×
prof. Ing. Eva Tůmová, CSc.
banner

Publikace

Článek v odborném periodiku

TŮMOVÁ, E. – MARTINEC, M. – VOLEK, Z. – HÄRTLOVÁ, H. – CHODOVÁ, D. – BÍZKOVÁ, Z. A study of growth and some blood parameters in Czech rabbits. World Rabbit Science, 2013, roč. 21, č. 4, s. 251-256. ISSN: 1257-5011.

TŮMOVÁ, E. – UHLÍŘOVÁ, L. – **TŮMA, R. – CHODOVÁ, D. – **MÁCHAL, L. Age related changes in laying pattern and egg weight of different laying hen genotypes. Animal Reproduction Science, 2017, roč. 183, č. 2017, s. 21-26. ISSN: 0378-4320.

TŮMOVÁ, E. – CHODOVÁ, D. – VLČKOVÁ, J. – NĚMEČEK, T. – UHLÍŘOVÁ, L. – **SKŘIVANOVÁ, V. Age-related changes in the carcass yield and meat quality of male and female nutrias (Myocastor coypus) under intensive production system. Meat Science, 2017, roč. 133, č. 2017, s. 51-55. ISSN: 0309-1740.

TŮMOVÁ, E. – MARTINEC, M. – CHODOVÁ, D. Analysis of czech rabbit genetic resources. Scientia Agriculturae Bohemica, 2011, roč. 42, č 3, s. 113-118. ISSN: 1211-3174.

LEWIS, P. – GOUS, R. – TŮMOVÁ, E. Broiler performance and bone strength minimally affected by cither a simulated dusk or night-interruption photoperiod. South African Journal of Animal Science, 2010, roč. 40, č. 1, s. 1 - 5. ISSN: 0375-1589.

TŮMOVÁ, E. – CHODOVÁ, D. – SVOBODOVÁ, J. – UHLÍŘOVÁ, L. – VOLEK, Z. Carcass composition and meat quality of Czech genetic resources of nutrias (Myocastor coypus). Czech Journal of Animal Science, 2015, roč. 60, č. 11, s. 479-486. ISSN: 1212-1819.

TŮMOVÁ, E. – ZITA, L. – ŠTOLC, L. Carcass quality in restricted and ad libitum fed rabbits. Czech Journal of Animal Science, 2006, roč. 51, č. 5, s. 214 - 219. ISSN: 1212-1819.

CHODOVÁ, D. – TŮMOVÁ, E. – HÄRTLOVÁ, H. – FUČÍKOVÁ, A. – **VOLEK, Z. – VLČKOVÁ, J. Changes of haematological and biochemical indices with age in rabbits with ad libitum and limited feed intake. Acta Veterinaria Brno, 2017, roč. 86, č. 1, s. 29-35. ISSN: 0001-7213.

TŮMOVÁ, E. – TEIMOURI, A. Chicken muscle fibres characteristics and meat quality: a review. Scientia Agriculturae Bohemica, 2009, roč. 40, č. 4, s. 253 - 258. ISSN: 1211-3174.

TŮMOVÁ, E. Chov nutrií na maso?. Náš chov, 2012, roč. 72, č. 3, s. 9-12. ISSN: 0027-8068.

TŮMOVÁ, E. – BÍZKOVÁ, Z. – SKŘIVANOVÁ, V. – CHODOVÁ, D. – MARTINEC, M. – VOLEK, Z. Comparisons of carcass and meat quality among rabbit breeds of different sizes, and hybrid rabbits. Livestock Science, 2014, roč. 2014, č. 165, s. 8-14. ISSN: 1871-1413.

TŮMOVÁ, E. – VLČKOVÁ, J. – CHODOVÁ, D. Differences in oviposition and egg quality of various genotypes of laying hens. Czech Journal of Animal Science, 2017, roč. 62, č. 9, s. 377-383. ISSN: 1212-1819.

TŮMOVÁ, E. – ZITA, L. – SKŘIVANOVÁ, V. – FUČÍKOVÁ, A. Digestibility of nutrients, organ development and blood picture in restricted and ad libitum fed broiler rabbits. Archiv fur Geflugelkunde, 2007, roč. 1, č. 71, s. 6 - 12. ISSN: 0003-9098.

