×
prof. Ing. Eva Tůmová, CSc.
banner

Publikace

Článek v odborném periodiku

TŮMOVÁ, E. – MARTINEC, M. – VOLEK, Z. – HÄRTLOVÁ, H. – CHODOVÁ, D. – BÍZKOVÁ, Z. A study of growth and some blood parameters in Czech rabbits. World Rabbit Science, 2013, roč. 21, č. 4, s. 251-256. ISSN: 1257-5011.

TŮMOVÁ, E. – UHLÍŘOVÁ, L. – **TŮMA, R. – CHODOVÁ, D. – **MÁCHAL, L. Age related changes in laying pattern and egg weight of different laying hen genotypes. Animal Reproduction Science, 2017, roč. 183, č. 2017, s. 21-26. ISSN: 0378-4320.

TŮMOVÁ, E. – CHODOVÁ, D. – VLČKOVÁ, J. – NĚMEČEK, T. – UHLÍŘOVÁ, L. – **SKŘIVANOVÁ, V. Age-related changes in the carcass yield and meat quality of male and female nutrias (Myocastor coypus) under intensive production system. Meat Science, 2017, roč. 133, č. 2017, s. 51-55. ISSN: 0309-1740.

TŮMOVÁ, E. – MARTINEC, M. – CHODOVÁ, D. Analysis of czech rabbit genetic resources. Scientia Agriculturae Bohemica, 2011, roč. 42, č 3, s. 113-118. ISSN: 1211-3174.

LEWIS, P. – GOUS, R. – TŮMOVÁ, E. Broiler performance and bone strength minimally affected by cither a simulated dusk or night-interruption photoperiod. South African Journal of Animal Science, 2010, roč. 40, č. 1, s. 1 - 5. ISSN: 0375-1589.

TŮMOVÁ, E. – CHODOVÁ, D. – SVOBODOVÁ, J. – UHLÍŘOVÁ, L. – VOLEK, Z. Carcass composition and meat quality of Czech genetic resources of nutrias (Myocastor coypus). Czech Journal of Animal Science, 2015, roč. 60, č. 11, s. 479-486. ISSN: 1212-1819.

TŮMOVÁ, E. – ZITA, L. – ŠTOLC, L. Carcass quality in restricted and ad libitum fed rabbits. Czech Journal of Animal Science, 2006, roč. 51, č. 5, s. 214 - 219. ISSN: 1212-1819.

CHODOVÁ, D. – TŮMOVÁ, E. – HÄRTLOVÁ, H. – FUČÍKOVÁ, A. – **VOLEK, Z. – VLČKOVÁ, J. Changes of haematological and biochemical indices with age in rabbits with ad libitum and limited feed intake. Acta Veterinaria Brno, 2017, roč. 86, č. 1, s. 29-35. ISSN: 0001-7213.

TŮMOVÁ, E. – TEIMOURI, A. Chicken muscle fibres characteristics and meat quality: a review. Scientia Agriculturae Bohemica, 2009, roč. 40, č. 4, s. 253 - 258. ISSN: 1211-3174.

TŮMOVÁ, E. Chov nutrií na maso?. Náš chov, 2012, roč. 72, č. 3, s. 9-12. ISSN: 0027-8068.

TŮMOVÁ, E. – BÍZKOVÁ, Z. – SKŘIVANOVÁ, V. – CHODOVÁ, D. – MARTINEC, M. – VOLEK, Z. Comparisons of carcass and meat quality among rabbit breeds of different sizes, and hybrid rabbits. Livestock Science, 2014, roč. 2014, č. 165, s. 8-14. ISSN: 1871-1413.

TŮMOVÁ, E. – VLČKOVÁ, J. – CHODOVÁ, D. Differences in oviposition and egg quality of various genotypes of laying hens. Czech Journal of Animal Science, 2017, roč. 62, č. 9, s. 377-383. ISSN: 1212-1819.

TŮMOVÁ, E. – ZITA, L. – SKŘIVANOVÁ, V. – FUČÍKOVÁ, A. Digestibility of nutrients, organ development and blood picture in restricted and ad libitum fed broiler rabbits. Archiv fur Geflugelkunde, 2007, roč. 1, č. 71, s. 6 - 12. ISSN: 0003-9098.

LEDVINKA, Z. – HÄRTLOVÁ, H. – FUČÍKOVÁ, A. – TŮMOVÁ, E. Digitonin and egg duality characteristic. Scientia Agriculturae Bohemica, 2006, roč. 37, č. 1, s. 21 - 24. ISSN: 1211-3174.

**SKŘIVANOVÁ, V. – TŮMOVÁ, E. – **ENGLMAIEROVÁ, M. – CHODOVÁ, D. – **SKŘIVAN, M. Do rearing system and free-range stocking density affect meat quality of chickens fed feed mixture with rapeseed oil?. Czech Journal of Animal Science, 2017, roč. 62, č. 4, s. 141-149. ISSN: 1212-1819.

TŮMOVÁ, E. – CHARVÁTOVÁ, V. Doba snesení vejce a jeho kvalita. Náš chov, 2009, roč. 69, č. 12, s. 44 - 45. ISSN: 0027-8068.

UHLÍŘOVÁ, L. – VOLEK, Z. – MAROUNEK, M. – TŮMOVÁ, E. Effect of feed restriction and different crude protein sources on the performance, health status and carcass traits of growing rabbits. World Rabbit Science, 2015, roč. 23, č. 4, s. 263-272. ISSN: 1257-5011.

LEDVINKA, Z. – ZITA, L. – HUBENÝ, M. – TŮMOVÁ, E. – TYLLER, M. – DOBROVOLNÝ, P. – HRUŠKA, M. Effect of genotype, age of hens and K/k allele on eggshell quality. Czech Journal of Animal Science, 2011, roč. 56, č 5, s. 242-249. ISSN: 1212-1819.

TŮMOVÁ, E. – GOUS, R. – TYLER, N. Effect of hen age, enviromental temperature, and oviposition time on egg shell quality and egg shell and serum mineral contents in laying and broiler breeder hens. Czech Journal of Animal Science, 2014, roč. 59, č. 9, s. 435-443. ISSN: 1212-1819.

**VLČKOVÁ, J. – TŮMOVÁ, E. – KETTA, M. – **ENGLMAIEROVÁ, M. – CHODOVÁ, D. Effect of housing system and age of laying hens on eggshell quality, microbial contamination, and penetration of microorganisms into eggs. Czech Journal of Animal Science, 2018, roč. 63, č. 2, s. 51-60. ISSN: 1212-1819.

CHODOVÁ, D. – TŮMOVÁ, E. – MARTINEC, M. – BÍZKOVÁ, Z. – SKŘIVANOVÁ, V. – VOLEK, Z. – ZITA, L. Effect of housing system and genotype on rabbit meat quality. Czech Journal of Animal Science, 2014, roč. 59, č. 4, s. 190-199. ISSN: 1212-1819.

SVOBODOVÁ, J. – TŮMOVÁ, E. – POPELÁŘOVÁ, E. – CHODOVÁ, D. Effect of light colour on egg production and egg contamination. Czech Journal of Animal Science, 2015, roč. 60, č. 12, s. 550-556. ISSN: 1212-1819.

TŮMOVÁ, E. – LEDVINKA, Z. – ENGLMAIEROVÁ, M. – ZITA, L. Effect of time of oviposition on egg quality in egg and meat type hens. Scientia Agriculturae Bohemica, 2008, roč. 3, č. 39, s. 269 - 272. ISSN: 1211-3174.

ZITA, L. – TŮMOVÁ, E. – ŠTOLC, L. Effects of Genotype, Age and Their Interaction on Egg Quality in Brown-Egg Laying Hens. Acta Veterinaria Brno, 2009, roč. 2009, č. 78, s. 85 - 91. ISSN: 0001-7213.

ENGLMAIEROVÁ, M. – TŮMOVÁ, E. – CHARVÁTOVÁ, V. – SKŘIVAN, M. Effects of laying hens housing systém on laying performance, egg quality characteristics, and egg microbial contamination. Czech Journal of Animal Science, 2014, roč. 59, č. 8, s. 345-352. ISSN: 1212-1819.

CHODOVÁ, D. – TŮMOVÁ, E. – SLÁDKOVÁ, K. – LANGROVÁ, I. – JANKOVSKÁ, I. – VADLEJCH, J. – ČADKOVÁ, Z. – KREJČÍŘOVÁ, R. Effects of subclinical Eimeria tenella infection on Pectoralis major muscle in broiler chickens. Italian Journal of Animal Science, 2018, roč. 17, č. 1, s. 18-21. ISSN: 1594-4077.

LEDVINKA, Z. – TŮMOVÁ, E. – ENGLMAIEROVÁ, M. – PODSEDNÍČEK, M. Egg quality of three laying hen genotypes kept in conventional cages and on liter. Archiv fur Geflugelkunde, 2012, roč. 76, č. 1, s. 38-43. ISSN: 0003-9098.

KETTA, M. – TŮMOVÁ, E. Eggshell characteristics and cuticle deposition in three laying hen genotypes housed in enriched cages and on litter. Czech Journal of Animal Science, 2018, roč. 63, č. 1, s. 11-16. ISSN: 1212-1819.

KETTA, M. – TŮMOVÁ, E. Eggshell structure, measurements, and quality-effecting factors in laying hens: a review. Czech Journal of Animal Science, 2016, roč. 61, č. 7, s. 299-309. ISSN: 1212-1819.

MAKOVICKÝ, P. – DUDOVÁ, M. – TŮMOVÁ, E. – RAJMON, R. – VODKOVÁ, Z. Experimental study of non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) on a model of starving chickens: Is generalization of steatosis accompanied by fibrosis of the liver tissue?. Pathology Research and Practice, 2011, roč. 207, č 3, s. 151-155. ISSN: 0344-0338.

SVOBODOVÁ, J. – TŮMOVÁ, E. Factors affecting microbial contamination of market eggs: A Review. Scientia Agriculturae Bohemica, 2015, roč. 45, č. 4, s. 226-237. ISSN: 1211-3174.

