×
Ing. Petr Zábranský, Ph.D.
banner

Publikace

Článek v odborném periodiku

KROULÍK, M. – BRANT, V. – CHYBA, J. – ZÁBRANSKÝ, P. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. Aplikace dusíkatých hnojiv z pohledu variability pozemku. Mechanizace zemědělství, 2016, roč. 66, č. 5, s. 58-61. ISSN: 0373-6776.

BRANT, V. – KROULÍK, M. – ČECH, O. – SOUKUP, J. – HOLEC, J. – ZÁBRANSKÝ, P. – TYŠER, L. Bolehlav plamatý - plevel zemědělské a ostatní půdy. Úroda, 2015, roč. 63, č. 12, s. 69-72. ISSN: 0139-6013.

BRANT, V. – KROULÍK, M. – ZÁBRANSKÝ, P. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. – PIVEC, J. Cukrová řepa bez orby - alternativy zpracování půdy 1. část. Úroda, 2016, roč. 64, č. 6, s. 84-86. ISSN: 0139-6013.

BRANT, V. – KROULÍK, M. – ZÁBRANSKÝ, P. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. Cukrová řepa bez orby - kypřiče s parabolickými slupicemi (dokončení). Úroda, 2016, roč. 64, č. 8, s. 44-46. ISSN: 0139-6013.

BRANT, V. – ZÁBRANSKÝ, P. – KROULÍK, M. – PIVEC, J. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. Cukrová řepa bez orby - pásové zpracování půdy 2. část. Úroda, 2016, roč. 64, č. 7, s. 86-89. ISSN: 0139-6013.

BRANT, V. – PIVEC, J. – HAMOUZOVÁ, K. – ZÁBRANSKÝ, P. – SATRAPOVÁ, J. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. Determination of the influence of herbicides on dicotyledons plant transpiration using the sap flow method. Plant, Soil and Environment, 2014, roč. 60, č. 12, s. 562-568. ISSN: 1214-1178.

KROULÍK, M. – ZÁBRANSKÝ, P. – HOLUB, J. – CHYBA, J. Development and implementation of data collection technologies for digital mapping of soil electric conductivity. Agronomy Research, 2017, roč. 15, č. 3, s. 751-759. ISSN: 1406-894X.

ŠKEŘÍKOVÁ, M. – BRANT, V. – PIVEC, J. – ZÁBRANSKÝ, P. – KROULÍK, M. Distribuce srážek v porostech slunečnice roční. Úroda, 2017, roč. 65, č. 5, s. 47-50. ISSN: 0139-6013.

BRANT, V. – **KROFTA, K. – KROULÍK, M. – ZÁBRANSKÝ, P. – PROCHÁZKA, P. – **POKORNÝ, J. Distribution of root system of hop plants in hop gardens with regular rows cultivation. Plant, Soil and Environment, 2020, roč. 66, č. 7, s. 317-326. ISSN: 1214-1178.

BRANT, V. – ZÁBRANSKÝ, P. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. – PIVEC, J. – KROULÍK, M. – PROCHÁZKA, L. Effect of row width on splash erosion and throughfall in silage maize crops. Soil and Water Research, 2017, roč. 12, č. 1, s. 39-50. ISSN: 1801-5395.

HAVRDOVÁ, L. – ZÁBRANSKÝ, P. – ČERNÝ, K. Extrémní rozvoj nekrózy jasanu v břehových porostech je podmíněn vysokou vlhkostí jejich prostředí. Vodní hospodářství, 2014, roč. 64, č. 11, s. 1-4. ISSN: 1211-0760.

BRANT, V. – KROULÍK, M. – ZÁBRANSKÝ, P. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. Minimalizace předseťové přípravy a seťové lože při setí kukuřice. Úroda, 2016, roč. 64, č. 3, s. 14-20. ISSN: 0139-6013.

BRANT, V. – KROULÍK, M. – ZÁBRANSKÝ, P. Pásové zpracování půdy - strip tillage. Úroda, 2015, roč. 63, č. 5, s. 98-103. ISSN: 0139-6013.

BRANT, V. – ZÁBRANSKÝ, P. – KROULÍK, M. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. – PIVEC, J. Pěstování kukuřice technologií strip tillage v podmínkách České republiky. Úroda, 2014, roč. 62, č. 12, s. 36-38. ISSN: 0139-6013.

