×
doc. Ing. Jan Tyrychtr, Ph.D.
Katedra informačních technologií
banner

Granty

Ambientní inteligence v rozhodovacích problémech v podmínkách neurčitosti

GA PEF, 0-0

Metoda optimalizace SQL dotazů portálu Agris

GA PEF, 2009-2009

Akcentace procesní orientace tvorby databázových struktur jako hlavního faktoru decelerace odezvy webových aplikací.

GA PEF, 2010-2010

Komparace normálních forem v procesu normalizace logického modelu dat jako faktoru účinnosti aplikace

GA PEF, 2011-2011

Nové metody pro podporu řídících pracovníků v zemědělství

GA PEF, 2014-2015

Nové metody pro podporu řídících pracovníků v zemědělství

GA PEF, 2014-2015

Ekonomická hodnota analytických systémů v zemědělství

GA PEF, 2016-2017

Ambientní inteligence v rozhodovacích problémech v podmínkách neurčitosti

GA PEF, 2019-2021

Applications of Machine Learning and Data Mining in Optimizing Decision making in Smart Environments

GA PEF, 2020-2020

Chytrá prostředí – modelování a simulace složitých problémů v inteligentních systémech

GA PEF, 2022-2024