×
Mgr. Vladimír Vrabec, Ph.D.
banner

Životopis

Jméno a příjmení: Vladimír Vrabec

Tituly: Mgr., Ph.D.

Datum narození: 21. 7. 1971

Stav: rozvedený, 2 děti

Vzdělání:

1985 – 1989 Gymnázium Kolín, maturitní zkouška s průměrem 1,4

1989 – 1994 Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor speciální biologie a ekologie, zaměření entomologie, státní závěrečná zkouška s průměrem 2,0

2008: ukončeno Ph.D. studium na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně

Zaměstnání:

1994 Středočeské muzeum Roztoky (entomolog)

od 1995 Česká zemědělská univerzita v Praze, Katedra zoologie a rybářství (technický pracovník)

1995 – dosud Česká zemědělská univerzita v Praze, Katedra zoologie a rybářství (odborný asistent)

1995 – dosud ŽL „Poradenská činnost v oblasti ekologie“

2006 – dosud autorizovaná osoba k provádění biologického hodnocení ve smyslu § 67 podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb.

2012 – soudní znalec v oboru ochrana přírody, specializace ekologie bezobratlých živočichů a jejich krajinné vazby

Seznam hlavních aktivit:

Autor nebo spoluautor více jak 220 publikovaných sdělení v odborných a vědeckých periodikách v oborech entomologie (faunistika, ekologie, bionomie, ochrana přírody, speciálně Lepidoptera a Coleoptera: Meloidae), malakozoologie (bioindikační využití, faunistika, studie společenstev, speciálně vodní měkkýši), chovatelství (akvaristika a teraristika, zejména chovy bezobratlých), 14 vědeckých publikací v impaktovaných časopisech (2 jako hlavní autor), spoluautor 10 vysokoškolských skript, 5 monografií, více jak 60 prezentací na konferencích a symposiích

Citační index:

HI: 7

Citovanost IF bez autocitací celkem 203

Průměr citovanosti IF článku 15,29

RG SCORE 20,71

Zahraniční zkušenosti:

Studijní cesty a expedice:

1991 Korsika (s Národním muzeem Praha)

1992 Korsika (s Přírodovědným klubem Polabí)

1997 Turecko (s Okresním muzeem Praha – východ Brandýs nad Labem)

1999 Maroko (část řešení grantu FRVŠ)

2001 Maroko (studijní cesta s LF ČZU)

2002 Turecko (s Přírodovědeckou fakultou UK, Polabským muzeem Poděbrady a Okresním muzeem Praha – východ)

2003 Maroko (studijní cesta organizovaná pro studenty AF ČZU)

2007 Malajsie (v rámci projektu nadace Biotop)

2007 Maroko (studijní cesta organizovaná pro studenty AF ČZU)

2008 Bulharsko (studijní cesta organizovaná pro studenty AF ČZU)

2012 Buharsko (studijní cesta organizovaná pro studenty AF ČZU)

Studijní pobyty

krátkodobý pobyt v Německu u Gessellschaft für Schmetterlingsschutz (studium, knihovny)

krátkodobý pobyt Rumunsko, Cluj – Nappoca, Mark – repase – recapture kurz

Členství:

Česká entomologická společnost

Česká zoologická společnost

Česká limnologická společnost

Společnost pro ochranu motýlů (člen výboru)

Slovenská entomologická společnost

Teraristická společnost Praha

Herpetologická společnost

Členství v redakčních radách:

Klapalekiana

Práce muzea v Kolíně – řada přírodovědná

Polabí

Bulletin UASVM Animal Science and Biotechnologies