×
doc. Mgr. Martina Vítková, Ph.D.
Mgr. Martina Vítková, Ph.D.
banner

Životopis

Vzdělání

2008 - 2013   Doktorské studium (Ph.D.), program Aplikovaná geologie (Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů, Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta)                                                             specializace: environmentální geochemie

2006 - 2008   Magisterské studium (Mgr.), obor Geologie životního prostředí (Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta)

2003 - 2006   Bakalářské studium (Bc.), obor Hospodaření s přírodními zdroji (Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta)

Pracovní zkušenosti

Od 2/2013        Vědecko-pedagogický pracovník (Postdok), Katedra geoenvironmentálních věd, Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí

2008 - 1/2013   Laborant, Laboratoře geologických ústavů, Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta