×
Mgr. Vladimír Vrabec, Ph.D.
banner

Publikace

Vybrané nejvýznamnější publikace (chronologicky)

Vrabec V., Jindra Z. 1998: The caterpillars of the rare butterfly Euphydryas maturna (Lepidoptera: Nymphalidae) as food for the predatory bug Picromerus bidens (Heteroptera: Pentatomidae). Entomological Problems, Bratislava, 29(2):87-90.

Kuras T., Beneš J., Čelechovský A., Vrabec V., Konvička M. 2000: Parnassius mnemosyne (Lepidoptera: Papilionidae) in North Moravia: review of present and past distribution, proposal for conservation. Klapalekiana, 36(1-3): 93-112. /ISSN 1210-6100/

Marek S., Lekeš V., Matouš J., Holý K., Vrabec V. 2000: Faunistic records from the Czech republic - 102. Lepidoptera: Noctuidae. Atethmia centrago. Klapalekiana, 36(1-3): 171-172. /ISSN 1210-6100/

Vrabec V., Funk A. 2001: The finding of Meloe violaceus (Coleoptera: Meloidae) on the top of the Sněžka Mt. (The Giant Mts.). Opera Corcontica, 36(1999): 219-220. /ISBN: 80-86418-06-5/

Novák V., Vrabec V. 2002: Faunistic records from the Czech republic - 133. Coleoptera: Meloidae: Meloe (Meloegonius) cicatricosus. Klapalekiana, 37(2001, 1-2): 128. /ISSN 1210-6100/

Beneš J., Konvička M., Dvořák J., Fric Z., Havelda Z., Pavlíčko A., Vrabec V., Weidenhoffer Z. (eds.) 2002: Motýli České republiky: Rozšíření a ochrana I., II. (Butterflies of the Czech Republic: Distribution and conservation I., II.). SOM, Praha, 857 pp. /ISBN 80-903212-0-8/

Hes O., Hora M., Perez-Montiel D. M., Suster S., Curík R., Sokol L., Ondic O., Mikuláštík J., Betlach J., Peychl L., Hrabal P., Kodet R., Straka L., Ferák I., Vrabec V. , Michal M. 2003: Spindle and cuboidal renal cell carcinoma, a tumour having frequent association with nephrolithiasis: report of 11 cases including a case with hybrid conventional renal cell carcinoma/spindle and cuboidal renal cell carcinoma components. Histopathology 2002, 41: 549-555.

Vrabec V., Farkač J. 2003: Influence of the flood of august 2002 on the freshwater mollusc fauna of the game preserve – natural monument Královská obora in Prague. Acta Facultatis Ecologiae, 10, Suppl. 1 (2003): 207-211. Proc. 13th Conference of Slovak Limnol. Soc. & Czech Limnol. Soc., Banská Štiavnica, June 2003 (Edited by P. Bitušík & M. Novikmec) /ISSN 1336-300X/

Vrabec V., Čejka T., Šporka F., Hamerlík L., Král D. 2003: First records of Corbicula fluminea (Mollusca, Bivalvia) from Slovakia with a note about its dispersion in Central Europe. Biologia, Bratislava, 58(1): 5-7. /ISSN 0006-3088/

Beneš J., Konvička M., Vrabec V., Zámečník J. 2003: Do the sibling species of small whites, Leptidea sinapis and L. reali (Lepidoptera, Pieridae) differ in habitat preferences? Biologia, Bratislava, 58(1): 943-951. /ISSN 0006-3088/

Kočárek P., Vrabec V. 2005: Contribution to the knowledge of orthopteroid insects of Corfu island, Greece (Orthoptera, Mantodea, Dermaptera, Blattaria, Isoptera). Entomofauna Carpathica, 17: 8–10./ISSN 1335-1214/

Vrabec V., Kočárek P. 2005: The observation of Saga hellenica Kaltenbach, 1967 (Orthoptera) on Corfu island. Entomofauna Carpathica, 17: 11-13. /ISSN 1335-1214/