LEDVINKA, Z. – HÄRTLOVÁ, H. – FUČÍKOVÁ, A. – TŮMOVÁ, E. Digitonin and egg duality characteristic. Scientia Agriculturae Bohemica, 2006, roč. 37, č. 1, s. 21 - 24. ISSN: 1211-3174.

**SKŘIVANOVÁ, V. – TŮMOVÁ, E. – **ENGLMAIEROVÁ, M. – CHODOVÁ, D. – **SKŘIVAN, M. Do rearing system and free-range stocking density affect meat quality of chickens fed feed mixture with rapeseed oil?. Czech Journal of Animal Science, 2017, roč. 62, č. 4, s. 141-149. ISSN: 1212-1819.

TŮMOVÁ, E. – CHARVÁTOVÁ, V. Doba snesení vejce a jeho kvalita. Náš chov, 2009, roč. 69, č. 12, s. 44 - 45. ISSN: 0027-8068.

UHLÍŘOVÁ, L. – VOLEK, Z. – MAROUNEK, M. – TŮMOVÁ, E. Effect of feed restriction and different crude protein sources on the performance, health status and carcass traits of growing rabbits. World Rabbit Science, 2015, roč. 23, č. 4, s. 263-272. ISSN: 1257-5011.

LEDVINKA, Z. – ZITA, L. – HUBENÝ, M. – TŮMOVÁ, E. – TYLLER, M. – DOBROVOLNÝ, P. – HRUŠKA, M. Effect of genotype, age of hens and K/k allele on eggshell quality. Czech Journal of Animal Science, 2011, roč. 56, č 5, s. 242-249. ISSN: 1212-1819.

TŮMOVÁ, E. – GOUS, R. – TYLER, N. Effect of hen age, enviromental temperature, and oviposition time on egg shell quality and egg shell and serum mineral contents in laying and broiler breeder hens. Czech Journal of Animal Science, 2014, roč. 59, č. 9, s. 435-443. ISSN: 1212-1819.

**VLČKOVÁ, J. – TŮMOVÁ, E. – KETTA, M. – **ENGLMAIEROVÁ, M. – CHODOVÁ, D. Effect of housing system and age of laying hens on eggshell quality, microbial contamination, and penetration of microorganisms into eggs. Czech Journal of Animal Science, 2018, roč. 63, č. 2, s. 51-60. ISSN: 1212-1819.

CHODOVÁ, D. – TŮMOVÁ, E. – MARTINEC, M. – BÍZKOVÁ, Z. – SKŘIVANOVÁ, V. – VOLEK, Z. – ZITA, L. Effect of housing system and genotype on rabbit meat quality. Czech Journal of Animal Science, 2014, roč. 59, č. 4, s. 190-199. ISSN: 1212-1819.

SVOBODOVÁ, J. – TŮMOVÁ, E. – POPELÁŘOVÁ, E. – CHODOVÁ, D. Effect of light colour on egg production and egg contamination. Czech Journal of Animal Science, 2015, roč. 60, č. 12, s. 550-556. ISSN: 1212-1819.

TŮMOVÁ, E. – LEDVINKA, Z. – ENGLMAIEROVÁ, M. – ZITA, L. Effect of time of oviposition on egg quality in egg and meat type hens. Scientia Agriculturae Bohemica, 2008, roč. 3, č. 39, s. 269 - 272. ISSN: 1211-3174.

ZITA, L. – TŮMOVÁ, E. – ŠTOLC, L. Effects of Genotype, Age and Their Interaction on Egg Quality in Brown-Egg Laying Hens. Acta Veterinaria Brno, 2009, roč. 2009, č. 78, s. 85 - 91. ISSN: 0001-7213.

ENGLMAIEROVÁ, M. – TŮMOVÁ, E. – CHARVÁTOVÁ, V. – SKŘIVAN, M. Effects of laying hens housing systém on laying performance, egg quality characteristics, and egg microbial contamination. Czech Journal of Animal Science, 2014, roč. 59, č. 8, s. 345-352. ISSN: 1212-1819.

