×
doc. Mgr. Martina Vítková, Ph.D.
Mgr. Martina Vítková, Ph.D.
banner

Granty

Environmentální mineralogie mikro- a nanočástic v metalurgických odpadech

Hlavní řešitel studentského projektu Grantové agentury Univerzity Karlovy, 2012

Environmentální charakteristiky minerálních odpadů z metalurgie z oblasti Copperbeltu v Zambii

Hlavní řešitel studentského projektu Grantové agentury Univerzity Karlovy, 2009 - 2011

Aplikace pH-statického systému pro zjištění loužících charakteristik minerálních odpadů z metalurgie

Hlavní řešitel studentského projektu Grantové agentury Univerzity Karlovy, 2007 - 2008

Vliv pH na sorpční charakteristiky nanoželeza při stabilizaci vybraných rizikových prvků v půdě

GA FZP, 2014-2014

Inovativní využití biocharu modifikovaného nanoželezem: pokročilé geochemické testování pro stabilizaci kovů a metaloidů v půdě

Grantová agentura ČR, 2018-2020