Vrabec V., Laštůvka Z., Beneš J., Šumpich J., Konvička M., Fric Z., Hrnčíř J., Matouš J., Marek S., Kuras T., Hula V., Heřman P. 2005: Lepidoptera (motýli). pp 172-180. In: Farkač J., Král D. & Škorpík M. (eds.) 2005: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Red list of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 760 pp. /ISBN 80-86064-96-4/

Vrabec V. 2005: Meloidae (majkovití). pp. 521-522. In: Farkač J., Král D. & Škorpík M. (eds.) 2005: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Red list of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 760 pp. /ISBN 80-86064-96-4/

Urban S. a Vonička P. (eds.); Černý Z., Gürtler N., Kohn J., Moravec P., Nežerka J., Plecháč J., Průša M., Ryšavý J., Schneider J., Schön  K., Strejček J., Škoda R., Špryňar P., Trmal A., Vosecký J., Vrabec V. 2006: Výsledky Entomologických dnů 2005 – brouci (Coleoptera): Příspěvek k poznání fauny Brd a Středního Povltaví. /Results of Entomological days 2005 – beetles (Coleoptera): Contribution to the knowledge of the fauna of the Brdy hills and the Střední Povltaví region./. Klapalekiana, 42(4): 353-385. /ISSN 1210-6100/

Vrabec V. 2006: Motýli (Lepidoptera) CHKO Kokořínsko – předběžné výsledky. (Lepidoptera of Kokořínsko Protected Landscape Area – preliminary results. Bohemia Centralis, 27: 365-398. /ISBN 80-87051-00-9/

Dvořák M., Vrabec V. 2007: Coleoptera: Meloidae. Icones Insectorum Europae Centralis. Folia Heyrovskyana, Series B, 6: 1-12. /ISSN 1801-7150/

Vrabec V. 2007: Faunistic records from the Czech republic – 223. Lepidoptera: Drepanidae. Cymatophorina diluta. Klapalekiana, 43(1-2): 62. /ISSN: 1210-6100/

Hes O., Duda Z., Hnízdo J., Pantchev N., Bulantová J., Vrabec V. 2007: Boa constrictor. Biologie, Pflege. Zucht. Erkrankungen. Herpeton, Verlag Elke Köhler, Offenbach, 270 pp. /ISBN: 3-936180-21-0/

Janšta P., Vrabec V., Stránský J., Mikát M., Mocek B. 2008: The occurrence of the praying mantis (Mantis religiosa) (Mantodea: Mantidae) in Central Bohemia and its distribution in the Czech Republic. /Výskyt kudlanky nábožné (Mantis religiosa) (Mantodea: Mantidae) ve středních Čechách a její rozšíření v České republice./ Klapalekiana, 44(1-2): 21-25. /ISSN 1210-6100/

Witek M., Śliwińska E. B., Skórka P., Nowicki P., Wantuch M., Vrabec V., Settele J., Woyciechowski M. 2008: Host ant specificity of large blue butterflies Phengaris (Maculinea) (Lepidoptera: Lycaenidae) inhabiting humid grasslands in East-central Europe. Eur. J. Entomol., 105: 871-877. /ISSN 1210-5759/

Straka J., Janšta P., Farkač J., Vrabec V. 2009: Faunistic records from the Czech republic – 268. Hymenoptera: Apocrita: Chalcidoidea: Mymaridae, Torymidae, Apoidea: Crabronidae, Megachilidae, Chrysidoidea: Chrysididae. Klapalekiana, 44(3-4, 2008): 299-301. /ISSN 1210-6100/

Nowicki P., Vrabec V. 2011: Evidence for positive density-dependent emigration in butterfly metapopulations. Oecologia, 167:657–665. DOI 10.1007/s00442-011-2025-x

