×
doc. Mgr. Marek Vach, Ph.D.
banner

Publikace

Článek v odborném periodiku

VACH, M. A game-theoretic approach for stochastic estimation of equilibrium in land use data: stochastic estimation of equilibrium in land use data. STOCHASTIC ENVIRONMENTAL RESEARCH AND RISK ASSESSMENT, 2020, roč. 34, č. 12, s. 2107-2124. ISSN: 1436-3240.

**MÁDROVÁ, P. – **VĚTROVSKÝ, T. – **OMELKA, M. – **GRUNT, M. – **SMUTNÁ, Y. – **RAPOPORT, D. – VACH, M. – **BALDRIAN, P. – **KOPECKÝ, J. – **SAGOVÁ-MAREČKOVÁ, M. A Short-Term Response of Soil Microbial Communities to Cadmium and Organic Substrate Amendment in Long-Term Contaminated Soil by Toxic Elements. Frontiers in Microbiology, 2018, roč. 9, č. 2807, s. 1-12. ISSN: 1664-302X.

**ALI, A. – VACH, M. – **AHMED, S. Legislative framework for environmental protection from electronic industry in european union, their adaptation challenges and associated gaps in developing countries: Pakistan case study. Forestry Ideas, 2020, roč. 26, č. 2, s. 341-354. ISSN: 1314-3905.

KAHUDA, D. – VACH, M. – ČERBA, O. – KŘIVÁNEK, Z. – CHARVÁT, K. – JEŽEK, J. – VOHNOUT, P. – DVOŘÁK, V. NASYP: Online expert tool on the control of major-accident hazards involving dangerous substances. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2011, roč. 2011/3, č. III, s. 61-66. ISSN: 1804-1930.

VACH, M. – VAN MINH, D. Numerical Modeling of Flow Fields and Dispersion of Passive Pollutants in the Vicinity of the Temelín Nuclear Power Plant. Environmental Modeling & Assessment, 2011, roč. 16, č. 2, s. 135-143. ISSN: 1420-2026.

VACHOVÁ, P. – VACH, M. – SKALICKÝ, M. – WALMSLEY, A. – BERKA, M. – KRAUS, K. – HNILIČKOVÁ, H. – **VINDUŠKOVÁ, O. – **MUDRÁK, O. Reclaimed Mine Sites: Forests and Plant Diversity. Diversity-Basel, 2022, roč. 14, č. 1, s. 1-15. ISSN: 1424-2818.

BERCHOVÁ, K. – SOLTYSIAK, J. – VACH, M. ROLE OF DIFFERENT TAXA AND CYTOTYPES IN HEAVY METALS ABSORPTION IN KNOTWEEDS (FALLOPIA). Scientia Agriculturae Bohemica, 2014, roč. 45, č. 1, s. 11-18. ISSN: 1211-3174.

ŽÁK, J. – VACH, M. – **ŽÁK, J. Simulation of dipole reflectors Electric field and RCS in limited open space. IET Radar Sonar and Navigation, 2020, roč. 14, č. 2, s. 200-206. ISSN: 1751-8784.

HASNÍKOVÁ, E. – PAVLÁSEK, J. – VACH, M. Spatial interpolation of point velocities in stream cross-section. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 2015, roč. 63, č. 1, s. 21-28. ISSN: 0042-790X.

VACH, M. – VACHOVÁ, P. – WALMSLEY, A. – BERKA, M. – **ALBERT, J. – **CIENCIALA, E. – **BRAUN KOHLOVÁ, M. – **MÁCA, V. – **MELICHAR, J. Stochastic evaluation of restoration procedures on post-mining land areas using a game theory approach. LAND DEGRADATION & DEVELOPMENT, 2021, roč. N, č. N, s. 1-13. ISSN: 1085-3278.

VACH, M. – VACHOVÁ, P. – WALMSLEY, A. – BERKA, M. – **ALBERT, J. – **CIENCIALA, E. – **KOHLOVÁ, M. – **MÁCA, V. – **MELICHAR, J. Stochastic evaluation of restoration procedures on postmining land areas using a game theory approach. LAND DEGRADATION & DEVELOPMENT, 2022, roč. 33, č. 3, s. 484-496. ISSN: 1085-3278.