BRANT, V. – KROULÍK, M. – ZÁBRANSKÝ, P. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. Přesné a variabilní setí ozimé řepky. Úroda, 2016, roč. 64, č. 7, s. 40-43. ISSN: 0139-6013.

KROULÍK, M. – HŮLA, J. – BRANT, V. – ZÁBRANSKÝ, P. Příprava seťového lože a nové technologie zakládání porostů. Mechanizace zemědělství, 2016, roč. 66, č. 2, s. 72-77. ISSN: 0373-6776.

ZÁBRANSKÝ, P. – BRANT, V. – PIVEC, J. – KROULÍK, M. – GEMERLOVÁ, M. Produkce nadzemní biomasy silážní kukuřice v závislosti na šířce řádků. Úroda, 2014, roč. 62, č. 4, s. 26-29. ISSN: 0139-6013.

KROULÍK, M. – BRANT, V. – ZÁBRANSKÝ, P. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. Sběr a využití dat pro předseťovou přípravu půdy a setí. Úroda, 2017, roč. 65, č. 1, s. 50-54. ISSN: 0139-6013.

BRANT, V. – KROULÍK, M. – ZÁBRANSKÝ, P. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. Seťové lůžko a abiotické faktory ovlivňující klíčení a vzcházení. Úroda, 2016, roč. 64, č. 2, s. 12-16. ISSN: 0139-6013.

BRANT, V. – KROULÍK, M. – PIVEC, J. – ZÁBRANSKÝ, P. – HAKL, J. – HOLEC, J. – KVÍZ, Z. – PROCHÁZKA, L. Splash erosion in maize crops under conservation management in combination with shallow strip-tillage before sowing. Soil and Water Research, 2017, roč. 12, č. 2, s. 106-116. ISSN: 1801-5395.

ZÁBRANSKÝ, P. – PIVEC, J. – BRANT, V. – KROULÍK, M. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. The values of crop coefficients and Bowen ratio of field crops in areas with insufficient precipitation in Central Europe. IRRIGATION AND DRAINAGE, 2015, roč. 64, č. 2, s. 253-262. ISSN: 1531-0353.

BRANT, V. – KROULÍK, M. – ZÁBRANSKÝ, P. – PIVEC, J. Variabilita půdního profilu při diferencovaném zpracování půdy. Mechanizace zemědělství, 2013, roč. 63, č. 5, s. 64-66. ISSN: 0373-6776.

KROULÍK, M. – CHYBA, J. – BRANT, V. – ZÁBRANSKÝ, P. Vizualizace a kvantifikace pohybu vody v půdním profilu. Mechanizace zemědělství, 2014, roč. 64, č. 2, s. 42-44. ISSN: 0373-6776.

BRANT, V. – KROULÍK, M. – ZÁBRANSKÝ, P. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. – **KUNTE, J. – **LUKÁŠ, J. Vliv pěstební technologie na růstové parametry rostlin hrachu (Pisum sativum L.). Úroda, 2017, roč. 65, č. 12, s. 113-120. ISSN: 0139-6013.

HAMOUZOVÁ, K. – JURSÍK, M. – ZÁBRANSKÝ, P. Vliv povětrnostních podmínek na selektivitu postemergentního herbicidního ošetření cukrovky. Listy cukrovarnické a řepařské, 2013, roč. 129, č. 7, s. 224-228. ISSN: 1210-3306.

BRANT, V. – KROULÍK, M. – PIVEC, J. – PROCHÁZKA, L. – ZÁBRANSKÝ, P. – CIHLÁŘ, P. – FUKSA, P. Vliv půdoochranných technologií na stabilitu půdních agregátů. Úroda, 2012, roč. 60, č. 7, s. 22-24. ISSN: 0139-6013.

BRANT, V. – PIVEC, J. – ZÁBRANSKÝ, P. – HAKL, J. Water consumption by Asteraceae weeds under field conditions. WEED BIOLOGY AND MANAGEMENT, 2012, roč. 12, č. 2, s. 71-83. ISSN: 1444-6162.

ŠKEŘÍKOVÁ, M. – BRANT, V. – KROULÍK, M. – PIVEC, J. – ZÁBRANSKÝ, P. – HAKL, J. – HOFBAUER, M. Water demands and biomass production of sorghum and maize plants in areas with insufficient precipitation in Central Europe. Plant, Soil and Environment, 2018, roč. 64, č. 8, s. 367-378. ISSN: 1214-1178.

