×
doc. Ing. Jaroslav Vadlejch, Ph.D.
banner

Docent - Katedra zoologie a rybářství
phone +420 22438 3451

Pedagogická činnost

AEA80E Zoologie - Bc.

Česká zemědělská univerzita v Praze
Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů
Katedra zoologie a rybářství
Kamýcká 129
165 00 Praha - Suchdol


specializace: ekonomicky a veterinárně významné gastrointestinální hlístice a plicnivky domácích i volně žijících přežvýkavců, diagnostika a determinace původců parazitárních nákaz, epizootologie a potlačování (konvenční terapie i alternativní metody) parazitární gastroenteritidy a verminózní pneumonie, rezistence gastrointestinálních hlístic na anthelmintika, dopad parazitóz na produkci, biologicky aktivní molekuly hlístic