CHODOVÁ, D. – TŮMOVÁ, E. – SLÁDKOVÁ, K. – LANGROVÁ, I. – JANKOVSKÁ, I. – VADLEJCH, J. – ČADKOVÁ, Z. – KREJČÍŘOVÁ, R. Effects of subclinical Eimeria tenella infection on Pectoralis major muscle in broiler chickens. Italian Journal of Animal Science, 2018, roč. 17, č. 1, s. 18-21. ISSN: 1594-4077.

LEDVINKA, Z. – TŮMOVÁ, E. – ENGLMAIEROVÁ, M. – PODSEDNÍČEK, M. Egg quality of three laying hen genotypes kept in conventional cages and on liter. Archiv fur Geflugelkunde, 2012, roč. 76, č. 1, s. 38-43. ISSN: 0003-9098.

KETTA, M. – TŮMOVÁ, E. Eggshell characteristics and cuticle deposition in three laying hen genotypes housed in enriched cages and on litter. Czech Journal of Animal Science, 2018, roč. 63, č. 1, s. 11-16. ISSN: 1212-1819.

KETTA, M. – TŮMOVÁ, E. Eggshell structure, measurements, and quality-effecting factors in laying hens: a review. Czech Journal of Animal Science, 2016, roč. 61, č. 7, s. 299-309. ISSN: 1212-1819.

MAKOVICKÝ, P. – DUDOVÁ, M. – TŮMOVÁ, E. – RAJMON, R. – VODKOVÁ, Z. Experimental study of non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) on a model of starving chickens: Is generalization of steatosis accompanied by fibrosis of the liver tissue?. Pathology Research and Practice, 2011, roč. 207, č 3, s. 151-155. ISSN: 0344-0338.

SVOBODOVÁ, J. – TŮMOVÁ, E. Factors affecting microbial contamination of market eggs: A Review. Scientia Agriculturae Bohemica, 2015, roč. 45, č. 4, s. 226-237. ISSN: 1211-3174.

TŮMOVÁ, E. – TEIMOURI, A. Fat deposition in the broiler chicken: a review. Scientia Agriculturae Bohemica, 2010, roč. 41, č. 2, s. 121 - 128. ISSN: 1211-3174.

CHODOVÁ, D. – TŮMOVÁ, E. Feed restriction and muscle fibre characteristics of Pectoralis major in broiler chickens. Scientia Agriculturae Bohemica, 2017, roč. 48, č. 1, s. 8-12. ISSN: 1211-3174.

RYLKOVÁ, K. – TŮMOVÁ, E. – BROŽOVÁ, A. – JANKOVSKÁ, I. – VADLEJCH, J. – ČADKOVÁ, Z. – FRÝDLOVÁ, J. – PEŘINKOVÁ, P. – LANGROVÁ, I. – CHODOVÁ, D. – NECHYBOVÁ, S. – SCHÁŇKOVÁ, Š. Genetic and morphological characterization of Trichuris myocastoris found in Myocastor coypus in the Czech Republic. Parasitology Research, 2015, roč. 114, č. 11, s. 3969-3975. ISSN: 0932-0113.

SVATOŇOVÁ, M. – **NOVÁK, K. – **KOTT, T. – **VOLEK, Z. – MAJZLÍK, I. – TŮMOVÁ, E. Genetic characterization of Czech local rabbit breeds using microsatellite analysis. Livestock Science, 2017, roč. 201, č. 2017, s. 41-49. ISSN: 1871-1413.

MAKOVICKÝ, P. – TŮMOVÁ, E. – VOLEK, Z. – MAKOVICKÝ, P. – VODIČKOVÁ, L. – SLYSKOVÁ, J. – SAMASCA, G. – KRÁLOVÁ, A. – NAGY, M. – MYDLÁŘOVÁ-BLAŠČÁKOVÁ, M. – PORÁČOVÁ, J. Histopathological aspects of liver under variable food restriction: Has the intense one-wek food restriction a protective effect on non-alcoholic-fatty-liver-disease (NAFLD) development?. Pathology Research and Practice, 2014, roč. 2014, č. 210, s. 855-862. ISSN: 0344-0338.