Odborná monografie

BRANT, V. – **KROFTA, K. – KROULÍK, M. – PROCHÁZKA, P. – ZÁBRANSKÝ, P. – **VOPRAVIL, J. – **KABELKA, D. – **JEŽEK, J. Agrotechnika chmele ve vztahu k rozmístění kořenového systému. Praha: Agrární komora ČR, 2021, 100s. ISBN 978-80-88351-21-4.

BRANT, V. – KROULÍK, M. – **ŠMÖGER, J. – **ŠKEŘÍKOVÁ, M. – ZÁBRANSKÝ, P. – JURSÍK, M. – PROKINOVÁ, E. – FUKSA, P. – HAKL, J. Efektivní hospodaření s vodou a eliminace degradace půdy v pěstebních systémech kukuřice seté. Praha: Agrární komora České republiky, 2020, 237s. ISBN 978-80-88351-13-9.

BRANT, V. – KROULÍK, M. – KRČEK, V. – **KRÁSA, J. – **KAPIČKA, J. – HAMOUZ, P. – **LUKÁŠ, J. – ZÁBRANSKÝ, P. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. – **ŠKEŘÍK, J. – **JOB, Z. – **LANG, J. – **PETRUS, D. Implementace principů precizního zemědělství do rostlinné výroby. České Budějovice: Kurent, s.r.o., 2020, 284s. ISBN 978-80-87111-81-9.

BRANT, V. – BEČKA, D. – CIHLÁŘ, P. – FUKSA, P. – HAKL, J. – HOLEC, J. – CHYBA, J. – JURSÍK, M. – KOBZOVÁ, D. – KRČEK, V. – KROULÍK, M. – KUSÁ, H. – NOVOTNÝ, I. – PIVEC, J. – PROKINOVÁ, E. – RŮŽEK, P. – SMUTNÝ, V. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. – ZÁBRANSKÝ, P. Pásové zpracování půdy (strip tillage) : klasické, intenzivní a modifikované. Praha: Profi Press s.r.o., 2016, 135s. ISBN 978-80-86726-76-2.

BRANT, V. – HAMOUZ, P. – KROULÍK, M. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. – **ŠMÖGER, J. – TYŠER, L. – ZÁBRANSKÝ, P. Pomocné plodiny v pěstebních systémech polních plodin. Praha: Agrární komora České republiky, 2019, 164s. ISBN 978-80-88351-03-0.

Článek ve sborníku z akce

KROULÍK, M. – BRANT, V. – CHYBA, J. – ZÁBRANSKÝ, P. Effect of plowing and deep loosening on cone index and water flow. In Engineering for Rural Development 25.05.2016, Jelgava, LATVIA. Jelgava, LATVIA: Latvia University of Agriculture, 2016. s. 732-736.

BRANT, V. – ZÁBRANSKÝ, P. – HAMOUZOVÁ, K. – FUKSA, P. Klíčivost semen čiroku obecného v podmínkách snížené dostupnosti vody. In OSIVO A SADBA. X. odborný a vědecký seminář 10.02.2011, Praha. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2011. s. 130-134.

BRANT, V. – **KROFTA, K. – ZÁBRANSKÝ, P. – **JEŽEK, J. – DONNER, P. – KROULÍK, M. – **POKORNÝ, J. Management of infiltration processes in hop gardens. In V International Humulus Symposium 08.03.2021, Stuttgart, Germany. Stuttgart, Germany: International Society for Horticultural Science, 2021. s. 115-120.

Patent

BRANT, V. – KROULÍK, M. – ZÁBRANSKÝ, P. – PIVEC, J. Zařízení a sada pro měření stoku vody po stonku rostliny, způsob měření a jeho použití. -- Neuvedený název vydavatele --. 306942. 16.08.2017.

