×
prof. Ing. Eva Tůmová, CSc.
banner

Granty

NAZV QJ1310002 Identifikace a řešení vybraných problémů ve výživě slepic a kvalitě vajec z kontrastních chovů

12/015/11120/342/000339 Vývoj inovovaných systémů chovu nosnic

Národní program uchování a využití genetických zdrojů hospodářských a užitkových zvířat

Ministerstvo zemědělství ČR, 2005-2006

Národní program uchování a využití genetických zdrojů pro zemědělství - část: Chov králíků a kožešinových zvířat

Ministerstvo zemědělství ČR, 2007-2007

Kvalita a bezpečnost produktů genetických zdrojů prasat, drůbeže, králíků a nutrií v konvenčním a ekologickém chovu

Ministerstvo zemědělství ČR, 2010-2014

Identifikace a řešení vybraných problémů ve výživě slepic a kvalitě vajec z kontrastních chovů

Ministerstvo zemědělství ČR, 2013-2017

Řešení problematiky vybraných faktorů růstu ve vztahu ke kvalitě masa kuřat, krůt, králíků a nutrií

Ministerstvo zemědělství ČR, 2015-2018