VACH, M. – VACHOVÁ, P. Stochastic Identification of Stability of Competitive Interactions in Ecosystems. PLoS One, 2016, roč. 11, č. 5, s. 1-12. ISSN: 1932-6203.

VACEK, S. – VACEK, Z. – ULBRICHOVÁ, I. – REMEŠ, J. – PODRÁZSKÝ, V. – VACH, M. – BULUŠEK, D. – KRÁL, J. – PUTALOVÁ, T. The effects of fertilization on the health status, nutrition and growth of Norway spruce forests with yellowing symptoms. SCANDINAVIAN JOURNAL OF FOREST RESEARCH, 2019, roč. 34, č. 4, s. 267-281. ISSN: 0282-7581.

ŠPIČKOVÁ, J. – DOBEŠOVÁ, I. – VACH, M. – SKŘIVAN, P. – MIHALJEVIČ, M. – BURIAN, M. The influence of the limestone-quarry Čertovy schody (Czech Republic) on the precipitation chemistry and atmospheric deposition. Chemie der Erde - Geochemistry, 2008, roč. 68, č. 0, s. 105 - 115. ISSN: 0009-2819.

WALMSLEY, A. – VACHOVÁ, P. – VACH, M. Topography of Spoil Heaps and Its Role in Plant Succession and Soil Fauna Presence. Scientia Agriculturae Bohemica, 2017, roč. 2017, č. 48, s. 30-38. ISSN: 1211-3174.

VACHOVÁ, P. – VACH, M. – NAJNAROVÁ, E. Using expansive grasses for monitoring heavy metal pollution in the vicinity of roads. Environmental Pollution, 2017, roč. 2017, č. 229, s. 94-101. ISSN: 0269-7491.

Odborná monografie

VACH, M. Vybrané výchozí aspekty problému proudění v MVA. Praha: Power Print, 2006. 32s. ISBN 80-213-1544-X.

Kapitoly v odborné knize

KAHUDA, D. – VACH, M. – ČERBA, O. – BOJKO, J. – JEŽEK, J. – VOHNOUT, P. – DVOŘÁK, V. ICT for Agriculture, Rural Development and Environment. Prague, Czech Republic: Czech Centre for Science and Society, 2012, 335s. ISBN 978-80-905151-0-9. NASYP: Use of environmental modeling for preventing the impacts of major accidents with dangerous substances, s. 98-104.

Článek ve sborníku z akce

ŽÁK, J. – VACH, M. A histogram based radar signal identification process. In International Radar Symposium IRS 2017 Processing 28.06.2017, Praha. Praha: International Radar Symposium IRS 2017 , 2017. s. 1-9.

ŽÁK, J. – VACH, M. – **DVOŘÁČEK, F. Advanced Chaff usage in modern EW. In 2016 IEEE Radar Methods and Systems Workshop (RMSW) 27.09.2016, Kyiv, UKRAINE. NEW YORK, NY 10017 USA: IEEE, 2016. s. 56-59.

ŽÁK, J. – VACH, M. Use of Different Chaff Materials During Electromagnetic Jamming Exercise. In Proceedings of the 26th International Conference Radioelektronika (RADIOELEKTRONIKA 2016) 19.04.2016, Kosice, Slovakia. NEW YORK, NY 10017 USA: IEEE, 2016. s. 189-192.