Certifikované metodiky

BRANT, V. – **NÝČ, M. – **KUSÁ, H. – KROULÍK, M. – **RŮŽEK, P. – ZÁBRANSKÝ, P. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. Ekonomicky a ekologicky efektivní postupy zapravení kejdy a digestátu do půdního profilu, Economically and ecologically efficient procedures for incorporating slurry and digestate into the soil profile, slurry; digestate; soil, 2020, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), ISBN 978-80-87111-86-4, Metodika řeší využití nových strojů pro aplikaci kejdy a digestátu., Ověřená technologie s využitím nových strojů snižuje náklady na aplikaci až o 20 %., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ÚKZÚZ, 16.12.2020,

BRANT, V. – **NÝČ, M. – KROULÍK, M. – ZÁBRANSKÝ, P. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. Technologické postupy optimalizace tvorby seťového lože s využitím systémů zonálního hnojení, Optimization of technological processes seedbed forming by using a zonal system of fertilization, sowing; fertilizers application, 2017, GD - Hnojení, závlahy, zpracování půdy, A - Uplatněná certifikovaná metodika, stroje pro zpracování půdy, Farmet a.s., Jiřinková 276, 55203 Česká Skalice, IČO: 465004931, 5.12.2017, Ing. Michal Nýč, tel. 491 450 111, e-mail: m.nyc@farmet.cz, snížení nákladů na pěstování, zvýšení prodeje strojů, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Odbor rostlinných komodit Ministerstva zemědělství ČR Praha, Těšnov 65/17, Praha 1, 11000, 11.12.2017,

NÝČ, M. – BRANT, V. – KROULÍK, M. – SMUTNÝ, V. – KUSÁ, H. – RŮŽEK, P. – ZÁBRANSKÝ, P. – NEUDERT, L. – LUKAS, V. Technologické postupy využití strojů pro diferencované zpracování půdy a cílenou aplikaci hnojiv do půdy, The technological procedures of machines utilization for differentiated tillage and targeted application of fertilizers to the soil, technological procedures; differentiated tillage; fertilizers, 2015, GD - Hnojení, závlahy, zpracování půdy, A - Uplatněná certifikovaná metodika, stroje pro zpracování půdy, 68257/2015 –MZE/17221, snížení nákladů na pěstování, zvýšení prodeje strojů, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 65/17, Praha 1, 11000, 16.12.2015,

Výzkumná zpráva obsahující utajované informace

BRANT, V. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. – ZÁBRANSKÝ, P. – TYŠER, L. Dynamika růstu meziplodin v polních podmínkách. Závěrečná zpráva pro SZIF a SPZO.. Praha: ČZU v Praze, 2015, 6s. ISBN: neuveden,

BRANT, V. – KROULÍK, M. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. – ZÁBRANSKÝ, P. Inovace a vývoj pěstební technologie pšenice špaldy a vícedruhových směsí v ekologickém zemědělství. Závěrečná zpráva pro Zemaspol odbyt s.r.o.. Praha: Zemaspol odbyt s.r.o., 2017, 9s. ISBN: neuveden,

BRANT, V. – KROULÍK, M. – KRČEK, V. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. – ZÁBRANSKÝ, P. – **KRÁSA, J. – **TEJKL, A. – **STAŠEK, J. – **ŠKEŘÍK, J. – **BARANYK, P. – **JOB, Z. Inovační deník - zpráva o činnosti operační skupiny pro AGRA Řisuty s.r.o.. Praha: AGRA Řisuty s.r.o., 2019, 9s. ISBN: neuveden,

BRANT, V. – KROULÍK, M. – KRČEK, V. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. – ZÁBRANSKÝ, P. – **KRÁSA, J. – **TEJKL, A. – **STAŠEK, J. – **ŠKEŘÍK, J. – **BARANYK, P. – **JOB, Z. Inovační deník - zpráva o činnosti operační skupiny pro AGRA Řisuty s.r.o.. Praha: AGRA Řisuty s.r.o., 2020, 9s. ISBN: neuveden,

**VOPRAVIL, J. – BRANT, V. – **KROFTA, K. – **KABELKA, D. – **KINCL, D. – **KHEL, T. – **VESELÝ, A. – **POKORNÝ, J. – **JEŽEK, J. – PROCHÁZKA, P. – KUMHÁLOVÁ, J. – KROULÍK, M. – **DRIMAJ, M. – **SRBEK, J. – **SALVA, V. – **HELEBRANT, J. – ZÁBRANSKÝ, P. – **DONNER, P. Zajištění dlouhodobé konkurenceschopnosti českého chmelařství na základě implementace principů precizního zemědělství a technologií smart farming. Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2021 projektu QK1910170. Praha: NAZV, 2021, 82s. ISBN: neuveden,

Ostatní výsledky

ZÁBRANSKÝ, P. – BRANT, V. – HAMOUZOVÁ, K. – PIVEC, J. – FUKSA, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Čirok (3) - Vliv dostupnosti vody a teploty na klíčivost čiroku obecného. 2012, Agromanuál, roč. 7, č. 2, s. 84-86. ISSN: 1801-7673.