TŮMOVÁ, E. – TEIMOURI, A. Fat deposition in the broiler chicken: a review. Scientia Agriculturae Bohemica, 2010, roč. 41, č. 2, s. 121 - 128. ISSN: 1211-3174.

CHODOVÁ, D. – TŮMOVÁ, E. Feed restriction and muscle fibre characteristics of Pectoralis major in broiler chickens. Scientia Agriculturae Bohemica, 2017, roč. 48, č. 1, s. 8-12. ISSN: 1211-3174.

RYLKOVÁ, K. – TŮMOVÁ, E. – BROŽOVÁ, A. – JANKOVSKÁ, I. – VADLEJCH, J. – ČADKOVÁ, Z. – FRÝDLOVÁ, J. – PEŘINKOVÁ, P. – LANGROVÁ, I. – CHODOVÁ, D. – NECHYBOVÁ, S. – SCHÁŇKOVÁ, Š. Genetic and morphological characterization of Trichuris myocastoris found in Myocastor coypus in the Czech Republic. Parasitology Research, 2015, roč. 114, č. 11, s. 3969-3975. ISSN: 0932-0113.

SVATOŇOVÁ, M. – **NOVÁK, K. – **KOTT, T. – **VOLEK, Z. – MAJZLÍK, I. – TŮMOVÁ, E. Genetic characterization of Czech local rabbit breeds using microsatellite analysis. Livestock Science, 2017, roč. 201, č. 2017, s. 41-49. ISSN: 1871-1413.

MAKOVICKÝ, P. – TŮMOVÁ, E. – VOLEK, Z. – MAKOVICKÝ, P. – VODIČKOVÁ, L. – SLYSKOVÁ, J. – SAMASCA, G. – KRÁLOVÁ, A. – NAGY, M. – MYDLÁŘOVÁ-BLAŠČÁKOVÁ, M. – PORÁČOVÁ, J. Histopathological aspects of liver under variable food restriction: Has the intense one-wek food restriction a protective effect on non-alcoholic-fatty-liver-disease (NAFLD) development?. Pathology Research and Practice, 2014, roč. 2014, č. 210, s. 855-862. ISSN: 0344-0338.

MAKOVICKÝ, P. – TŮMOVÁ, E. – VOLEK, Z. – MAKOVICKÝ, P. – VODIČKA, P. Histothological aspects of the small intestine under variable feed restriction: The effects of short and intense restriction on a growing rabbit model. Experimental and Therapeutic Medicine, 2014, roč. 2014, č. 8, s. 1623-1627. ISSN: 1792-0981.

TŮMOVÁ, E. – UHLÍŘOVÁ, L. Hodnocení masné užitkovosti a fyzikálních vlastností České husy a užitkového hybrida Novohradská husa. Maso, 2013, roč. 24, č. 6, s. 44-47. ISSN: 1210-4086.

BÍZKOVÁ, Z. – TŮMOVÁ, E. Hodnocení masné užitkovosti králíků. Maso, 2009, roč. 20, č. 5, s. 48 - 50. ISSN: 1210-4086.

TŮMOVÁ, E. – CHODOVÁ, D. Hustota osazení haly a úhyn brojlerových kuřat. Veterinářství, 2018, roč. 68, č. 4, s. 268-271. ISSN: 0506-8231.

TŮMOVÁ, E. – ENGLMAIEROVÁ, M. – LEDVINKA, Z. – CHARVÁTOVÁ, V. Interaction between housing system and genotype in relation to internal and external egg quality parameters. Czech Journal of Animal Science, 2011, roč. 56, č 11, s. 490-498. ISSN: 1212-1819.

TŮMOVÁ, E. – GOUS, R. Interaction between oviposition time, age, and enviromental temperature and egg quality traits in laying hens and broiler breeders. Czech Journal of Animal Science, 2012, roč. 57, č. 12, s. 541-549. ISSN: 1212-1819.

TŮMOVÁ, E. – GOUS, R. Interaction of hen production type, age, and temperature on laying pattern and egg quality. Poultry Science, 2012, roč. 91, č. 5, s. 1269-1275. ISSN: 0032-5791.

TŮMOVÁ, E. – VLČKOVÁ, J. – CHARVÁTOVÁ, V. – DRÁBEK, O. – TEJNECKÝ, V. – KETTA, M. – CHODOVÁ, D. Interactions of genotype, housing and dietary calcium in layer performance, eggshell quality and tibia characteristics. South African Journal of Animal Science, 2016, roč. 46, č. 3, s. 286-293. ISSN: 0375-1589.

NĚMEČEK, T. – TŮMOVÁ, E. – CHODOVÁ, D. Jatečná hodnota masa nutrií. Náš chov, 2017, roč. 77, č. 1, s. 67-68. ISSN: 0027-8068.

VOLEK, Z. – TŮMOVÁ, E. – CHODOVÁ, D. – VOLKOVÁ, I. – KUDRNOVÁ, I. Kvalita masa králíků plemene Český albín v závislosti na způsobu ustájení. Maso, 2012, roč. 23, č. 4, s. 53-56. ISSN: 1210-4086.

NĚMEČEK, T. – TŮMOVÁ, E. – CHODOVÁ, D. Kvalita masa nutrií. Náš chov, 2017, roč. 77, č. 1, s. 68-69. ISSN: 0027-8068.

ENGLMAIEROVÁ, M. – TŮMOVÁ, E. Kvalita vajec v závislosti na systému ustájení. Náš chov, 2007, roč. 7, č. 67, s. 76 - 80. ISSN: 0027-8068.

NECHYBOVÁ, S. – LANGROVÁ, I. – TŮMOVÁ, E. Parasites of Myocastor coypus – a comparison in farm animals and their feral counterparts. Scientia Agriculturae Bohemica, 2018, roč. 1, č. 49, s. 21-25. ISSN: 1211-3174.

CHARVÁTOVÁ, V. – TŮMOVÁ, E. – ENGLMAIEROVÁ, M. Penetrace mikroorganismů do vejce I.-Penetrace mikroorganismů do vajec v závislosti na délce jejich skladování, systému ustájení a fázi snáškového cyklu nosnic.. Veterinářství, 2010, roč. 60, č. 4, s. 211 - 212. ISSN: 0506-8231.

ENGLMAIEROVÁ, M. – TŮMOVÁ, E. – CHARVÁTOVÁ, V. Penetrace mikroorganismů do vejce II.-Penetrace mikroorganismů do vaječného obsahu v závislosti na fázi snáškového cyklu, systému ustájení a kvalitě skořápky. . Veterinářství, 2010, roč. 60, č. 4, s. 213 - 215. ISSN: 0506-8231.

TŮMOVÁ, E. – CHODOVÁ, D. Performance and changes in body composition of broiler chickens depending on feeding regime and sex. Czech Journal of Animal Science, 2018, roč. 63, č. 12, s. 518-525. ISSN: 1212-1819.

BÍZKOVÁ, Z. – TŮMOVÁ, E. Physical characteristics of rabbit meat: a review. Scientia Agriculturae Bohemica, 2010, roč. 41, č. 4, s. 236 - 241. ISSN: 1211-3174.

TŮMOVÁ, E. – HRSTKA, Z. Porovnání kvality masa nutrií a králíků. Maso, 2013, roč. 24, č. 5, s. 47-50. ISSN: 1210-4086.

KETTA, M. – TŮMOVÁ, E. Relationship between eggshell thickness and other eggshell measurements in eggs from litter and cages. Italian Journal of Animal Science, 2018, roč. 17, č. 1, s. 234-239. ISSN: 1594-4077.

TŮMOVÁ, E. – CHODOVÁ, D. – UHLÍŘOVÁ, L. – VLČKOVÁ, J. – VOLEK, Z. – SKŘIVANOVÁ, V. Relationship between muscle fibre characteristics and meat sensory properties in three nutria (Myocastor coypus) colour types. Czech Journal of Animal Science, 2016, roč. 61, č. 5, s. 217-222. ISSN: 1212-1819.

JARINKOVIČOVÁ, L. – MÁCHAL, L. – MÁCHAL, J. – FILIPČÍK, R. – TŮMOVÁ, E. – HORSKÝ, R. Relationship of ejaculate quality and selected biochemical parameters of blood in cockerles of three laying lines. Czech Journal of Animal Science, 2012, roč. 57, č. 8, s. 370-376. ISSN: 1212-1819.

MAKOVICKÝ, P. – TŮMOVÁ, E. – VOLEK, Z. – MAKOVICKÝ, P. – SEDLÁČEK, R. Relationships between variable time, percentage of food restriction and liver histology: which alternative is the best for non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) prevention?. HISTOLOGY AND HISTOPATHOLOGY, 2016, roč. 31, č. 10, s. 1123-1130. ISSN: 0213-3911.

MARTINEC, M. – HÄRTLOVÁ, H. – CHODOVÁ, D. – TŮMOVÁ, E. – FUČÍKOVÁ, A. Selected haematological and biochemical indicators in different breeds of rabbits. Acta Veterinaria Brno, 2013, roč. 81, č. 4, s. 371-375. ISSN: 0001-7213.

TŮMOVÁ, E. Syndrom náhlé smrti u restringovaných a ad libitum krmených brojlerových kuřat. Veterinářství, 2012, roč. 62, č. 3, s. 165-167. ISSN: 0506-8231.

ZITA, L. – LEDVINKA, Z. – TŮMOVÁ, E. – KLESALOVÁ, L. Technological quality of eggs in relation to the age of laying hens and Japanese quails. REVISTA BRASILEIRA DE ZOOTECNIA-BRAZILIAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE, 2012, roč. 41, č. 9, s. 2079-2084. ISSN: 1516-3598.

NĚMEČEK, T. – TŮMOVÁ, E. The analysis of Czech genetic resources of nutrias (Myocastor coypus). Scientia Agriculturae Bohemica, 2018, roč. 49, č. , s. 93-97. ISSN: 1211-3174.

