×
prof. Ing. Eva Tůmová, CSc.
banner

Pedagogická činnost

Garantované předměty

ADA10E Chov drobných hospodářských zvířat - Bc.
ADA79E Chov drobných hospodářských zvířat - Bc.
DADA01Y Chov drůbeže
ADA83E Chov drůbeže II - Mgr.
DADA02Y Chov kožešinových zvířat a králíků
ADA17E Chov králíků - Mgr.
ADA21E Poultry Management - Mgr.

Garantované studijní obory

4103V004 Speciální zootechnika
4103T008 Živočišná produkce