MAKOVICKÝ, P. – TŮMOVÁ, E. – VOLEK, Z. – MAKOVICKÝ, P. – VODIČKA, P. Histothological aspects of the small intestine under variable feed restriction: The effects of short and intense restriction on a growing rabbit model. Experimental and Therapeutic Medicine, 2014, roč. 2014, č. 8, s. 1623-1627. ISSN: 1792-0981.

TŮMOVÁ, E. – UHLÍŘOVÁ, L. Hodnocení masné užitkovosti a fyzikálních vlastností České husy a užitkového hybrida Novohradská husa. Maso, 2013, roč. 24, č. 6, s. 44-47. ISSN: 1210-4086.

BÍZKOVÁ, Z. – TŮMOVÁ, E. Hodnocení masné užitkovosti králíků. Maso, 2009, roč. 20, č. 5, s. 48 - 50. ISSN: 1210-4086.

TŮMOVÁ, E. – CHODOVÁ, D. Hustota osazení haly a úhyn brojlerových kuřat. Veterinářství, 2018, roč. 68, č. 4, s. 268-271. ISSN: 0506-8231.

TŮMOVÁ, E. – ENGLMAIEROVÁ, M. – LEDVINKA, Z. – CHARVÁTOVÁ, V. Interaction between housing system and genotype in relation to internal and external egg quality parameters. Czech Journal of Animal Science, 2011, roč. 56, č 11, s. 490-498. ISSN: 1212-1819.

TŮMOVÁ, E. – GOUS, R. Interaction between oviposition time, age, and enviromental temperature and egg quality traits in laying hens and broiler breeders. Czech Journal of Animal Science, 2012, roč. 57, č. 12, s. 541-549. ISSN: 1212-1819.

TŮMOVÁ, E. – GOUS, R. Interaction of hen production type, age, and temperature on laying pattern and egg quality. Poultry Science, 2012, roč. 91, č. 5, s. 1269-1275. ISSN: 0032-5791.

TŮMOVÁ, E. – VLČKOVÁ, J. – CHARVÁTOVÁ, V. – DRÁBEK, O. – TEJNECKÝ, V. – KETTA, M. – CHODOVÁ, D. Interactions of genotype, housing and dietary calcium in layer performance, eggshell quality and tibia characteristics. South African Journal of Animal Science, 2016, roč. 46, č. 3, s. 286-293. ISSN: 0375-1589.

NĚMEČEK, T. – TŮMOVÁ, E. – CHODOVÁ, D. Jatečná hodnota masa nutrií. Náš chov, 2017, roč. 77, č. 1, s. 67-68. ISSN: 0027-8068.

VOLEK, Z. – TŮMOVÁ, E. – CHODOVÁ, D. – VOLKOVÁ, I. – KUDRNOVÁ, I. Kvalita masa králíků plemene Český albín v závislosti na způsobu ustájení. Maso, 2012, roč. 23, č. 4, s. 53-56. ISSN: 1210-4086.

NĚMEČEK, T. – TŮMOVÁ, E. – CHODOVÁ, D. Kvalita masa nutrií. Náš chov, 2017, roč. 77, č. 1, s. 68-69. ISSN: 0027-8068.

ENGLMAIEROVÁ, M. – TŮMOVÁ, E. Kvalita vajec v závislosti na systému ustájení. Náš chov, 2007, roč. 7, č. 67, s. 76 - 80. ISSN: 0027-8068.

NECHYBOVÁ, S. – LANGROVÁ, I. – TŮMOVÁ, E. Parasites of Myocastor coypus – a comparison in farm animals and their feral counterparts. Scientia Agriculturae Bohemica, 2018, roč. 1, č. 49, s. 21-25. ISSN: 1211-3174.

CHARVÁTOVÁ, V. – TŮMOVÁ, E. – ENGLMAIEROVÁ, M. Penetrace mikroorganismů do vejce I.-Penetrace mikroorganismů do vajec v závislosti na délce jejich skladování, systému ustájení a fázi snáškového cyklu nosnic.. Veterinářství, 2010, roč. 60, č. 4, s. 211 - 212. ISSN: 0506-8231.

ENGLMAIEROVÁ, M. – TŮMOVÁ, E. – CHARVÁTOVÁ, V. Penetrace mikroorganismů do vejce II.-Penetrace mikroorganismů do vaječného obsahu v závislosti na fázi snáškového cyklu, systému ustájení a kvalitě skořápky. . Veterinářství, 2010, roč. 60, č. 4, s. 213 - 215. ISSN: 0506-8231.