TŮMOVÁ, E. – VOLEK, Z. – CHODOVÁ, D. – HÄRTLOVÁ, H. – MAKOVICKÝ, P. – SVOBODOVÁ, J. – EBEID, T. – UHLÍŘOVÁ, L. The effect of 1-week feed restriction on performance, digestibility of nutrients and digestive systém development in the growing rabbit. Animal, 2016, roč. 10, č. 1, s. 1-9. ISSN: 1751-7311.

UHLÍŘOVÁ, L. – TŮMOVÁ, E. – CHODOVÁ, D. – VLČKOVÁ, J. – KETTA, M. – **VOLEK, Z. – **SKŘIVANOVÁ, V. The effect of age, genotype and sex on carcass traits, meat quality and sensory attributes of geese. ASIAN-AUSTRALASIAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCES, 2018, roč. 31, č. 3, s. 421-428. ISSN: 1011-2367.

HEINDL, J. – LEDVINKA, Z. – ENGLMAIEROVÁ, M. – ZITA, L. – TŮMOVÁ, E. The effect of dietary selenium sources and levels on performance, selenium content in muscle and glutathione peroxidase activity in broiler chickens. Czech Journal of Animal Science, 2010, roč. 55, č. 12, s. 572 - 578. ISSN: 1212-1819.

CHODOVÁ, D. – TŮMOVÁ, E. The effect of feed restriction on meat quality of broiler rabbits: A review. Scientia Agriculturae Bohemica, 2013, roč. 44, č. 1, s. 55-62. ISSN: 1211-3174.

MAKOVICKÝ, P. – TŮMOVÁ, E. – MAKOVICKÝ, P. – RIMÁROVÁ, K. The effect of food restriction on the liver morphology: experimental study on the chicken model. BIOMEDICAL PAPERS-OLOMOUC, 2015, roč. 159, č. 1, s. 26-26. ISSN: 1213-8118.

TŮMOVÁ, E. – SKŘIVAN, M. – ENGLMAIEROVÁ, M. – ZITA, L. The effect of genotype, housing system and egg collection time on egg quality in egg type hens. . Czech Journal of Animal Science, 2009, roč. 54, č. 1, s. 17 - 23. ISSN: 1212-1819.

CHODOVÁ, D. – TŮMOVÁ, E. – VOLEK, Z. – SKŘIVANOVÁ, V. – VLČKOVÁ, J. The effect of one-week intensive feed restriction and age on the carcass composition and meat quality of growing rabbits. Czech Journal of Animal Science, 2016, roč. 61, č. 4, s. 151-158. ISSN: 1212-1819.

TŮMOVÁ, E. – ZITA, L. – HUBENÝ, M. – LEDVINKA, Z. The effect of oviposition time and genotype on egg quality characteristics in egg type hens. Czech Journal of Animal Science, 2007, roč. 52, č. 1, s. 26 - 30. ISSN: 1212-1819.

TŮMA, J. – TŮMOVÁ, E. – VALÁŠEK, V. The effect of season and parity order on fertility of rabbit does and kit growth.. Czech Journal of Animal Science, 2010, roč. 55, č. 8, s. 330 - 336. ISSN: 1212-1819.

VOLEK, Z. – CHODOVÁ, D. – TŮMOVÁ, E. – VOLKOVÁ, L. – KUDRNOVÁ, E. – MAROUNEK, M. The effect of stocking density on carcass traits, muscle fibre properties and meat quality in rabbits. World Rabbit Science, 2014, roč. 22, č. 1, s. 41-49. ISSN: 1257-5011.

TŮMOVÁ, E. – LEDVINKA, Z. The effect of time of oviposition and age on egg weight, egg components weight and eggshell quality. . Archiv fur Geflugelkunde, 2009, roč. 73, č. 2, s. 110 - 115. ISSN: 0003-9098.

ZITA, L. – TŮMOVÁ, E. – SKŘIVANOVÁ, V. – LEDVINKA, Z. The effect of weaning age on performance and nutriet sugestibility of broiler rabbits. Czech Journal of Animal Science, 2007, roč. 10, č. 52, s. 341 - 347. ISSN: 1212-1819.

HEINDL, J. – LEDVINKA, Z. – TŮMOVÁ, E. – ZITA, L. The importance, utilization and sources of selenium for poultry. Scientia Agriculturae Bohemica, 2010, roč. 41, č. 1, s. 55 - 64. ISSN: 1211-3174.

**MAKOVICKÝ, P. – TŮMOVÁ, E. – **VOLEK, Z. – **MAKOVICKÝ, P. – **ARNONE, J. – **ŠVECOVÁ, I. – **SAMASCA, G. The influence of food restriction on the small bowel: Does intensive short-term food restriction lead to weight loss?. BRATISLAVA MEDICAL JOURNAL, 2017, roč. 118, č. 6, s. 361-365. ISSN: 0006-9248.

MAKOVICKÝ, P. – TŮMOVÁ, E. – RAJMON, R. – BÍZKOVÁ, Z. – HÄRTLOVÁ, H. The influence of restrictive feeding of chickens on the microscopic structure of their liver. Acta Veterinaria Brno, 2012, roč. 81, č. 1, s. 27-30. ISSN: 0001-7213.

**MAKOVICKÝ, P. – TŮMOVÁ, E. – **VOLEK, Z. – **ARNONE, J. – **SAMASCA, G. – **MAKOVICKÝ, P. The relationship between hepatocytes and small bowel after early and short restriction: What the results show in morphometry. BRATISLAVA MEDICAL JOURNAL, 2018, roč. 119, č. 3, s. 156-159. ISSN: 0006-9248.

CHARVÁTOVÁ, V. – TŮMOVÁ, E. Time of oviposition and egg composition. Scientia Agriculturae Bohemica, 2010, roč. 3, č. 41, s. 190 - 195. ISSN: 1211-3174.

TŮMOVÁ, E. – ENGLMAIEROVÁ, M. Užitkovost slepic v různých systémech ustájení. Náš chov, 2007, roč. 7, č. 67, s. 90 - 92. ISSN: 0027-8068.

TŮMOVÁ, E.; idPublikace = 51633; Název: Vliv doby snesení vejce na obsah minerálních látek ve skořápce a krevním séru-- Neexistuje podtyp publikace --

CHARVÁTOVÁ, V. – OKROUHLÁ, M. – ENGLMAIEROVÁ, M. – TŮMOVÁ, E. Vliv genotypu a ustájení na složení mastných kyselin ve vaječném žloutku. Náš chov, 2010, roč. 70, č. 7, s. 48 - 50. ISSN: 0027-8068.

TŮMOVÁ, E. Vliv hybrida a věku na snášku a kvalitu vajec. Veterinářství, 2015, roč. 65, č. 4, s. 305-307. ISSN: 0506-8231.

VOLEK, Z. – VOLKOVÁ, I. – TŮMOVÁ, E. – CHODOVÁ, D. Vliv restrikce krmiva na užitkovost, kvalitu masa a jatečného těla králíků plemene český albín. Maso, 2013, roč. 24, č. 2, s. 55-58. ISSN: 1210-4086.

SVOBODOVÁ, J. – TŮMOVÁ, E. Vliv systému ustájení a věku na mikrobiální kontaminaci vajec nosného typu slepic. Veterinářství, 2013, roč. 63, č. 4, s. 289-291. ISSN: 0506-8231.

TŮMOVÁ, E. – ENGLMAIEROVÁ, M. – CHARVÁTOVÁ, V. Vliv systému ustájení na kontaminaci vajec. . Veterinářství, 2010, roč. 60, č. 4, s. 216 - 218. ISSN: 0506-8231.

TŮMOVÁ, E.; idPublikace = 61675; Název: Vliv systému ustájení na kvalitu vaječné skořápky, obsah minerálních látek ve skořápce a krevním séru.-- Neexistuje podtyp publikace --

ENGLMAIEROVÁ, M. – TŮMOVÁ, E. Změny kvality vajec v závislosti na systému ustájení a skladování. Náš chov, 2008, roč. 1, č. 68, s. 72 - 73. ISSN: 0027-8068.

Odborná monografie

TŮMOVÁ, E. – OPLETAL, D. – ZITA, L. – ŠIMERDA, I. Přírodní antinutriční a toxické látky v krmivech pro zvířata. Praha: UK Praha, nakladatelství Karolinum, 2010. 61s. ISBN 978-80-246-1801-2.

TŮMOVÁ, E. Základy chovu hrabavé drůbeže. Praha: ÚZPI Praha, 2004. 35s. ISBN 80-7271-150-4.

TŮMOVÁ, E. Základy chovu vodní drůbeže. Praha: ÚZPI Praha, 2004. 32s. ISBN 80-7271-151-2.

Výsledky s právní ochranou

TŮMOVÁ, E. Krmná směs pro chov nutrií. Úřad průmyslového vlastnictví, www.upv.cz. 24096. 16.07.2012.

