×
Ing. Petr Zábranský, Ph.D.
banner

Granty

CIGA 20123006 - Hodnocení rychlosti infiltrace vody do půdy a chování herbicidů v půdním prostředí při simulovaných srážkách a rozdílných technologiích zpracování půdy.

- spoluřešitel


CIGA 20124309 - Vliv klimatických faktorů na rozsah poškození porostů jasanů patogenem Chalara fraxinea.

- spoluřešitel


 

Stanovení vláhové potřeby kukuřice seté, čiroku obecného a ječmene jarního v oblasti s nedostatkem srážek

GA FAPPZ, 2011-2011

Stanovení vláhové potřeby kukuřice seté, čiroku obecného, ječmene jarního a řepy cukrové v oblasti s nedostatkem srážek

GA FAPPZ, 2012-2012

Stanovení vláhové potřeby řepky ozimé a řepy cukrové v oblasti s nedostatkem srážek

GA FAPPZ, 2013-2013