TŮMOVÁ, E. – CHODOVÁ, D. Performance and changes in body composition of broiler chickens depending on feeding regime and sex. Czech Journal of Animal Science, 2018, roč. 63, č. 12, s. 518-525. ISSN: 1212-1819.

BÍZKOVÁ, Z. – TŮMOVÁ, E. Physical characteristics of rabbit meat: a review. Scientia Agriculturae Bohemica, 2010, roč. 41, č. 4, s. 236 - 241. ISSN: 1211-3174.

TŮMOVÁ, E. – HRSTKA, Z. Porovnání kvality masa nutrií a králíků. Maso, 2013, roč. 24, č. 5, s. 47-50. ISSN: 1210-4086.

KETTA, M. – TŮMOVÁ, E. Relationship between eggshell thickness and other eggshell measurements in eggs from litter and cages. Italian Journal of Animal Science, 2018, roč. 17, č. 1, s. 234-239. ISSN: 1594-4077.

TŮMOVÁ, E. – CHODOVÁ, D. – UHLÍŘOVÁ, L. – VLČKOVÁ, J. – VOLEK, Z. – SKŘIVANOVÁ, V. Relationship between muscle fibre characteristics and meat sensory properties in three nutria (Myocastor coypus) colour types. Czech Journal of Animal Science, 2016, roč. 61, č. 5, s. 217-222. ISSN: 1212-1819.

JARINKOVIČOVÁ, L. – MÁCHAL, L. – MÁCHAL, J. – FILIPČÍK, R. – TŮMOVÁ, E. – HORSKÝ, R. Relationship of ejaculate quality and selected biochemical parameters of blood in cockerles of three laying lines. Czech Journal of Animal Science, 2012, roč. 57, č. 8, s. 370-376. ISSN: 1212-1819.

MAKOVICKÝ, P. – TŮMOVÁ, E. – VOLEK, Z. – MAKOVICKÝ, P. – SEDLÁČEK, R. Relationships between variable time, percentage of food restriction and liver histology: which alternative is the best for non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) prevention?. HISTOLOGY AND HISTOPATHOLOGY, 2016, roč. 31, č. 10, s. 1123-1130. ISSN: 0213-3911.

MARTINEC, M. – HÄRTLOVÁ, H. – CHODOVÁ, D. – TŮMOVÁ, E. – FUČÍKOVÁ, A. Selected haematological and biochemical indicators in different breeds of rabbits. Acta Veterinaria Brno, 2013, roč. 81, č. 4, s. 371-375. ISSN: 0001-7213.

TŮMOVÁ, E. Syndrom náhlé smrti u restringovaných a ad libitum krmených brojlerových kuřat. Veterinářství, 2012, roč. 62, č. 3, s. 165-167. ISSN: 0506-8231.

ZITA, L. – LEDVINKA, Z. – TŮMOVÁ, E. – KLESALOVÁ, L. Technological quality of eggs in relation to the age of laying hens and Japanese quails. REVISTA BRASILEIRA DE ZOOTECNIA-BRAZILIAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE, 2012, roč. 41, č. 9, s. 2079-2084. ISSN: 1516-3598.

NĚMEČEK, T. – TŮMOVÁ, E. The analysis of Czech genetic resources of nutrias (Myocastor coypus). Scientia Agriculturae Bohemica, 2018, roč. 49, č. , s. 93-97. ISSN: 1211-3174.

TŮMOVÁ, E. – VOLEK, Z. – CHODOVÁ, D. – HÄRTLOVÁ, H. – MAKOVICKÝ, P. – SVOBODOVÁ, J. – EBEID, T. – UHLÍŘOVÁ, L. The effect of 1-week feed restriction on performance, digestibility of nutrients and digestive systém development in the growing rabbit. Animal, 2016, roč. 10, č. 1, s. 1-9. ISSN: 1751-7311.