BRANT, V. – PIVEC, J. – ZÁBRANSKÝ, P. – HAMOUZOVÁ, K. – PROCHÁZKA, L. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Čirok (4) - Vláhové nároky čiroku obecného. 2012, Agromanuál, roč. 7, č. 3, s. 89-91. ISSN: 1801-7673.

BRANT, V. – PIVEC, J. – ZÁBRANSKÝ, P. – PROCHÁZKA, L. – KROULÍK, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Čirok (7) - Kapková eroze v porostech čiroku obecného. 2012, Agromanuál, roč. 7, č. 7, s. 74-75. ISSN: 1801-7673.

BRANT, V. – KROULÍK, M. – ZÁBRANSKÝ, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Co může nabídnout strip-tillage. 2015, Zemědělec, roč. 23, č. 23, s. 36-38. ISSN: 1211-3816.

KROULÍK, M. – BRANT, V. – ZÁBRANSKÝ, P.Detaily budou nabývat na významu. 2019, Úroda, roč. 67, č. 2, s. 16-19. ISSN: 0139-6013.

BRANT, V. – ZÁBRANSKÝ, P. – PIVEC, J. – KROULÍK, M. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. – CHYBA, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Distribuce srážek a erozní procesy v porostech kukuřice s rozdílnou šířkou řádků. 2014, Agromanuál, roč. 9, č. 4, s. 110-113. ISSN: 1801-7673.

BRANT, V. – ZÁBRANSKÝ, P. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. – KROULÍK, M. – KRČEK, V. – PIVEC, J. – BARANYK, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Distribuce srážek a hodnoty kapkové eroze v porostech ozimé řepky v závislosti na šířce řádků. 2014, Agromanuál, roč. 9, č. 2, s. 82-84. ISSN: 1801-7673.

BRANT, V. – ZÁBRANSKÝ, P. – PIVEC, J. – GEMERLOVÁ, M. – KROULÍK, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Distribuce srážek v porostech kukuřice seté. 2013, Agromanuál, roč. 8, č. 5, s. 87-89. ISSN: 1801-7673.

BRANT, V. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. – ZÁBRANSKÝ, P. – TYŠER, L. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Dynamika růstu meziplodin. 2015, Farmář, roč. 21, č. 10 , s. 32-36. ISSN: 1210-9789.

GEMERLOVÁ, M. – BRANT, V. – ZÁBRANSKÝ, P. – PIVEC, J. – KROULÍK, M. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Eliminace kapkové eroze v porostech kukuřice seté. 2012, In: Fuksa, P. (ed.): Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2012. Sborník příspěvků z odborného semináře, ČZU v Praze, 5.12.2012, s. 11-16. ISBN: 978-80-213-2344-5.

BRANT, V. – KROULÍK, M. – PIVEC, J. – ZÁBRANSKÝ, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Eliminace vodní eroze - obecné principy. 2011. Farmář, roč. 17, č. 12, s. 21-23. ISSN 1210-9789.

GEMERLOVÁ, M. – BRANT, V. – ZÁBRANSKÝ, P. – PIVEC, J. – KROULÍK, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Eliminují užší řádky rizika vzniku vodní eroze v porostech kukuřice seté? . 2013, Agromanuál, roč. 8, č. 2, s. 72-74. ISSN: 1801-7673.

BRANT, V. – KROULÍK, M. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. – ZÁBRANSKÝ, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Faktory ovlivňující časovou stabilitu mrtvého mulče v systémech půdoochranného zpracování půdy. 2013, Agromanuál, roč. 8., č. 8., s. 72-74. ISSN: 1801-7673.

ŠKEŘÍKOVÁ, M. – BRANT, V. – KROULÍK, M. – ZÁBRANSKÝ, P.Hĺbkové kyprenie pri pestovaní repky. 2017, Naše pole, roč. 21, č. 2, s. 24-26. ISSN: 1335-2466.