Certifikované metodiky

HOUDEK, K. – VACH, M. Zátěž zájmového území vlivem lokálních zdrojů tepelné energie a intenzity dopravy., The load of the area due to local sources of heat and traffic intensity., local resources , traffic intensity , 2011, DI - Znečištění a kontrola vzduchu, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, Funkční změny krajiny-KH,MV, Mapa zpracovaná v prostředí GIS, typ výstupu PDF, forma elektronická a tištěná s odpovídajícím komentářem a legendou., Jeden z dílčích podkladů při rozhodovacích procesech a plánování v krajině. Především z hlediska rozvoje - podpory environmentálně šetrných zdrojů tepelné energie a koordinaci individuální dopravy v zájmové lokalitě. , C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

Ostatní výsledky

Assessment of sources and pathways of atmospheric contaminants in precipitation over central Bohemia doc. Mgr. Vach Marek, Ph.D.; Navrátil Tomáš; Fišák J.; Skřivan Petr, 2004

Atmosférická depozice v okolí Velkolomu Čertovy schody Špičková Jitka; Dobešová Irena; doc. Mgr. Vach Marek, Ph.D.; Burian M.; Skřivan Petr, 2004

Chemical composition of wet deposition in connection with meteorological factors doc. Mgr. Vach Marek, Ph.D.; Skřivan Petr; Fišák J.; Navrátil Tomáš, 2006

Chemical response of a small stream in a forested catchment (central Czech Republic) to a short-term in-stream acidification Navrátil Tomáš; doc. Mgr. Vach Marek, Ph.D.; Norton S.A.; Hruška Jakub, 2003

Chemistry and modeling of the response of a small stream to a shortterm in-stream acidification Navrátil Tomáš; doc. Mgr. Vach Marek, Ph.D.; Norton S.A.; Skřivan Petr, 2004

Deposition and fate of lead in a forested catchment Lesní Potok , central Czech Republic Navrátil Tomáš; doc. Mgr. Vach Marek, Ph.D.; Skřivan Petr; Mihaljevič M.; Dobešová Irena, 2004

Fyzikálně-chemické aspekty procesů v prostředí doc. Mgr. Vach Marek, Ph.D., 2008

Koncepce a metodologie komplexního studia dlouhodobých trendů vývoje krajiny v užším a širším zázemí JE Temelín Ing. Zdražil Vladimír; doc. Mgr. Vach Marek, Ph.D.; doc. RNDr. Martiš Miroslav, CSc., 2004

Numerické modelování pole proudění v mezní vrstvě atmosféry v okolí Jaderné elektrárny Temelín doc. Mgr. Vach Marek, Ph.D., 2004

Ochrana ovzduší doc. Mgr. Vach Marek, Ph.D., 2005

KRTKOVÁ, E. – VACH, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Projections of greenhouse gas emissions – Approach used by the Czech Republic in comparison with approaches other EU member states. 2014, Příspěvek obsahuje článek na téma Projekce emisí skleníkových plynů v ČR a ostatních státech EU.

Recent trends in bulk deposition of As, Be, Cd, Cu, Mn, Pb and Zn over central Czech Republic Navrátil Tomáš; doc. Mgr. Vach Marek, Ph.D.; Skřivan Petr; Fottová D.; Špičková Jitka; Burian M., 2005

The influence of the limestone-quarry Čertovy schody on the precipitation chemistry and atmospheric deposition Špičková Jitka; Dobešová Irena; doc. Mgr. Vach Marek, Ph.D.; Skřivan Petr; Burian M., 2005

The Precipitation Chemistry over Central Bohemia: Attempt to Estimate the Sources and Pathways doc. Mgr. Vach Marek, Ph.D.; Fišák J.; Navrátil Tomáš; Fottová D.; Špičková Jitka; Skřivan Petr, 2004

The reduction of precipitation amount bias in the analysis of time series of wet deposition chemism doc. Mgr. Vach Marek, Ph.D.; Navrátil Tomáš; Skřivan Petr; Špičková Jitka; Ing. Kubínová Petra, Ph.D., 2005

Velká satelitní vzdělávací centra a jejich nároky na dopravní obsluhu, vliv na životní prostředí. Ing. Břečka Patrik, Ph.D.; doc. Mgr. Vach Marek, Ph.D., 2008

Vliv metabolitů lesní vegetace na chemismus throughfallu Skřivan Petr; Navrátil Tomáš; doc. Mgr. Vach Marek, Ph.D.; Špičková Jitka; Fottová D., 2004

Vstoupit do krajiny. Současný stav a perspektivy české krajiny doc. Mgr. Vach Marek, Ph.D., 2006