UHLÍŘOVÁ, L. – TŮMOVÁ, E. – CHODOVÁ, D. – VLČKOVÁ, J. – KETTA, M. – **VOLEK, Z. – **SKŘIVANOVÁ, V. The effect of age, genotype and sex on carcass traits, meat quality and sensory attributes of geese. ASIAN-AUSTRALASIAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCES, 2018, roč. 31, č. 3, s. 421-428. ISSN: 1011-2367.

HEINDL, J. – LEDVINKA, Z. – ENGLMAIEROVÁ, M. – ZITA, L. – TŮMOVÁ, E. The effect of dietary selenium sources and levels on performance, selenium content in muscle and glutathione peroxidase activity in broiler chickens. Czech Journal of Animal Science, 2010, roč. 55, č. 12, s. 572 - 578. ISSN: 1212-1819.

CHODOVÁ, D. – TŮMOVÁ, E. The effect of feed restriction on meat quality of broiler rabbits: A review. Scientia Agriculturae Bohemica, 2013, roč. 44, č. 1, s. 55-62. ISSN: 1211-3174.

MAKOVICKÝ, P. – TŮMOVÁ, E. – MAKOVICKÝ, P. – RIMÁROVÁ, K. The effect of food restriction on the liver morphology: experimental study on the chicken model. BIOMEDICAL PAPERS-OLOMOUC, 2015, roč. 159, č. 1, s. 26-26. ISSN: 1213-8118.

TŮMOVÁ, E. – SKŘIVAN, M. – ENGLMAIEROVÁ, M. – ZITA, L. The effect of genotype, housing system and egg collection time on egg quality in egg type hens. . Czech Journal of Animal Science, 2009, roč. 54, č. 1, s. 17 - 23. ISSN: 1212-1819.

CHODOVÁ, D. – TŮMOVÁ, E. – VOLEK, Z. – SKŘIVANOVÁ, V. – VLČKOVÁ, J. The effect of one-week intensive feed restriction and age on the carcass composition and meat quality of growing rabbits. Czech Journal of Animal Science, 2016, roč. 61, č. 4, s. 151-158. ISSN: 1212-1819.

TŮMOVÁ, E. – ZITA, L. – HUBENÝ, M. – LEDVINKA, Z. The effect of oviposition time and genotype on egg quality characteristics in egg type hens. Czech Journal of Animal Science, 2007, roč. 52, č. 1, s. 26 - 30. ISSN: 1212-1819.

TŮMA, J. – TŮMOVÁ, E. – VALÁŠEK, V. The effect of season and parity order on fertility of rabbit does and kit growth.. Czech Journal of Animal Science, 2010, roč. 55, č. 8, s. 330 - 336. ISSN: 1212-1819.

VOLEK, Z. – CHODOVÁ, D. – TŮMOVÁ, E. – VOLKOVÁ, L. – KUDRNOVÁ, E. – MAROUNEK, M. The effect of stocking density on carcass traits, muscle fibre properties and meat quality in rabbits. World Rabbit Science, 2014, roč. 22, č. 1, s. 41-49. ISSN: 1257-5011.

TŮMOVÁ, E. – LEDVINKA, Z. The effect of time of oviposition and age on egg weight, egg components weight and eggshell quality. . Archiv fur Geflugelkunde, 2009, roč. 73, č. 2, s. 110 - 115. ISSN: 0003-9098.

ZITA, L. – TŮMOVÁ, E. – SKŘIVANOVÁ, V. – LEDVINKA, Z. The effect of weaning age on performance and nutriet sugestibility of broiler rabbits. Czech Journal of Animal Science, 2007, roč. 10, č. 52, s. 341 - 347. ISSN: 1212-1819.

HEINDL, J. – LEDVINKA, Z. – TŮMOVÁ, E. – ZITA, L. The importance, utilization and sources of selenium for poultry. Scientia Agriculturae Bohemica, 2010, roč. 41, č. 1, s. 55 - 64. ISSN: 1211-3174.

**MAKOVICKÝ, P. – TŮMOVÁ, E. – **VOLEK, Z. – **MAKOVICKÝ, P. – **ARNONE, J. – **ŠVECOVÁ, I. – **SAMASCA, G. The influence of food restriction on the small bowel: Does intensive short-term food restriction lead to weight loss?. BRATISLAVA MEDICAL JOURNAL, 2017, roč. 118, č. 6, s. 361-365. ISSN: 0006-9248.