Technicky realizované výsledky

Skladovatelnost vajec z různých systémů ustájení prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Englmaierová Michaela, Ph.D.; doc. Ing. Ledvinka Zdeněk, CSc., 2009

Užitkovost nosnic a kvalita vajec v různých systémech chovu doc. Ing. Ledvinka Zdeněk, CSc.; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; prof. Ing. Štolc Ladislav, CSc., 2008

Certifikované metodiky

TŮMOVÁ, E. – CHODOVÁ, D. – HRSTKA, Z. Hodnocení masné užitkovosti nutrií, Meat quality evaluation in nutrias, nutria, carcass yield, meat quality, colour type, sex, 2013, GG - Chov hospodářských zvířat, A - Uplatněná certifikovaná metodika, nutrie - masná užitkovost, 1/2013, posouzení jatečné hodnoty, fyzikálních, nutričních a senzorických vlastností masa nutrií, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ÚKZÚZ Havlíčkův Brod, 09.12.2013, ISBN 978-80-213-2426-8

TŮMOVÁ, E. – UHLÍŘOVÁ, L. – CHODOVÁ, D. – SVOBODOVÁ, J. – KETTA, M. Masná užitkovost České husy, Meat performance of Czech Goose, Czech Goose, Novohradska Goose, performance, carcass yield, meat quality, 2014, GG - Chov hospodářských zvířat, A - Uplatněná certifikovaná metodika, Česká husa - masná užitkovost, 1/2014, neuvedeno, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ÚKZÚZ Havlíčkův Brod, 21.10.2014, ISBN 978-80-213-2496-1

Mikrobiální kontaminace vajec z klecového a podestýlkového chovu prof. Ing. Eva Tůmová, CSc., Ing. Michaela Englmaierová, Ph.D., doc. Ing. Zdeněk Ledvinka, CSc., Ing. Gabriela Dlouhá, Ph.D. (externí), 2010

TŮMOVÁ, E. – SKŘIVANOVÁ, V. Odchov nutrií při zkrmování kompletní krmné směsi, Rearing of nutrias fed with feed mixture, nutria, feed mixture, growth, 2012, GG - Chov hospodářských zvířat, A - Uplatněná certifikovaná metodika, odchov nutrií, 1/2012, odchov nutrií, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ÚKZÚZ Havlíčkův Brod, 09.11.2012, ISBN 978-80-213-2332-2

CHODOVÁ, D. – TŮMOVÁ, E. – **VOLEK, Z. Restrikce krmiva a kvalita masa brojlerových králíků, Feed restriction and meat quality in broiler rabbits, rabbit; feed restriction; meat quality; muscle fibre, 2017, GG - Chov hospodářských zvířat, A - Certifikovaná metodika (NmetC), Restrikce krmiva - králíci, 1/2017, zvýšení kvality masa, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ÚKZÚZ Havlíčkův Brod, 29.11.2017,

VOLEK, Z. – TŮMOVÁ, E. – CHODOVÁ, D. – KUDRNOVÁ, I. Vliv techniky krmení a způsobu ustájení králíků plemene Český albín na redukci produkčních nákladů a zvýšení kvality masa, The effect of feed restriction and housing conditions of Czech White rabbits on costs reduction and meat quality, rabbit, feed restriction, housing, meat quality, growth, costs, 2012, GG - Chov hospodářských zvířat, A - Uplatněná certifikovaná metodika, 978-80-7403-100-7, Technické parametry výsledku: aplikací restrikce krmiva, snížením denní spotřeby krmné směsi o 50% ve srovnání s ad libitním příjmem krmiva, mezi 56. – 63. a 84. – 87. dnem věku lze snížit náklady na krmivo o 10%. Restrikce krmiva slouží jako prevence tr, Aplikací restrikce krmiva se významně snížila denní spotřeba krmné směsi, přičemž nedošlo k poklesu průměrného denního přírůstku. Díky tomu byla u restrikčně krmených králíků výrazně zlepšena konverze krmiva. Takže, pokud se týká celkové spotřeby krmiva , C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ÚKZÚZ Havlíčkův Brod, 09.11.2012, ISBN 978-80-7403-100-7

Výzkumná zpráva obsahující utajované informace

TŮMOVÁ, E. – CHODOVÁ, D. – KAPLAN, J. – MARTINEC, M. – MÁTLOVÁ, V. – PAVEL, I. – SVOBODOVÁ, J. – UHLÍŘOVÁ, L. – VOLEK, Z. Genetické zdroje králíků, drůbeže a nutrií, jejich užitkové vlastnosti a možnosti využití. Praha: ČZU v Praze, 2014, 58s. ISBN: 978-80-7403-126-7,

Ostatní výsledky

Alternativní systémy ustájení králíků prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Zita Lukáš, Ph.D., 2004

Analysis of genetic resources of nutria in Czech Republic prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Kaplan Jan; Korbová Jana, 2008

Antinutriční látky plevelných rostlin v krmivech pro drůbež prof. Ing. Tůmová Eva, CSc., 2006

TŮMOVÁ, E.Bezpečnost konzumních vajec v závislosti na systému ustájení. . 2018, Sborník přednášek konference „Aktuální poznatky ve výživě a zdraví zvířat a bezpečnost produktů“. Praha 10. 10. 2018, s. 10-12. .

Bezpečnost produkce konzumních vajec. prof. Ing. Eva Tůmová, CSc., Ing. Michaela Englmaierová, Ph.D., Doc.Ing. Martina Lichovníková, PhD. (externí), 2010

Časný odstav brojlerů Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Šimáně Jan, 2005

Časný odstav u brojlerových králíků Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc., 2005

SVOBODOVÁ, J. – TŮMOVÁ, E. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Changes in microbial contamination and penetration during storage in eggs from enriched cages and free range. 2014, Proceeding XIVth European Poultry Conference, Stavanger 23. - 27. June 2014, Norway, CD 4 p.

LEDVINKA, Z. – TŮMOVÁ, E. – ZITA, L. – SKŘIVANOVÁ, E. Podtyp: Skripta; Chov drůbeže I. 2011. ČZU v Praze, FAPPZ, KSZ, Poweprint Praha, 142 s. ISBN: 978-80-213-2164-9.

Chov drůbeže v Jihoafrické republice. prof. Ing. Tůmová Eva, CSc., 2009

HEJNÁK, V. – BARTÁK, M. – FANTOVÁ, M. – CHALOUPKOVÁ, H. – JANKOVSKÁ, I. – JEBAVÝ, L. – KALOUS, L. – KOPECKÝ, O. – LEDVINKA, Z. – MAJZLÍK, I. – NAVRÁTIL, J. – NOHEJLOVÁ, L. – PATOKA, J. – PLACHÝ, V. – RAJMON, R. – SKŘIVANOVÁ, E. – SLAVÍK, O. – STÁDNÍK, L. – STUPKA, R. – ŠEBKOVÁ, N. – TITĚRA, D. – TŮMOVÁ, E. – VOSTRÝ, L. – VRABEC, V. – ZITA, L. Podtyp: Skripta; Chováme zvíře - specializované skriptum pro Univerzitu třetího věku. 2015, Hejnák, V., Skalický, M., Voženílková, J. (Eds.) Specializovaná skripta pro U3V. Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Praha, 2015. 236 s. ISBN: 978-80-213-2512-8.

Control of indoor environment in housing of laying hens prof. Ing. Kic Pavel, DrSc.; doc. Ing. Ledvinka Zdeněk, CSc.; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Hubený Martin, 2007

CHODOVÁ, D. – TŮMOVÁ, E. – SVOBODOVÁ, J. – UHLÍŘOVÁ, L. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Differences in carcass composition of males and females of two turkeys hybrids. 2014, Acta fytotechn. zootechn., roč. 17, č. 3, s. 72–74. ISSN: 1336-9245.

TŮMOVÁ, E. – **MACHANDER, V. – CHODOVÁ, D.Differences in performance and carcass yield of Ross 308, JA757 and ISA Dual chickens. 2018, Proceedings of XVth European Poultry Conference, Dubrovnik September 17 – 21, Croatia, p. 481..

KETTA, M. – TŮMOVÁ, E. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Differences in serum and eggshell minerals in laying hens and broiler breeders. 2014, Proceedings of International Conference Animal Physiology 2014,May 21st & 22nd, Prušánky, Czech Republic, s. 119-124. ISBN: 978-80-7375-971-1.

KETTA, M. – TŮMOVÁ, E. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Differences in the eggshell quality and tibia strength in Lohmann White and Czech Hen housed in cages and on litter. 2014, Acta fytotechnica et zootechnica, roč.17, č.3, s. 75-78. ISSN: 1336-9245.

Doba krmení slepic masného typu v průběhu dne prof. Ing. Tůmová Eva, CSc., 2008

TŮMOVÁ, E. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Doba snesení a kvalita vajec v závislosti na genotypu. 2014, Drůbežář, roč. 8, č. 3, s. 2-5.

Economical analysis of price calculation adn progress tends in broiler chickens doc. Ing. Kovářová Kateřina, Ph.D.; doc. Ing. Ledvinka Zdeněk, CSc.; Lamková Jana; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc., 2004

HEINDL, J. – LEDVINKA, Z. – ZITA, L. – PROKŮPKOVÁ, L. – TŮMOVÁ, E. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Effect of dietary selenium sources on growth performance, carcass composition and oxidative stability in broiler chickens. 2010. Proceedings of XIIIth European Poultry Conference, Tours, 23 – 27 August, 2010, France, 4pp [CD-ROM], ISBN 1743-4777 .

VOLEK, Z. – CHODOVÁ, D. – TŮMOVÁ, E. – KUDRNOVÁ, I. – MAROUNEK, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Effect of stocking density on growth performance, meat quality and fibre properties of biceps femoris muscle of slow-growing rabbits. 2012, Proceedings of 10th World Rabbit Congress, Sharm El-Sheikh, Egypt, September 3-6, 2012, p. 891-895.ISSN 2308-1910.

Effect of time of oviposition on egg quality characteristics in cages and in a litter housing system prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Ebeid Tarek Amin, 2005

UHLÍŘOVÁ, L. – VOLEK, Z. – MAROUNEK, M. – SKŘIVANOVÁ, V. – TŮMOVÁ, E. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Effect of various lupine species on milk production of rabbit does and performance of their litters before weaning. 2015, NutriNET, Brno, s. 114-121.

TŮMOVÁ, E. – VOLEK, Z. – MAKOVICKÝ, P. – CHODOVÁ, D. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Effects of a one week feed restriction in the growing rabbit: Part 2: Development of the digestive system. 2012, Proceedings of 10th World Rabbit Congress, Sharm El-Sheikh, Egypt, September 3-6, 2012, p. 621-624.ISSN 2308-1910.

EBEID, T. – TŮMOVÁ, E. – VOLEK, Z. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Effects of a one week intensive feed restriction in the growing rabbit: Part 1: Performance and blood biochemical parameters. 2012, Proceedings of 10th World Rabbit Congress, Sharm El-Sheikh, Egypt, September 3-6, 2012, p. 607-611.ISSN 2308-1910.

CHODOVÁ, D. – TŮMOVÁ, E. – VOLEK, Z. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Effects of a one week intensive feed restriction in the growing rabbit: Part 3: Muscle fibre development. 2012, Proceedings of 10th World Rabbit Congress, Sharm El-Sheikh, Egypt, September 3-6, 2012, p. 625-628.ISSN 2308-1910.

