×
doc. Mgr. Marek Vach, Ph.D.
banner

Pedagogická činnost

Garantované předměty

DZVX02Y Modelování procesů v životním prostředí
DZVX08Y Fyzikálně chemické aspekty procesů
DZVX10Y Modeling of Processes in Environment
DZVX15Y Physico - Chemical Aspects of Processes
ZVX129E Physical - Chemical Aspects of Processes in Environment
ZVX137E Transport of Contaminants in Atmosphere
ZVZ111E Ochrana ovzduší
ZVZ114E Hydrochemie
ZVZ142E Fyzikálně-chemické aspekty procesů v prostředí
ZVZ151E Transport znečištění v ovzduší
ZVZ703E Ochrana ovzduší