ŠKEŘÍKOVÁ, M. – KROULÍK, M. – ZÁBRANSKÝ, P. – BRANT, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Hloubkové kypření v systémech pěstování ozimé řepky. 2016, In: Sborník z 33. vyhodnocovacího semináře Systém výroby řepky - Systém výroby slunečnice, Hluk 23.-24.11.2016, SPZO Praha, s. 128-132. ISBN: 978-80-87065-69-3.

BRANT, V. – KROULÍK, M. – ZÁBRANSKÝ, P. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. – DĚDEK, J. – HRDINA, I. – MARKYTÁN, P. – MIČKA, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Hluboké kypření a ozimá řepka. 2016, Zemědělec, roč. 24, č. 24, s. 23-24. ISSN: 1211-3816.

ZÁBRANSKÝ, P. – BRANT, V. – PIVEC, J. – KROULÍK, M. – PROCHÁZKA, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Hodnoty kapkové eroze v porostech Zea mays a Sorghum bicolor. 2011. In: Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2011. Sborník příspěvků z odborného semináře, 7.12.2011, Česká zemědělská univerzita v Praze, Praha, s. 70-75. ISBN 978-80-213-2239-4.

KROULÍK, M. – BRANT, V. – ZÁBRANSKÝ, P. – ŠKEŘÍKOVÁ, M.Implementace navigačních technologií a aplikací s podporou GPS. 2019, Praha: Agrární komora České republiky, 56 s. ISBN: 978-80-88351-04-7.

KRČEK, V. – BARANYK, P. – PULKRÁBEK, J. – URBAN, J. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. – BRANT, V. – ZÁBRANSKÝ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Influence of crop management on winter oilseed rape yield formation - evaluation of first year of experiment. 2014, In: MendelNet 2014 - Proceedings of International PhD Students Conference, Brno 19.-20.11.2014, roč. 21, s. 59-63. ISBN: 978-80-7509-174-1.

KROULÍK, M. – BRANT, V. – ZÁBRANSKÝ, P.Internet věcí (IoT) jako podpora konceptu smart farming. 2019, Sborník: Hluk 2019, 20.-21.11.2019, ISBN 978-80-87065-91-4, s. 183-189. Podpořeno rovněž EIP 16/003/1611a/120/000095.

Klíčivost semen pícních čiroků v podmínkách snížené dostupnosti vody Ing. Petr Zábranský, Ing. Václav Brant, Ph.D., Ing. Kateřina Hamouzová, Ph.D., Ing. Pavel Fuksa, Ph.D., 2010

HAKL, J. – BRANT, V. – FUKSA, P. – ZÁBRANSKÝ, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Kvalita fytomasy čiroku obecného pro pícní využití. 2012, Agromanuál, roč. 7, č. 8, s. 74-75. ISSN: 1801-7673.

KROULÍK, M. – BRANT, V. – ZÁBRANSKÝ, P. – CHYBA, J. – KRČEK, V. – ŠKEŘÍKOVÁ, M.Machine monitoring as a SmartFarming concept tool. 2018, In: Proceedings of the 14th International Conference on Precision Agriculture, Montreal 24.-27.6.2018, 10s.

KROULÍK, M. – BRANT, V. – ZÁBRANSKÝ, P. – CHYBA, J. – KRČEK, V. – ŠKEŘÍKOVÁ, M.Machine monitoring as a SmartFarming concept tool. . 2018, Práce je zaměřena na využití monitoringu pracovních souprav..

KROULÍK, M. – BRANT, V. – ZÁBRANSKÝ, P.Methods of precise agriculture in fodder plant and fodder industry. 2019, 18th International Symposium FORAGE CONSERVATION, Brno, Česká republika, srpen 13-16, 2019, ISBN 978-80-7509-670-8, s. 200-203. Podpořeno projektem PRV 18/006/16210/452/000058. .

KROULÍK, M. – BRANT, V. – ZÁBRANSKÝ, P.Metody precizního zemědělství v pícninářství a krmivářství. 2019, Sborník ze semináře pro chovatelskou veřejnost: Prvky precizního zemědělství v chovu hospodářských zvířat, Praha 2019, vydáno 12. července 209, s:20-24.Podpořeno projektem PRV 18/006/16210/452/000058.

