×
prof. Ing. Eva Tůmová, CSc.
banner

Pedagogická činnost

Garantované předměty

ADA06E Chov kožešinových zvířat a králíků - Mgr.
ADA10E Chov drobných hospodářských zvířat - Bc.
ADA16E Chov netradičních druhů drůbeže
ADA17E Chov králíků - Mgr.
ADA20E Chov drůbeže I - Bc.
ADA25E Chov drůbeže II - Mgr.
ADA27E Rabbit Production - Mgr.
ADA71E Chov drůbeže I - Bc.
ADA79E Chov drobných hospodářských zvířat - Bc.
ADA83E Chov drůbeže II - Mgr.
DADA01Y Chov drůbeže
DADA02Y Chov králíků

Garantované studijní obory

4103T008 Živočišná produkce
4103V004 Speciální zootechnika