Sabol O., Vrabec V. 2011: Mylabris crocata (Coleoptera: Meloidae) – nový druh puchýřníka pro Slovensko. /Mylabris crocata (Coleoptera: Meloidae) – a new blister beetle species for Slovakia./. Entomofauna carpathica, 23(1): 19-21. /ISSN 1335-1214/

Bonelli S., Vrabec V., Witek M., Barbero F., Patricelli D., Nowicki P. 2013: Selection on dispersal in isolated butterfly metapopulations. Popul. Ecol., 55: 469–478. DOI 10.1007/s10144-013-0377-2

Gremlica T., Vrabec V., Cílek V., Zavadil V., Lepšová A., Volf O. 2013: Industriální krajina a její přirozená obnova. Právní východiska a rekultivační metodika oblastí narušených těžbou. Novela Bohemica, Praha, 110 str. (ISBN 978-80-87683-10-1)

Nowicki P., Vrabec V., Binzenhöfer B., Feil J., Zakšek B., Hovestadt T. & Settele J. 2014: Butterfly dispersal in inhospitable matrix: rare, risky, but long-distance. Landscape Ecol., 29: 401–412. (DOI 10.1007/s10980-013-9971-0)

Bubová T., Vrabec V., Kulma M., Nowicki P. 2015: Land management impacts on European butterflies of conservation concern: a review. Journal of Insect Conservation. 19(5): 805-821. (ISSN: 1366-638X)

Vrabec V., Kulma M., Cocan D. 2015: Insects as an Alternative Protein Source for Animal Feeding: A Short Review about Chemical Composition. Bulletin UASVM Animal Science and Biotechnologies. 72(2): 116-126. (Print ISSN 1843-5262; Electronic ISSN 1843-536X)

Patoka, J., Bláha M., Kalous L., Vrabec V., Buřič M., Kouba A. 2016: Potential pest transfer mediated by international ornamental plant trade. Scientific Report, 6, 25896; s. 1-6. doi: 10.1038/srep25896 (2016) (ISSN 2045-2322)

Bubová T., Kulma M., Vrabec V. 2016: Evaluation of active management applied to meadows with Phengaris butterflies occurrence. Scientia Agriculturae Bohemica. 47: 164-173. (ISSN 1211-3174)

Kulma M., Plachý V., Kouřimská L., Vrabec V., Bubová T., Adámková A., Hučko B. 2016: Nutritional value of free Blattodea species used as feed for animals. Journal of Animal and Feed Sciences. 25(4): 354-360. (ISSN 1230-1388)

Bubová T., Kulma M., Vrabec V., Nowicki P. 2016: Adult longevity and its relationship with conservation status in European butterflies. Journal of Insect Conservation. 20(6): 1021-1032. (ISSN: 1366-638X)

Koleška D., Vrabec V., Kulma M. 2017: Teira dugesii (Sauria: Lacertidae) – high aggregation. Herpetological Bulletin. 139: 31-32. (ISSN ) (včetně jedné autorské fotografie)

Vrabec V., Kulma M., Bubová T. & Nowicki P. 2017: Long-term monitoring of Phengaris (Lepidoptera: Lycaenidae) butterflies in the Přelouč surroundings (Czech Republic): is the waterway construction a serious threat? Journal of Insect Conservation, 21(3): 393–400. (ISSN: 1366-638X)

Koleška D., Kulma M., Vrabec V. 2017: Teira dugesii (Madeiran Wall Lizard). Tail bifurcation. Herpetological Review, 48(2): 440-441. (ISSN )

Patoka J., Kopecký O., Vrabec V., Kalous L. 2017: Aquarium molluscs as a case study in risk assessment of incidental freshwater fauna. Biol. Invasions, 19(7): 2039-2036. (DOI 10.1007/s10530-017-1412-6)

Patoka J., Vejtrubová M., Vrabec V. & Masopustová R. 2017: Which Wild Aardvarks Are Most Suitable for Outdoor Enclosures in Zoological Gardens in the European Union? Journal of Applied Animal Welfare Science, DOI:10.1080/10888705.2017.1348946 (ISSN: 1088-8705)