MAKOVICKÝ, P. – TŮMOVÁ, E. – RAJMON, R. – BÍZKOVÁ, Z. – HÄRTLOVÁ, H. The influence of restrictive feeding of chickens on the microscopic structure of their liver. Acta Veterinaria Brno, 2012, roč. 81, č. 1, s. 27-30. ISSN: 0001-7213.

**MAKOVICKÝ, P. – TŮMOVÁ, E. – **VOLEK, Z. – **ARNONE, J. – **SAMASCA, G. – **MAKOVICKÝ, P. The relationship between hepatocytes and small bowel after early and short restriction: What the results show in morphometry. BRATISLAVA MEDICAL JOURNAL, 2018, roč. 119, č. 3, s. 156-159. ISSN: 0006-9248.

CHARVÁTOVÁ, V. – TŮMOVÁ, E. Time of oviposition and egg composition. Scientia Agriculturae Bohemica, 2010, roč. 3, č. 41, s. 190 - 195. ISSN: 1211-3174.

TŮMOVÁ, E. – ENGLMAIEROVÁ, M. Užitkovost slepic v různých systémech ustájení. Náš chov, 2007, roč. 7, č. 67, s. 90 - 92. ISSN: 0027-8068.

TŮMOVÁ, E.; idPublikace = 51633; Název: Vliv doby snesení vejce na obsah minerálních látek ve skořápce a krevním séru-- Neexistuje podtyp publikace --

CHARVÁTOVÁ, V. – OKROUHLÁ, M. – ENGLMAIEROVÁ, M. – TŮMOVÁ, E. Vliv genotypu a ustájení na složení mastných kyselin ve vaječném žloutku. Náš chov, 2010, roč. 70, č. 7, s. 48 - 50. ISSN: 0027-8068.

TŮMOVÁ, E. Vliv hybrida a věku na snášku a kvalitu vajec. Veterinářství, 2015, roč. 65, č. 4, s. 305-307. ISSN: 0506-8231.

VOLEK, Z. – VOLKOVÁ, I. – TŮMOVÁ, E. – CHODOVÁ, D. Vliv restrikce krmiva na užitkovost, kvalitu masa a jatečného těla králíků plemene český albín. Maso, 2013, roč. 24, č. 2, s. 55-58. ISSN: 1210-4086.

SVOBODOVÁ, J. – TŮMOVÁ, E. Vliv systému ustájení a věku na mikrobiální kontaminaci vajec nosného typu slepic. Veterinářství, 2013, roč. 63, č. 4, s. 289-291. ISSN: 0506-8231.

TŮMOVÁ, E. – ENGLMAIEROVÁ, M. – CHARVÁTOVÁ, V. Vliv systému ustájení na kontaminaci vajec. . Veterinářství, 2010, roč. 60, č. 4, s. 216 - 218. ISSN: 0506-8231.

TŮMOVÁ, E.; idPublikace = 61675; Název: Vliv systému ustájení na kvalitu vaječné skořápky, obsah minerálních látek ve skořápce a krevním séru.-- Neexistuje podtyp publikace --

ENGLMAIEROVÁ, M. – TŮMOVÁ, E. Změny kvality vajec v závislosti na systému ustájení a skladování. Náš chov, 2008, roč. 1, č. 68, s. 72 - 73. ISSN: 0027-8068.

Odborná monografie

TŮMOVÁ, E. – OPLETAL, D. – ZITA, L. – ŠIMERDA, I. Přírodní antinutriční a toxické látky v krmivech pro zvířata. Praha: UK Praha, nakladatelství Karolinum, 2010. 61s. ISBN 978-80-246-1801-2.

TŮMOVÁ, E. Základy chovu hrabavé drůbeže. Praha: ÚZPI Praha, 2004. 35s. ISBN 80-7271-150-4.

TŮMOVÁ, E. Základy chovu vodní drůbeže. Praha: ÚZPI Praha, 2004. 32s. ISBN 80-7271-151-2.

Výsledky s právní ochranou

TŮMOVÁ, E. Krmná směs pro chov nutrií. Úřad průmyslového vlastnictví, www.upv.cz. 24096. 16.07.2012.