Egg quality and time of oviposition in laying hens housed on deep litter Ing. Ebeid Tarek Amin; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; doc. Ing. Ledvinka Zdeněk, CSc.; Ing. Klesalová Ludmila, 2004

KETTA, M. – TŮMOVÁ, E. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Eggshell characteristics and cuticle deposition in three laying hens genotypes housed in eriched cages and on litter. 2016, The Proceedings of XXV World´s Poultry Congress Beijing, China, 5.-9.9., s. 527.

EKONOMICKÁ ANALÝZA CENOVÉ KALKULACE A VÝVOJOVÝ TREND U BROJLEROVÝCH KUŘAT doc. Ing. Kovářová Kateřina, Ph.D.; doc. Ing. Ledvinka Zdeněk, CSc.; Lamková Jana; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc., 2004

Faktory ovlivňující hmotnost vajec slepic nosného typu Ing. Vladimíra Charvátová, prof. Ing. Eva Tůmová, CSc., 2010

Faktory ovlivňující skladovatelnost vajec prof. Ing. Tůmová Eva, CSc., 2008

Fyziologické vlastnosti, zejména potřeby krmení a pití, chování zvířat a pojem stresu. Životní projevy brojlerových kuřat a jejich význam pro výkrm. prof. Ing. Eva Tůmová, CSc., 2010

TŮMOVÁ, E. – UHLÍŘOVÁ, L. – CHODOVÁ, D. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Genetické zdroje drůbeže – česká husa. 2014, Sborník příspěvků konference Drůbež 2014, Brno 16. a 17. 10. 2014, s. 10-12.

Genetické zdroje králíků - plodnost králíků národních plemen MVDr. Martinec Miloslav; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc., 2009

Genetické zdroje králíků v ČR Ing. Lukáš Zita, Ph.D., prof. Ing. Eva Tůmová, CSc., Ing. Zuzana Bízková, 2010

Genetické zdroje králíků v ČR MVDr. Martinec Miloslav; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Bízková Zuzana, 2007

Genetické zdroje králíků – porovnání a vývoj počtu chovů, stavy chovných zvířat a registrace mláďat. MVDr. Martinec Miloslav; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc., 2009

TŮMOVÁ, E. – **VOLEK, Z. – CHODOVÁ, D.Genové zdroje králíků v ČR a možnosti jejich využití pro produkci masa.. 2018, Sborník příspěvků konference „Aktuálne smery v chove kralikov“, Nitra, 20. 11. 2018, Slovensko, s. 9-14..

Influence of dietary vitamin E and copper on fatty acid profile and cholesterol content of raw and cooked broiler meat prof. Ing. Skřivanová Věra, CSc.; prof. Ing. Skřivan Miloš, DrSc.; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Ševčíková Světlana, Ph.D., 2004

Interactions of age and time of oviposition in egg quality in laying hens prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Englmaierová Michaela, Ph.D.; Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; doc. Ing. Ledvinka Zdeněk, CSc., 2008

Interactions of housing system, genotype, time of oviposition and egg quality in egg type hens. prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; prof. Ing. Skřivan Miloš, DrSc.; Ing. Englmaierová Michaela, Ph.D., 2007

HAŠEK, K. – TŮMOVÁ, E. – CHODOVÁ, D. – **VOLEK, Z.Jatečná hodnota a fyzikální vlastnosti masa rychle a pomalu rostoucích králíků krmených ad libitum nebo restringovaně. 2018, Sborník příspěvků konference „Aktuálne smery v chove kralikov“, Nitra, 20. 11. 2018, Slovensko, s. 68 – 71..

TŮMOVÁ, E. – HRSTKA, Z. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Jatečný rozbor standardních a stříbrných nutrií. 2013, Chovatel,52,10, s.14-15.

TŮMOVÁ, E. – BÍZKOVÁ, Z. – MARTINEC, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Kvalita masa brojlerového králíka a českých genových zdrojů. 2011. Sborník referátů XI. Celostátního semináře „Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků“. Praha 16.11.2011, s. 86–88. ISBN: 978-80-7403-083-3.

Kvalita vajec České slepice Ing. Vladimíra Charvátová, prof. Ing. Eva Tůmová, CSc., 2010

Kvalita vajec slepic vybraných plemen prof. Ing. Eva Tůmová, CSc., Ing. Vladimíra Charvátová, 2010

Kvalita vajec ve vztahu k systému ustájení prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Zita Lukáš, Ph.D., 2005

Kvalita vajec v různých systémech chovu nosnic doc. Ing. Ledvinka Zdeněk, CSc.; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Klesalová Ludmila; Ing. Zita Lukáš, Ph.D., 2005

TŮMOVÁ, E. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Kvalita vajec v závislosti na genotypu slepic. 2014, Drůbežář, roč. 8, č. 2, s. 10-12.

Kvalita vajec v závislosti na systému ustájení, kvalitě skořápky a skladování Ing. Englmaierová Michaela, Ph.D.; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc., 2008

Lipase aktivity till 35 days of age in broiler rabbits Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; doc. Ing. Fučíková Alena, CSc.; Marounek Milan; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Skřivanová Věra, 2008

Masná užitkovost původních národních plemen králíků v genetickáých zdrojích MVDr. Martinec Miloslav; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Bízková Zuzana; Ing. Zita Lukáš, Ph.D., 2009

Meat quality determination in czech rabbit genetic resources prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Bízková Zuzana; MVDr. Martinec Miloslav, 2008

SVOBODOVÁ, J. – TŮMOVÁ, E. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Mikrobiální kontaminace vajec a faktory, které ji ovlivňují. 2012, Drůbežář hydinár, roč. 6, č. 4, s. 14-16.

SVOBODOVÁ, J. – TŮMOVÁ, E. – KLESALOVÁ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Mikrobiální kontaminace vajec v klecích a na podestýlce. 2012, Sborník z mezinárodní konference "Drůbežářské dny 2012", ČZU Praha, 17.-18.5.2012, s. 41-45. ISBN: 978-80-213-2285-1.

Mikrobiální kontaminace vaječné skořápky v závislosti na systému ustájení Ing. Englmaierová Michaela, Ph.D.; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Zita Lukáš, Ph.D., 2008

Mikroklimatické podmínky při ustájení nosnic v letním období. prof. Ing. Kic Pavel, DrSc.; Hubený Martin; doc. Ing. Ledvinka Zdeněk, CSc.; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc., 2008

Možnosti ovlivnění nutriční kvality vajec prof. Ing. Tůmová Eva, CSc., 2005

Možnosti zlepšení kvality vajec prof. Ing. Tůmová Eva, CSc., 2005

Nové poznatky ve výživě brojlerových králíků prof. Ing. Skřivanová Věra, CSc.; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc., 2004

Odchov kuřic nosného typu prof. Ing. Eva Tůmová, CSc., doc. Ing. Martina Lichovníková, Ph.D. (externí), Ing. Michaela Englmaierová, Ph.D., 2010

Odstav králíků Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Kacerovská Libuše, CSc., 2004

Odstav králíků ve vztahu k užitkovosti samic Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc., 2004

TŮMOVÁ, E. – CHODOVÁ, D. – VOLEK, Z. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); One week feed restriction in early weaned rabbits: 1-performance and internal organs development. 2016, Proceedings of 11th World Rabbit Congress, June 15-18, Qingdao, China, s. 331-334.

CHODOVÁ, D. – TŮMOVÁ, E. – VOLEK, Z. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); One week feed restriction in early weaned rabbits: 2-slaughter parameters and muscle fibre characteristics. 2016, Proceedings of 11th World Rabbit Congress, June 15-18, Qingdao, China, s. 269-272.

CHODOVÁ, D. – TŮMOVÁ, E.Ovlivňuje pohlaví kvalitu masa králíků? . 2018, Sborník příspěvků konference „Aktuálne smery v chove kralikov“, Nitra, 20. 11. 2018, Slovensko, s. 78 – 83.

Penetrace mikroorganismů do vejce v závislosti na ustájení, kvalitě skořápky a době skladování prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Englmaierová Michaela, Ph.D.; Ing. Zita Lukáš, Ph.D., 2008

Performance and carcass composition of czech rabbit genetic resources prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Bízková Zuzana; MVDr. Martinec Miloslav; Ing. Zita Lukáš, Ph.D., 2008

CHODOVÁ, D. – TŮMOVÁ, E. – **MACHANDER, V.Physical and chemical meat characteristics of chicken Ross 308, JA757 and ISA dual hybrid. 2018, The XVth European Poultry Conference, 2018, Dubrovnik, Croatia: World Poultry Science, s. 491..

Physiological aspects of oviposition and its role in egg quality Ing. Ebeid Tarek Amin; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc., 2004

Plodnost nutrií chovaných v genetických zdrojích prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Kaplan Jan; Korbová Jana, 2009

Porovnání kvality masa hybridních králíků a plemen v genetických zdrojích Ing. Bízková Zuzana; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc., 2009

Porovnání senzorických vlastností masa genetických zdrojů králíků v ČR Ing. Zuzana Bízková, prof. Ing. Eva Tůmová, CSc., Ing. Lukáš Zita, Ph.D., 2010

TŮMOVÁ, E. – VOLEK, Z. – CHODOVÁ, D. – ZITA, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Rabbit genetic resources in the Czech Republic. 2012, Proceedings of 10th World Rabbit Congress, Sharm El-Sheikh, Egypt, September 3-6, 2012, p. 65-68.ISSN 2308-1910.

Relationship of lipid mrtabolism characteristics in czech rabbit genetic resources Ing. Bízková Zuzana; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Zita Lukáš, Ph.D., 2009

Reprodukce králíků v závislosti na ročním období a pořadí vrhu prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; doc. Ing. Tůma Jiří, CSc.; Valášek Václav, 2005

CHODOVÁ, D. – TŮMOVÁ, E. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Restrikce krmiva u brojlerových králíků. 2011. Farmář, č.11, s.32-34. ISSN: 1210-9789.

