena, CSc.; Marounek Milan; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Skřivanová Věra, 2008

Masná užitkovost původních národních plemen králíků v genetickáých zdrojích MVDr. Martinec Miloslav; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Bízková Zuzana; Ing. Zita Lukáš, Ph.D., 2009

Mikrobiální kontaminace vaječné skořápky v závislosti na systému ustájení Ing. Englmaierová Michaela, Ph.D.; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Zita Lukáš, Ph.D., 2008

Možnosti ovlivnění nutriční kvality vajec prof. Ing. Tůmová Eva, CSc., 2005

Možnosti zlepšení kvality vajec prof. Ing. Tůmová Eva, CSc., 2005

Odstav králíků Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Kacerovská Libuše, CSc., 2004

Odstav králíků ve vztahu k užitkovosti samic Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc., 2004

Penetrace mikroorganismů do vejce v závislosti na ustájení, kvalitě skořápky a době skladování prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Englmaierová Michaela, Ph.D.; Ing. Zita Lukáš, Ph.D., 2008

Performance and carcass composition of czech rabbit genetic resources prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Bízková Zuzana; MVDr. Martinec Miloslav; Ing. Zita Lukáš, Ph.D., 2008

Physiological aspects of oviposition and its role in egg quality Ing. Ebeid Tarek Amin; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc., 2004

Plodnost nutrií chovaných v genetických zdrojích prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Kaplan Jan; Korbová Jana, 2009

Porovnání senzorických vlastností masa genetických zdrojů králíků v ČR Ing. Zuzana Bízková, prof. Ing. Eva Tůmová, CSc., Ing. Lukáš Zita, Ph.D., 2010

TŮMOVÁ, E. – VOLEK, Z. – CHODOVÁ, D. – ZITA, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Rabbit genetic resources in the Czech Republic. 2012, Proceedings of 10th World Rabbit Congress, Sharm El-Sheikh, Egypt, September 3-6, 2012, p. 65-68.ISSN 2308-1910.

Relationship of lipid mrtabolism characteristics in czech rabbit genetic resources Ing. Bízková Zuzana; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Zita Lukáš, Ph.D., 2009

Reprodukce králíků v závislosti na ročním období a pořadí vrhu prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; doc. Ing. Tůma Jiří, CSc.; Valášek Václav, 2005

Systém ustájení slepic nosného typu a mikrobiální znečištění vaječné skořápky prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Englmaierová Michaela, Ph.D., 2006

ZITA, L. – LEDVINKA, Z. – TŮMOVÁ, E. – KLESALOVÁ, L. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Technological quality of eggs in relation to the age of laying hens and Japanese quails. 2012, Revista Brasileira de Zootecnia, roč. 41, č.. 9, s. 2079-2084. ISSN: 1806-9290.

The effect of Akomed R and weaning age on performance, small intestine lipase activity and blood picture in broiler rabbits Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; prof. Ing. Skřivanová Věra, CSc.; prof. Ing. Marounek Milan, DrSc., 2007

The effect of Akomed R® and lipase on the performance and carcass characteristics in early weaned rabbits Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Bízková Zuzana; doc. Ing. Ledvinka Zdeněk, CSc.; Ing. Stádník Filip; doc. Ing. Stádník Luděk, Ph.D., 2009

The effect of digitonin on egg quality, cholesterol content in eggs, biochemical and haematological parameters in laying hens prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; MVDr. Härtlová Helena, CSc.; MVDr. Härtlová Helena, CSc.; doc. Ing. Ledvinka Zdeněk, CSc.; doc. Ing. Fučíková Alena, CSc., 2004

VOLEK, Z. – UHLÍŘOVÁ, L. – MAROUNEK, M. – TŮMOVÁ, E. – ZITA, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The effect of dried chicory root added to the restrictive feed ration of rabbits on health status, performance and ceacal and carcass traits. 2016, Proceedings of the 11th World Rabbit Congress, Qingdao (China)- June 15-18, s. 467-470.

The effect of early weaning and vegetable oil on the performance and nutrient digestibility of broiler rabbits Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; prof. Ing. Skřivanová Věra, CSc.; prof. Ing. Marounek Milan, DrSc., 2006

The effect of housing system, eggshell quality, egg contamination and storage on egg quality. prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Englmaierová Michaela, Ph.D.; prof. Ing. Voříšek Karel, CSc.; Ing. Zita Lukáš, Ph.D., 2008

The effect of restriction on digestibility of nutrients, organ growth and blood picture in broiler rabbit prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; prof. Ing. Skřivanová Věra, CSc.; Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; prof. Ing. Skřivan Miloš, DrSc.; doc. Ing. Fučíková Alena, CSc., 2004