Technicky realizované výsledky

Skladovatelnost vajec z různých systémů ustájení prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Englmaierová Michaela, Ph.D.; doc. Ing. Ledvinka Zdeněk, CSc., 2009

Užitkovost nosnic a kvalita vajec v různých systémech chovu doc. Ing. Ledvinka Zdeněk, CSc.; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; prof. Ing. Štolc Ladislav, CSc., 2008

Certifikované metodiky

TŮMOVÁ, E. – CHODOVÁ, D. – HRSTKA, Z. Hodnocení masné užitkovosti nutrií, Meat quality evaluation in nutrias, nutria, carcass yield, meat quality, colour type, sex, 2013, GG - Chov hospodářských zvířat, A - Uplatněná certifikovaná metodika, nutrie - masná užitkovost, 1/2013, posouzení jatečné hodnoty, fyzikálních, nutričních a senzorických vlastností masa nutrií, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ÚKZÚZ Havlíčkův Brod, 09.12.2013, ISBN 978-80-213-2426-8

TŮMOVÁ, E. – UHLÍŘOVÁ, L. – CHODOVÁ, D. – SVOBODOVÁ, J. – KETTA, M. Masná užitkovost České husy, Meat performance of Czech Goose, Czech Goose, Novohradska Goose, performance, carcass yield, meat quality, 2014, GG - Chov hospodářských zvířat, A - Uplatněná certifikovaná metodika, Česká husa - masná užitkovost, 1/2014, neuvedeno, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ÚKZÚZ Havlíčkův Brod, 21.10.2014, ISBN 978-80-213-2496-1

Mikrobiální kontaminace vajec z klecového a podestýlkového chovu prof. Ing. Eva Tůmová, CSc., Ing. Michaela Englmaierová, Ph.D., doc. Ing. Zdeněk Ledvinka, CSc., Ing. Gabriela Dlouhá, Ph.D. (externí), 2010

TŮMOVÁ, E. – SKŘIVANOVÁ, V. Odchov nutrií při zkrmování kompletní krmné směsi, Rearing of nutrias fed with feed mixture, nutria, feed mixture, growth, 2012, GG - Chov hospodářských zvířat, A - Uplatněná certifikovaná metodika, odchov nutrií, 1/2012, odchov nutrií, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ÚKZÚZ Havlíčkův Brod, 09.11.2012, ISBN 978-80-213-2332-2

CHODOVÁ, D. – TŮMOVÁ, E. – **VOLEK, Z. Restrikce krmiva a kvalita masa brojlerových králíků, Feed restriction and meat quality in broiler rabbits, rabbit; feed restriction; meat quality; muscle fibre, 2017, GG - Chov hospodářských zvířat, A - Certifikovaná metodika (NmetC), Restrikce krmiva - králíci, 1/2017, zvýšení kvality masa, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ÚKZÚZ Havlíčkův Brod, 29.11.2017,

VOLEK, Z. – TŮMOVÁ, E. – CHODOVÁ, D. – KUDRNOVÁ, I. Vliv techniky krmení a způsobu ustájení králíků plemene Český albín na redukci produkčních nákladů a zvýšení kvality masa, The effect of feed restriction and housing conditions of Czech White rabbits on costs reduction and meat quality, rabbit, feed restriction, housing, meat quality, growth, costs, 2012, GG - Chov hospodářských zvířat, A - Uplatněná certifikovaná metodika, 978-80-7403-100-7, Technické parametry výsledku: aplikací restrikce krmiva, snížením denní spotřeby krmné směsi o 50% ve srovnání s ad libitním příjmem krmiva, mezi 56. – 63. a 84. – 87. dnem věku lze snížit náklady na krmivo o 10%. Restrikce krmiva slouží jako prevence tr, Aplikací restrikce krmiva se významně snížila denní spotřeba krmné směsi, přičemž nedošlo k poklesu průměrného denního přírůstku. Díky tomu byla u restrikčně krmených králíků výrazně zlepšena konverze krmiva. Takže, pokud se týká celkové spotřeby krmiva , C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ÚKZÚZ Havlíčkův Brod, 09.11.2012, ISBN 978-80-7403-100-7