×
doc. Ing. Jaroslav Vadlejch, Ph.D.
banner

Vadlejch Jaroslav

Docenti na vysokých školách - Katedra zoologie a rybářství
phone +420 22438 3451

výzkumné zaměření: parazitologie

výzkumná témata: ekonomicky a veterinárně významné gastrointestinální a plicní hlístice domácích i volně žijících přežvýkavců, diagnostika a determinace původců helmintóz, epizootologie a potlačování (konvenční terapie i alternativní metody) parazitární gastroenteritidy a verminózní pneumonie, rezistence gastrointestinálních hlístic na anthelmintika, dopad parazitóz na produkci přežvýkavců, biologicky aktivní molekuly hlístic