TŮMA, R. – TŮMOVÁ, E. – CHODOVÁ, D.Rozdíly v kvalitě vajec hybrida s kombinovanou užitkovostí a nosných hybridů. 2018, Sborník 8. mezinárodního vědeckého symposia „Drůbežářské dny 2018“, Brno 21. – 22. 6. 2018, s. 54..

TŮMOVÁ, E. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Rozdíly v rytmu snášky slepic nosného a masného typu, jejich vliv na dobu snesení vejce a kvalitu vajec. 2012, Sborník z mezinárodní konference "Drůbežářské dny 2012", ČZU Praha, 17.-18.5.2012, s. 31-36. ISBN: 978-80-213-2285-1.

TŮMOVÁ, E. – HRSTKA, Z. – CHODOVÁ, D. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Rozdíly ve složení masa králíků a nutrií. 2013, Sborník referátů XII. Celostátního semináře. Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků. VVÚŽV Uhříněves, 2013, 107-111 s. ISBN 978-80-7403-113-7.

TŮMOVÁ, E. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Rozdíly ve snášce slepic nosného typu v závislosti na genotypu. 2014, Drůbežář, roč. 8, č. 1, s. 8-10.

TŮMOVÁ, E. – SKŘIVANOVÁ, V. – CHODOVÁ, D. – MARTINEC, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Rozdíly v nutriční hodnotě hřbetu a stehen genetických zdrojů králíků.. 2015, Sborník referátů XIII. Celostátního semináře „Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků." Praha 11.11., s. 66–68.

SVOBODOVÁ, J. – TŮMOVÁ, E. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Rozdíly v ukazatelích metabolismu vápníku a kvality vaječné skořápky české slepice a hybrida Lohmann bílý. 2012, Sborník referátů konference „Animal Physiology 2012“, Lednice 24. a 25. 5. 2012, s. 192-195. ISBN: 978-80-7375-616-1.

TŮMOVÁ, E. – SKŘIVANOVÁ, V. – HRSTKA, Z. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Růst mladých nutrií při zkrmování kompletní krmné směsi. 2013, Růst mladých nutrií při zkrmování kompletní krmné směsi. 2013. Tůmová, E., Skřivanová, V., Hrstka, Z. Název sborníku Sborník referátů konference X. Kábrtovy dietetické dny. Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. s. 155 - 159.

TŮMOVÁ, E. – HRSTKA, Z. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Složení mastných kyselin masa králíků a nutrií. 2015, Chovatel, roč. 54, č. 10, s. 47-49.

TŮMOVÁ, E. – VOLEK, Z. – HÄRTLOVÁ, H. – MARTINEC, M. – CHODOVÁ, D. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Stravitelnost živin a biochemické ukazatele krve českých genových zdrojů králíků a brojlerového králíka. 2011. Sborník z konference s mezinárodní účastí o bezpečnosti a produkční účinnosti krmiv, IX. Kábrtovy dietetické dny, VFU Brno, 18.5.2011, s.92-96. ISBN: 978-80-7305-002-3.

TŮMOVÁ, E. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Systém ustájení nosnic a kvalita vajec. 2012, Zemědělec, roč. 20, č. 27, s. 12-13. ISSN: 1211-3816.

Systém ustájení slepic nosného typu a mikrobiální znečištění vaječné skořápky prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Englmaierová Michaela, Ph.D., 2006

ZITA, L. – LEDVINKA, Z. – TŮMOVÁ, E. – KLESALOVÁ, L. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Technological quality of eggs in relation to the age of laying hens and Japanese quails. 2012, Revista Brasileira de Zootecnia, roč. 41, č.. 9, s. 2079-2084. ISSN: 1806-9290.

SVOBODOVÁ, J. – TŮMOVÁ, E. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The effect of age on serum and eggshell minerals in laying hens and broiler breeders. 2014, Animal Physiology 2014, Prušánky, 2014, 21. - 22. May, p. 248 - 252. ISBN: 978-80-7375-971-1.

The effect of Akomed R and weaning age on performance, small intestine lipase activity and blood picture in broiler rabbits Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; prof. Ing. Skřivanová Věra, CSc.; prof. Ing. Marounek Milan, DrSc., 2007

The effect of Akomed R® and lipase on the performance and carcass characteristics in early weaned rabbits Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Bízková Zuzana; doc. Ing. Ledvinka Zdeněk, CSc.; Ing. Stádník Filip; doc. Ing. Stádník Luděk, Ph.D., 2009

The effect of calcium content and housing system on eggshell quality Ing. Englmaierová Michaela, Ph.D.; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Charvátová Vladimíra, 2009

The effect of calcium level on egg quality characteristics Ing. Englmaierová Michaela, Ph.D.; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Charvátová Vladimíra; Ing. Klesalová Ludmila; Ing. Heindl Jiří; doc. Ing. Stupka Roman, CSc.; doc. Ing. Strupka Roman, CSc., 2009

TŮMOVÁ, E. – NĚMEČEK, T. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The effect of colour type and sex on blood biochemical indicators in nutria (Myocastor coypus). 2016, Proceedings of 12th International Conference „Animal Physiology“, Bořetice 13.– 15.6., s. 230-235.

CHODOVÁ, D. – TŮMOVÁ, E. – HÄRTLOVÁ, H. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The effect of commencement of feed restriction on biochemical blood parameters in broiler rabbits . 2014, Proceeding of International Conference Animal Physiology 2014, 21st - 22nd May, Prušánky, Czech Republic, p. 82-87. ISBN: 978-80-7375-971-1.

UHLÍŘOVÁ, L. – VOLEK, Z. – MAROUNEK, M. – TŮMOVÁ, E. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The effect of crude protein source and feeding technique on performance, health status and carcass traits of growing rabbits. 2014, Proceedings of International Conference Animal Physiology 2014,May 21st & 22nd, Prušánky, Czech Republic, s. 266 - 271. ISBN: 978-80-7375-971-1.

The effect of digitonin on egg quality, cholesterol content in eggs, biochemical and haematological parameters in laying hens prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; MVDr. Härtlová Helena, CSc.; MVDr. Härtlová Helena, CSc.; doc. Ing. Ledvinka Zdeněk, CSc.; doc. Ing. Fučíková Alena, CSc., 2004

VOLEK, Z. – UHLÍŘOVÁ, L. – MAROUNEK, M. – TŮMOVÁ, E. – ZITA, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The effect of dried chicory root added to the restrictive feed ration of rabbits on health status, performance and ceacal and carcass traits. 2016, Proceedings of the 11th World Rabbit Congress, Qingdao (China)- June 15-18, s. 467-470.

TŮMOVÁ, E. – TEIMOURI, A. – HÄRTLOVÁ, H. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The effect of early feed restriction on fat deposition and plasma parameters in broiler chickens. 2010. Proceedings of XIIIth European Poultry Conference, Tours, 23 – 27 August, 2010, France, 4pp [CD-ROM], ISBN 1743-4777.

The effect of early feed restriction on fat development in broiler chickens MSc. Ahmad Teimouri, prof. Ing. Eva Tůmová, CSc., Ing. Jiří Heindl, 2010

UHLÍŘOVÁ, L. – TŮMOVÁ, E. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The effect of early feed restriction, genotype and sex on performance and carcass composition of broiler chickens. 2015, Proceedings of 20th European Symposium on Poultry Nutrition, Prague, Czech Republic, 24 - 27 August, s. 607-609. ISBN: 978-80-263-0967-3.

The effect of early weaning and vegetable oil on the performance and nutrient digestibility of broiler rabbits Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; prof. Ing. Skřivanová Věra, CSc.; prof. Ing. Marounek Milan, DrSc., 2006

TŮMOVÁ, E. – MACHANDER, V. – CHODOVÁ, D. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The effect of feed restriction on changes in carcass composition of males and females of broiler chickens. 2016, The Proceedings of XXV World´s Poultry Congress Beijing, China, 5.-9.9., s. 108.

CHODOVÁ, D. – TŮMOVÁ, E. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The effect of feed restriction on changes of muscle fibre characteristics of musculus pectoralis major in broiler chicken. 2015, Proceedings of 20th European Symposium on Poultry Nutrition, Prague, Czech Republic, 24 - 27 August, s. 409-411. ISBN: 978-80-263-0967-3 .

**MACHANDER, V. – TŮMOVÁ, E. – CHODOVÁ, D.The effect of feed restriction on performance, organ development and blood picture of broiler chichens. 2018, Proceedings of XVth European Poultry Conference, Dubrovnik September 17 – 21, Croatia, p. 80.

The effect of genotype and housing system on performance and egg quality of laying hens prof. Ing. Eva Tůmová, CSc., Ing. Michaela Englmaierová, Ph.D., Ing. Vladimíra Charvátová, doc. Ing. Zdeněk Ledvinka, CSc., 2010

UHLÍŘOVÁ, L. – TŮMOVÁ, E. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); The effect of genotype and sex on performance and meat composition of geese. 2014, Acta fytotechnica et zootechnica, roč. 17, č. 2, s. 52-54.

TŮMOVÁ, E. – CHARVÁTOVÁ, V. – ENGLMAIEROVÁ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The effect of genotype, housing system and calcium on oviposition time and egg shell quality. 2015, Proceedings of 20th European Symposium on Poultry Nutrition, Prague, Czech Republic, 24-27 August, s. 604-606. ISBN: 978-80-263-0967-3.

TŮMOVÁ, E. – CHARVÁTOVÁ, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The effect of housing system and calcium on egg shell and tibia characteristics of Lohmann LSL and Czech Hen. 2014, Proceedings XIVth European Poultry Conference, Stavanger 23. – 27. June 2014, Norway, CD 4 p.

SVOBODOVÁ, J. – TŮMOVÁ, E. – ENGLMAIEROVÁ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The effect of housing system and calcium on eggshell quality. 2015, 20th European Symposium on Poultry Nutrition, 24–27 August 2015, Prague, Czech Republic, CD, s. 1-3.

