×
prof. Ing. Eva Tůmová, CSc.
banner

Tůmová Eva

Profesoři na vysokých školách - Katedra chovu hospodářských zvířat
phone +420 22438 3048

Pedagogická činnost

ADA79E Chov drobných hospodářských zvířat - Bc.
ADA20E Chov drůbeže I - Bc.
ADA71E Chov drůbeže I - Bc.

Specializace chov drůbeže, králíků a nutrií. V oblasti chovu drůbeže se zabývá vztahem genotypu, vnějšího prostředí a kvality vajec nebo masa. Spolupracuje s Českomoravskou drůbežářskou unií. Přednáší pro chovatele v Kurzu odborné přípravy k péči o kuřata chovaná na maso.  V chovu králíků se zabývá vlivem restrikcí na zdravotní stav a kvalitu masa králíků, genovými zdroji králíků. V chovu nutrií řeší problematiku užitkovosti a kvality masa a genových zdrojů nutrií. V chovu všech výše uvedených druhů spolupracuje s Českým svazem chovatelů.