The effect of weaning age on performance, nutrient digestibility and lipase activity in broiler rabbits prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; prof. Ing. Marounek Milan, DrSc.; prof. Ing. Skřivanová Věra, CSc.; Berlandyn Andrei, 2006

The effect of weaning age on performance and meat quality in broiler rabbits Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Bízková Zuzana; Ing. Čítek Jaroslav, Ph.D., 2008

The effect of weaning age on performance, carcass value and some physiological charakteristics in broiler rabbits Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Bízková Zuzana, 2008

The interaction between housing system, genotype and egg quality in laying hens prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Englmaierová Michaela, Ph.D.; Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; doc. Ing. Ledvinka Zdeněk, CSc., 2008

Toxické látky v krmivech pro drůbež prof. Ing. Tůmová Eva, CSc., 2006

Účinek Akomedu R a lipázy při časném odstavu králíků Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; prof. Ing. Skřivanová Věra, CSc.; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc., 2005

Účinek přídavku Akomedu R, lipázy a vliv časného odstavu na složení jatečného těla brojlerových králíků Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; prof. Ing. Skřivanová Věra, CSc.; Zich Roman, 2006

Užitkovost nosnic a kvalita vajec slepic chovaných v odlišných podmínkách doc. Ing. Ledvinka Zdeněk, CSc.; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Ebeid Tarek Amin; Ing. Klesalová Ludmila, 2004

Vejce jsou už opět zdravá prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; doc. Ing. Ledvinka Zdeněk, CSc., 2005

Vliv časného odstavu a Akomedu RR na užitkovost a stravitelnost živin u brojlerových králíků Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; prof. Ing. Skřivanová Věra, CSc., 2007

Vliv časného odstavu na vývoj vnitřních orgánů a stravitelnost živin u brojlerových králíků Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; prof. Ing. Skřivanová Věra, CSc., 2005

Vliv genotypu na fyzikální ukazatele kvality vajec slepic Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Dlouhá Gabriela; Hubený Martin, 2007

Vliv genu rychlosti opeřování na kvalitu vajec doc. Ing. Ledvinka Zdeněk, CSc.; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; Ing. Klesalová Ludmila; Ing. Šimáně Jan, 2005

Vliv obsahu vápníku na užitkovost a kvalitu vajec při ustájení v klecích a na podestýlce na začátku snášky prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Englmaierová Michaela, Ph.D.; Ing. Zita Lukáš, Ph.D., 2007

Vliv rané restrikce na fyzikální ukazatele masa brojlerových kuřat Ing. Zuzana Bízková, prof. Ing. Eva Tůmová, CSc., MSc. Ahmad Teimouri, Ing. Jiří Heindl, Ing. Lukáš Zita, Ph.D., 2010

Vliv selenu na růst, obsah selenu v prsní svalovině a aktivitu glutathion peroxidásy u kuřat Ing. Jiří Heindl, doc. Ing. Zdeněk Ledvinka, CSc., Ing. Lukáš Zita, Ph.D., Ing. Michaela Englmaierová, Ph.D., prof. Ing. Eva Tůmová, CSc., 2010

Vliv systému ustájení na užitkovost a kvalitu vajec slepic nosného typu prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Englmaierová Michaela, Ph.D.; Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; Dlouhá Gabriela; prof. Ing. Voříšek Karel, CSc., 2007

Vliv ustájení a genotypu na užitkovost a kvalitu vajec Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Englmaierová Michaela, Ph.D.; doc. Ing. Ledvinka Zdeněk, CSc., 2008

Vybrané kapitoly z chovu drůbeže doc. Ing. Ledvinka Zdeněk, CSc.; Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc., 2009

Vybrané kapitoly z chovu drůbeže doc. Ing. Ledvinka Zdeněk, CSc.; Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc., 2008

Výskyt endoparazitů v závislosti na době odstavu králíků Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Bízková Zuzana; doc. Ing. Ledvinka Zdeněk, CSc.; Ing. Englmaierová Michaela, Ph.D., 2008

Význam restrikce u slepic masného typu prof. Ing. Tůmová Eva, CSc., 2008

UHLÍŘOVÁ, L. – VOLEK, Z. – ZITA, L. – MAROUNEK, M. – PŘÍDOVÁ, L. – TŮMOVÁ, E. – VEJČÍK, A. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Význam vhodné volby zdroje dusíkatých látek pro krmné směsi intenzivně chovaných brojlerových králíků. 2015, Sborník referátů XIII. celostátního semináře Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků. Praha, 11. listopad, s. 48-54.

Vzájemné působení doby odstavu a přídavku Akomedu R® na parametry užitkovosti a jatečnou hodnotu u brojlerových králíků Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc., 2009