The effect of housing system and kalcium on performance and eggshell quality Ing. Englmaierová Michaela, Ph.D.; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc., 2008

CHODOVÁ, D. – TŮMOVÁ, E. – CHARVÁTOVÁ, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The effect of housing system and storage conditions on egg quality. 2013, XV European Symposium on the Qulity of Eggs and Egg Products, Bergamo 15-19 September 2013, Worlds Poultry Science Journal, Volume 69, Supplement, Dlash, 6p..

The effect of housing system and storage time on egg quality characteristics Ing. Englmaierová Michaela, Ph.D.; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc., 2009

SVOBODOVÁ, J. – TŮMOVÁ, E. – ENGLMAIEROVÁ, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); The effect of housing system on egg quality of Lohmann white and Czech hen. 2014, Acta fytotechnica et zootechnica, roč. 2, č. 17, s. 44-46.

SVOBODOVÁ, J. – TŮMOVÁ, E. – CHARVÁTOVÁ, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The effect of housing system on microbial contamination of eggs in Czech hen and Lohmann LSL. 2013, XV European Symposium on the Qulity of Eggs and Egg Products, Bergamo 15-19 September 2013, Worlds Poultry Science Journal, Volume 69, Supplement, Flash 6p..

The effect of housing system, eggshell quality, egg contamination and storage on egg quality. prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Englmaierová Michaela, Ph.D.; prof. Ing. Voříšek Karel, CSc.; Ing. Zita Lukáš, Ph.D., 2008

TŮMOVÁ, E. – CHARVÁTOVÁ, V. – ENGLMAIEROVÁ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The effect of oviposition time and housing systém on egg quality in Lohmann LSL and Czech Hen. 2013, XV European Symposium on the Qulity of Eggs and Egg Products, Bergamo 15-19 September 2013, Worlds Poultry Science Journal, Volume 69, Supplement, Flash, 6p..

The effect of restriction on digestibility of nutrients, organ growth and blood picture in broiler rabbit prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; prof. Ing. Skřivanová Věra, CSc.; Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; prof. Ing. Skřivan Miloš, DrSc.; doc. Ing. Fučíková Alena, CSc., 2004

ENGLMAIEROVÁ, M. – TŮMOVÁ, E. – CHARVÁTOVÁ, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The effect of short-term and long-term storage on quality of eggs from different housing system.. 2010. Proceedings of XIIIth European Poultry Conference, Tours, 23 – 27 August, 2010, France, 4pp [CD-ROM], ISBN 1743-4777.

CHODOVÁ, D. – TŮMOVÁ, E. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The effect of strain, sex and age on pH and colour of turkey meat. 2014, Proceedings of XIVth European Poultry Conference, Stavanger, Norway, 23. - 27. June 2014, CD 4 p.

The effect of weaning age on performance, nutrient digestibility and lipase activity in broiler rabbits prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; prof. Ing. Marounek Milan, DrSc.; prof. Ing. Skřivanová Věra, CSc.; Berlandyn Andrei, 2006

The effect of weaning age on performance and meat quality in broiler rabbits Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Bízková Zuzana; Ing. Čítek Jaroslav, Ph.D., 2008

The effect of weaning age on performance, carcass value and some physiological charakteristics in broiler rabbits Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Bízková Zuzana, 2008

The interaction between housing system, genotype and egg quality in laying hens prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Englmaierová Michaela, Ph.D.; Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; doc. Ing. Ledvinka Zdeněk, CSc., 2008

The performance and egg quality in laying hens housed in cages and on litter doc. Ing. Ledvinka Zdeněk, CSc.; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Ebeid Tarek Amin; Ing. Klesalová Ludmila, 2004

Toxické látky v krmivech pro drůbež prof. Ing. Tůmová Eva, CSc., 2006

Účinek Akomedu R a lipázy při časném odstavu králíků Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; prof. Ing. Skřivanová Věra, CSc.; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc., 2005

Účinek přídavku Akomedu R, lipázy a vliv časného odstavu na složení jatečného těla brojlerových králíků Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; prof. Ing. Skřivanová Věra, CSc.; Zich Roman, 2006

Ustájení slepic a kvalita vaječné skořápky prof. Ing. Eva Tůmová, CSc., 2010

Užitkovost nosnic a kvalita vajec slepic chovaných v odlišných podmínkách doc. Ing. Ledvinka Zdeněk, CSc.; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Ebeid Tarek Amin; Ing. Klesalová Ludmila, 2004

Vejce jsou už opět zdravá prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; doc. Ing. Ledvinka Zdeněk, CSc., 2005

Vliv časné restrikce na změny vybraných biochemických parametrů brojlerových kuřat MVDr. Helena Härtlová, CSc., Ing. Darina Chodová, prof. Ing. Eva Tůmová, CSc., doc. Ing. Alena Fučíková, CSc., MVDr. Miloslav Martinec, 2010

Vliv časného odstavu a Akomedu RR na užitkovost a stravitelnost živin u brojlerových králíků Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; prof. Ing. Skřivanová Věra, CSc., 2007

Vliv časného odstavu na vývoj vnitřních orgánů a stravitelnost živin u brojlerových králíků Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; prof. Ing. Skřivanová Věra, CSc., 2005

Vliv doby snesení na obsah minerálních látek ve skořápce vajec a v krevním séru nosnic Ing. Vladimíra Charvátová, prof. Ing. Eva Tůmová, CSc., Ing. Michaela Englmaierová, Ph.D., 2010

CHODOVÁ, D. – TŮMOVÁ, E. – VOLEK, Z. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv doby začátku restrikce a věku při odstavu na užitkovost brojlerových králíků. 2013, Sborník referátů XII. celostátního semináře "Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků". Praha. 6.11.2013, s.97-101. ISBN: 978-80-7403-113-7.

TŮMOVÁ, E. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Vliv genotypu a věku na kvalitu vajec. 2015, Drůbežář, roč. 9, č. 1, s. 9-11.

CHODOVÁ, D. – TŮMOVÁ, E.Vliv genotypu kuřat na jatečnou a nutriční hodnotu masa. 2018, 8th International Scientific Symposium "Poultry Days 2018", June 21 - 22, Brno, Czech Republic, s. 19..

Vliv genotypu na fyzikální ukazatele kvality vajec slepic Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Dlouhá Gabriela; Hubený Martin, 2007

Vliv genotypu na hematologické a biochemické parametry krve u plemen králíků zařazených do českých genetických zdrojů prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Bízková Zuzana; doc. Ing. Fučíková Alena, CSc.; Andreu-Mendéz Ana; MVDr. Härtlová Helena, CSc.; MVDr. Härtlová Helena, CSc.; MVDr. Martinec Miloslav, 2008

Vliv genu rychlosti opeřování na kvalitu vajec doc. Ing. Ledvinka Zdeněk, CSc.; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; Ing. Klesalová Ludmila; Ing. Šimáně Jan, 2005

VOLEK, Z. – TŮMOVÁ, E. – CHODOVÁ, D. – VOLKOVÁ, I. – KUDRNOVÁ, I. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv hustoty osazení na kvalitu masa českého albína v podmínkách intenzivního chovu. 2011. Sborník referátů XI. Celostátního semináře „Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků“. Praha 16.11. 2011, s.102–106. ISBN: 978-80-7403-083-3.

CHODOVÁ, D. – TŮMOVÁ, E. – VOLEK, Z. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv jednotýdenní restrikce krmiva na histologické vlastnosti svalových vláken u brojlerových králíků. 2015, Sborník přednášek z konference, XI. Kábrtovy dietetické dny - konference s mezinárodní účastí o bezpečnosti a produkční účinnosti krmiv, 14.dubna, Brno, Czech Republic, s. 48-52. ISBN: 978-80-263-0901-7.

CHODOVÁ, D. – TŮMOVÁ, E. – VOLEK, Z. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv kvantitativní restrikce krmiva na charakteristiky svalových vláken, texturu masa a jejich vzájemný vztah u brojlerových králíků. 2013, Sborník XXXIX. konference o jakosti potravin a potravinových surovin - Ingrovy dny 2013. Brno 27.2.2013, s.88-96. ISBN: 978-80-7375-705-2 .

TŮMOVÁ, E. – SKŘIVANOVÁ, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv obsahu dusíkatých látek na masnou užitkovost mladých nutrií.. 2015, Sborník referátů z konference XI. Kábrtovy dietetické dny, Brno 14.4., s.108-112.

Vliv obsahu vápníku na užitkovost a kvalitu vajec při ustájení v klecích a na podestýlce na začátku snášky prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Englmaierová Michaela, Ph.D.; Ing. Zita Lukáš, Ph.D., 2007

Vliv pohlaví na vybrané fyzikální ukazatele masa u komerčních hybridů kuřat a králíků Ing. Bízková Zuzana; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; MSc. Teimouri Ahmad, 2009

Vliv rané restrikce na fyzikální ukazatele masa brojlerových kuřat Ing. Zuzana Bízková, prof. Ing. Eva Tůmová, CSc., MSc. Ahmad Teimouri, Ing. Jiří Heindl, Ing. Lukáš Zita, Ph.D., 2010

Vliv rané restrikce na změny hematologických ukazatelů u brojlerových kuřat doc. Ing. Alena Fučíková, CSc., prof. Ing. Eva Tůmová, CSc., MVDr. Helena Härtlová, CSc., 2010

TŮMOVÁ, E. – CHODOVÁ, D. – HÄRTLOVÁ, H. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv restrikce krmiva na biochemické parametry krve brojlerových králíků. 2011. Sborník z konference s mezinárodní účastí o bezpečnosti a produkční účinnosti krmiv, IX. Kábrtovy dietetické dny, VFU Brno, 18.5.2011, s.88-91. ISBN: 978-80-7305-002-3.

CHODOVÁ, D. – HÄRTLOVÁ, H. – TŮMOVÁ, E. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv restrikce krmiva na koncentraci minerálních látek v krevním séru brojlerových kuřat. 2012, Sborník z mezinárodní konference "Drůbežářské dny 2012", ČZU Praha, 17.-18.5.2012, s. 121-124. ISBN: 978-80-213-2285-1.

CHODOVÁ, D. – TŮMOVÁ, E. – VOLEK, Z. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv restrikce krmiva na kvalitu masa brojlerových králíků. 2015, Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků - XIII. celostátní seminář, 11.11., Praha, Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., s. 55-59.

