×
doc. Ing. Jan Tyrychtr, Ph.D.
Katedra informačních technologií
banner

Tyrychtr Jan

Odborné zaměření

 • Multidimenzionální databáze.

 • Online analytické zpracování dat (OLAP).

 • Business Intelligence v zemědělství.

 • Relační databázové systémy.

 • Aplikace ekonometrických analýz.

Další oblasti zájmu

 • Informační systémy v zemědělství,

 • modelování analytických databází a datových skladů,

 • značkovací jazyk XML,

 • tvorba webových aplikací - HTML, PHP, SEO,

 • programování a tvorba software,

 • tvorba video tutoriálů,

 • statistické zpracování dat (popisná statistika, regrese, korelace).