×
Dr. Ing. Marie Wohlmuthová
banner

Publikace

Článek v odborném periodiku

LEV, J. – WOHLMUTHOVÁ, M. – KUMHÁLA, F. ANALÝZA VÝSTUPNÍCH SIGNÁLŮ SEGMENTOVÉHO KAPACITNÍHO ČIDLA. Komunální technika, 2012, roč. VI, č. 5, s. 24-28. ISSN: 1802-2391.

KUMHÁLA, F. – LEV, J. – WOHLMUTHOVÁ, M. – PROŠEK, V. First tests with segmented capacitive throughput sensor. Scientia Agriculturae Bohemica, 2012, roč. 43, č. 1, s. 22-27. ISSN: 1211-3174.

JELÍNEK, Z. – KUMHÁLOVÁ, J. – CHYBA, J. – WOHLMUTHOVÁ, M. – **MADARAS, M. – KUMHÁLA, F. Landsat and Sentinel-2 images as a tool for the effective estimation of winter and spring cultivar growth and yield prediction in the Czech Republic. International Agrophysics, 2020, roč. 34, č. 3, s. 391-406. ISSN: 0236-8722.

LEV, J. – PROŠEK, V. – KUMHÁLA, F. – WOHLMUTHOVÁ, M. Potenciál využití segmentového kapacitního čidla pro měření průchodnosti rostlinného materiálu.. Mechanizace zemědělství, 2011, roč. 61, č Zvláštní vydání, s. 92-97. ISSN: 0373-6776.

PETRTÝL, M. – LÍSAL, J. – DANEŠOVÁ, J. – WOHLMUTHOVÁ, M. Reologické vlastnosti synoviální tekutiny. Pohybové ústrojí. Pokroky ve výzkumu, diagnostice a terapii. , 2011, roč. 18, č. 3-4, s. 210-228. ISSN: 1212-4575 .

LEV, J. – WOHLMUTHOVÁ, M. Segmented capacitance sensor and first tests of inverse problem solution. Agronomy Research, 2016, roč. 14, č. 2, s. 485-494. ISSN: 1406-894X.

LEV, J. – PROŠEK, V. – NOVÁK, P. – KUMHÁLA, F. – WOHLMUTHOVÁ, M. Segmented capacitance sensor with partially released inactive segments. Scientia Agriculturae Bohemica, 2015, roč. 46, č. 3, s. 95-99. ISSN: 1211-3174.

LEV, J. – MAYER, P. – WOHLMUTHOVÁ, M. – PROŠEK, V. The mathematical model of experimental sensor for material distribution detecting on the conveyor. COMPUTING, 2013, roč. 95, č. Suppl 1, s. 521-536. ISSN: 0010-485X.

LEV, J. – PROŠEK, V. – WOHLMUTHOVÁ, M. – KUMHÁLA, F. The mathematical model of segmented capacitance sensor with grounded segments for determining of material distribution on the conveyor. Agronomy Research, 2013, roč. 11, č. 1, s. 73-80. ISSN: 1406-894X.

Článek ve sborníku z akce

LEV, J. – WOHLMUTHOVÁ, M. – KUMHÁLA, F. Quality of material distribution imaging with segmental capacitive sensor using landweber's iterative algorithm. In Engineering for Rural Development 24.05.2012, Jelgava. Jelgava: , 2012. s. 239-244.

Ostatní výsledky

Aproximace funkce v L2 Dr. Ing. Wohlmuthová Marie, 2004

Diferenční metoda pro okrajové úlohy Dr. Ing. Wohlmuthová Marie, 2008

Lineární algebra prof. RNDr. Slavík Václav, DrSc.; Dr. Ing. Wohlmuthová Marie, 2007

Matematika I prof. RNDr. Slavík Václav, DrSc.; Dr. Ing. Wohlmuthová Marie, 2004

Matematika III pro TF prof. RNDr. Ing. Němec Petr, DrSc.; prof. RNDr. Slavík Václav, DrSc.; Dr. Ing. Wohlmuthová Marie, 2004

Metoda nejmenších čtverců v modelaci chování systému Dr. Ing. Wohlmuthová Marie; Ing. Dvořáková Šárka, Ph.D., 2004

LEV, J. – PROŠEK, V. – KUMHÁLA, F. – WOHLMUTHOVÁ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv neaktivních segmentů na výstupní napětí segmentového kapacitního čidla. 2011. Název konference: XIII. Mezinárodní vědecká konference mladých 2011, datum konání: 19. - 20. září 2011, vydavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze, Technická fakulta, ISBN: 978-80-213-2194-6, počet stran: 5, strany: 127 - 131..

Výpočet tepelné vodivosti Dr. Ing. Wohlmuthová Marie, 2007