CHODOVÁ, D. – TŮMOVÁ, E. – UHLÍŘOVÁ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv restrikce krmiva na stravitelnost živin u brojlerových králíků. 2013, Sborník z konference s mezinárodní účastí o bezpečnosti a produkční účinnosti krmiv, X. Kábrtovy dietetické dny, Brno, 25.4.2013, s.164-168. ISBN: 978-80-263-0365-7.

TŮMOVÁ, E. – CHODOVÁ, D. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv restrikce na fyzikální ukazatele masa králíků. 2011. Sborník XXXVII. Semináře o jakosti potravin a potravinových surovin "Ingrovy dny", 3.3.2011, Brno MZLU, s. 306-309.

MAKOVICKÝ, P. – TŮMOVÁ, E. – ŠVECOVÁ, I. – SEDLÁČEK, R. – MAKOVICKÝ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv restrikce na morfologii jater – může nás restrikční výživy ochránit před NAFLD?. 2016, Sborník příspěvků XLIV. májových hepatologických dnů, Karlovy Vary 25. – 27. května, Gastroent Hepatol, 70, č. 1, s. 23-24, ISSN:1804-7874.

CHODOVÁ, D. – TŮMOVÁ, E. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv restrikce na stravitelnost živin a vývoj tenkého střeva brojlerových králíků. 2012, Sborník referátů konference „Animal Physiology 2012“, Lednice 24. - 25. 5. 2012, s. 66-71. ISBN: 978-80-7375-616-1.

Vliv ročního období na reprodukci brojlerových králíků prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Valášek Václav; doc. Ing. Tůma Jiří, CSc., 2005

Vliv selenu na růst, obsah selenu v prsní svalovině a aktivitu glutathion peroxidásy u kuřat Ing. Jiří Heindl, doc. Ing. Zdeněk Ledvinka, CSc., Ing. Lukáš Zita, Ph.D., Ing. Michaela Englmaierová, Ph.D., prof. Ing. Eva Tůmová, CSc., 2010

SVOBODOVÁ, J. – CHODOVÁ, D. – TŮMOVÁ, E. – MARTINEC, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv systému ustájení a genotypu na jatečnou hodnotu a kvalitu masa u králíků. 2013, XII.celostátní seminář, Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků, 6.11. 2013. Praha, str. 102 - 106, ISBN: 978-80-7403-113-7.

SVOBODOVÁ, J. – TŮMOVÁ, E. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv systému ustájení a genotypu na mikrobiální kontaminaci vajec nosných slepic. 2013, Sborník XXXIX. konference o jakosti potravin a potravinových surovin - Ingrovy dny 2013, Mendelova univerzita v Brně, 27.02.2013, str. E1 - E5, ISBN: 978-80-7375-705-2.

SVOBODOVÁ, J. – TŮMOVÁ, E. – ENGLMAIEROVÁ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv systému ustájení a obsahu vápníku na kvalitu vajec slepic nosného typu. 2015, XI. Kábrtovy dietetické dny Konference s mezinárodní účastí o bezpečnosti a produkční účinnosti krmiv, 14.dubna 2015, Brno, s. 29-33. ISBN: 978-80-263-0901-7.

SVOBODOVÁ, J. – TŮMOVÁ, E. – ENGLMAIEROVÁ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv systému ustájení a obsahu vápníku na kvalitu vaječných skořápek slepic nosného typu. 2013, Název sborníku X. Kábrtovy dietetické dny, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 25.04.2013, str. 160 - 163, ISBN: 978-80-263-0365-7.

TŮMOVÁ, E.Vliv systému ustájení na kvalitu a bezpečnost produkce konzumních vajec. 2018, Drůbežář, 12, 2018, č. 3, s. 22-24..

TŮMOVÁ, E.Vliv systému ustájení na kvalitu a bezpečnost produkce konzumních vajec II. 2018, Drůbežář, 12, 2018, č. 4, s. 26-28.

Vliv systému ustájení na užitkovost a kvalitu vajec slepic nosného typu prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Englmaierová Michaela, Ph.D.; Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; Dlouhá Gabriela; prof. Ing. Voříšek Karel, CSc., 2007

TŮMOVÁ, E.Vliv systému ustájení na welfare a užitkovost slepic nosného typu. 2018, Drůbežář, 12, 2018, č. 2, s. 24,27.

Vliv ustájení a genotypu na užitkovost a kvalitu vajec Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Englmaierová Michaela, Ph.D.; doc. Ing. Ledvinka Zdeněk, CSc., 2008

Vliv věku a pohlaví na biochemické parametry restringovaných a ad libitum krmených brojlerových kuřat prof. Ing. Eva Tůmová, CSc., Ing. Darina Chodová, MVDr. Helena Härtlová, CSc., 2010

TŮMOVÁ, E. – GOUS, R. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv věku a teploty na průběh snášky nosných a masných slepic. 2011. Sborník: 38.česká drůbežářská konference s mezinárodní účastí "DRŮBEŽ 2011", 20.-21.10.2011, Hotel Myslivna Brno, s. 21.

MAKOVICKÝ, P. – TŮMOVÁ, E. – HÄRTLOVÁ, H. – MAKOVICKÝ, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Vplyvy reštrikčnej krmnej techniky na mikroskopiu pečene výkrmových kurčiat. 2015, Infovet, roč. 22, č. 3, s. 142-144. ISSN: 1335-1907.

Vybrané kapitoly z chovu drůbeže doc. Ing. Ledvinka Zdeněk, CSc.; Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc., 2009

Vybrané kapitoly z chovu drůbeže doc. Ing. Ledvinka Zdeněk, CSc.; Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc., 2008

Výskyt endoparazitů v závislosti na době odstavu králíků Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Bízková Zuzana; doc. Ing. Ledvinka Zdeněk, CSc.; Ing. Englmaierová Michaela, Ph.D., 2008

MARTINEC, M. – TŮMOVÁ, E. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vývoj velikosti populací plemen králíků zařazených do genetických zdrojů. 2011. Sborník referátů XI. Celostátního semináře „Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků“. Praha 16.11. 2011, s.91-92. ISBN: 978-80-7403-083-3.

CHODOVÁ, D. – TŮMOVÁ, E. – VOLEK, Z. – MAKOVICKÝ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Význam restrikce krmiva u brojlerových králíků. 2011. Sborník referátů XI. Celostátního semináře „Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků“. Praha 16.11.2011, s.51–53. ISBN: 978-80-7403-083-3.

Význam restrikce u slepic masného typu prof. Ing. Tůmová Eva, CSc., 2008

UHLÍŘOVÁ, L. – VOLEK, Z. – ZITA, L. – MAROUNEK, M. – PŘÍDOVÁ, L. – TŮMOVÁ, E. – VEJČÍK, A. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Význam vhodné volby zdroje dusíkatých látek pro krmné směsi intenzivně chovaných brojlerových králíků. 2015, Sborník referátů XIII. celostátního semináře Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků. Praha, 11. listopad, s. 48-54.

Vzájemné působení doby odstavu a přídavku Akomedu R® na parametry užitkovosti a jatečnou hodnotu u brojlerových králíků Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc., 2009

TŮMOVÁ, E. – HÄRTLOVÁ, H. – CHODOVÁ, D. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vztah obsahu tuku v jatečném trupu, stehenním svalstvu a biochemických parametrů krve u českých genových zdrojů králíků. 2012, Sborník referátů konference „Animal Physiology 2012“, Lednice 24.-25.5. 2012, s. 212-216. ISBN: 978-80-7375-616-1.

Zajímavosti ze Světového drůbežářského kongresu. prof. Ing. Tůmová Eva, CSc., 2009

Zavislost uzitkovosti geneticky diferencovanych nosných hybridu slepic na pridavcich ruznych biostimulátorů základní krmné směsi. Ing. Samek Miroslav, CSc.; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc., 1997

HEJNÁK, V. – BEČKA, D. – BORŮVKA, L. – CAPOUCHOVÁ, I. – ČERNÝ, J. – FAMĚRA, O. – FUKSA, P. – HAKL, J. – HAMOUZ, K. – HAVLÍK, J. – HUČKO, B. – JEBAVÝ, L. – KAZDA, J. – KLOUČEK, P. – KOUDELA, M. – KOUŘIMSKÁ, L. – KOŽNAROVÁ, V. – KUCHTOVÁ, P. – LEGAROVÁ, V. – MAROUNEK, M. – MATULA, S. – PLACHÝ, V. – PROKINOVÁ, E. – PROKŮPKOVÁ, L. – PULKRÁBEK, J. – RADA, V. – SOUKUP, J. – STÁDNÍK, L. – STUPKA, R. – SUS, J. – SVOBODOVÁ, M. – ŠPRYSL, M. – ŠTOLC, L. – ŠTRANC, P. – TLUSTOŠ, P. – TŮMOVÁ, E. – URBAN, J. – VANĚK, V. – VAŠÁK, J. – VLKOVÁ, E. Podtyp: Skripta; Zemědělství a zdravé potraviny - specializované skriptum pro Univerzitu třetího věku. 2013, Hejnák, V., Skalický, M., Voženílková, J. (Eds.) Specializovaná skripta pro U3V. Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Praha, 2013. 275 s. ISBN: 978-80-213-2356-8.

Změny v jatečné výtěžnosti a krevním obrazu v závislosti na věku brojlerových králíků Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Bízková Zuzana, 2007

SVOBODOVÁ, J. – TŮMOVÁ, E. – OKROUHLÁ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Změny v kvalitě vajec v průběhu skladování. 2015, XIV. konference České národní větve Světové drůbežářské organizace (WPSA), 15.-16.října, Brno, s. 7-9.

TŮMOVÁ, E. – **VLČKOVÁ, J. – CHODOVÁ, D.Změny v kvalitě vajec v průběhu skladování v závislosti na systému ustájení. 2018, Sborník 8. mezinárodního vědeckého symposia „Drůbežářské dny 2018“, Brno 21. – 22. 6. 2018, s. 55..