KROULÍK, M. – BRANT, V. – KRČEK, V. – ZÁBRANSKÝ, P. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Monitoring a analýza vstupů jako základ precizního setí řepek. 2015, In: Sborník z 32. vyhodnocovacího semináře Systém výroby řepky - Systém výroby slunečnice, Hluk 25.-26.11.2015, SPZO a ZOD Poolšaví, s. 122-129. ISBN: 978-80-87065-64-8.

BRANT, V. – HOLEC, J. – KROULÍK, M. – ZÁBRANSKÝ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Monitoring of the occurrence of Conium maculatum in Central Bohemia. 2016, In: Proceedings 7th International Weed Science Congress, Prague 19.-25.6.2016, s. 561. ISBN: 978-80-213-2648-4.

KROULÍK, M. – BRANT, V. – ZÁBRANSKÝ, P. – ŠKEŘÍKOVÁ, M.Možnosti správy dat a jejich využití. 2019, Mechanizace zemědělství, roč. 69, č. 5, s.60-62 ISSN: 0373-6776.

BRANT, V. – KROULÍK, M. – ZÁBRANSKÝ, P. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Možnosti využití kypřičů s parabolickými slupicemi při základní přípravě půdy pro řepku při pozdním setí. 2016, Květy olejnin, roč. 21, č. 9, s. 5-6. ISSN: 1213-1989.

BRANT, V. – KROULÍK, M. – ZÁBRANSKÝ, P. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. – PIVEC, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Nižší výsevky a zonální aplikace hnojiv při pěstování obilnin jako základ precizního zemědělství. 2015, Agrojournal, roč. 2, č. 4, s. 58-61. ISSN: 2464-5230.

BRANT, V. – ZÁBRANSKÝ, P. – PIVEC, J. – GEMERLOVÁ, M. – KROULÍK, M. – ŠINDELÁŘ, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Pásové zpracování půdy ke kukuřici seté. 2013, Agromanuál, roč. 8, č. 3, s. 104-108. ISSN: 1801-7673.

BRANT, V. – ZÁBRANSKÝ, P. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. – PIVEC, J. – KROULÍK, M. – POLÁKOVÁ, M. – ŠILHA, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Pěstování kukuřice systémem Samco v České republice. 2015, Agromanuál, roč. 10, č. 11-12, s. 90-95. ISSN: 1801-7673.

ZÁBRANSKÝ, P. – BRANT, V. – PIVEC, J. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Pěstování kukuřice v užších řádcích. 2014, Syninfo, č. 3, s. 18-20.

BRANT, V. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. – ZÁBRANSKÝ, P. – KROULÍK, M. – ŠINDELÁŘ, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Podzimní a jarní vývoj porostů řepky ozimé při využití technologie strip till. 2014, Agromanuál, roč. 9, č. 8, s. 80-81. ISSN: 1801-7673.

BRANT, V. – KROULÍK, M. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. – ZÁBRANSKÝ, P. – PIVEC, J. – CHYBA, J. – ŠINDELÁŘ, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Podzimní pásové zpracování půdy ke kukuřici seté. 2014, Agromanuál, roč. 9, č. 6, s. 90-95. ISSN: 1801-7673.

BRANT, V. – ZÁBRANSKÝ, P. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. – PIVEC, J. – KROULÍK, M. – PROCHÁZKA, L. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Praktické možnosti využití užších řádků u kukuřice v rámci ochrany půdy proti erozi. 2015, Agromanuál, roč. 10, č. 2, s. 96-99. ISSN: 1801-7673.

KROULÍK, M. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. – ZÁBRANSKÝ, P. – BRANT, V. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Precízne poľnohospodárstvo a repka. 2016, Naše pole, roč. 20, č. 4, s. 24-26. ISSN: 1335-2466.

BRANT, V. – KROULÍK, M. – ZÁBRANSKÝ, P. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. – PIVEC, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Přesné setí a struktura porostů ozimé řepky. 2015, Agromanuál, roč. 10, č. 7, s. 84-87. ISSN: 1801-7673.

BRANT, V. – PIVEC, J. – ZÁBRANSKÝ, P. – KROULÍK, M. – FUKSA, P. – PROCHÁZKA, L. – GEMERLOVÁ, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Produkce biomasy čiroku a kukuřice v oblastech s nedostatkem srážek. 2013, Agromanuál, roč. 8, č. 6, s. 100-103. ISSN: 1801-7673.

BRANT, V. – ZÁBRANSKÝ, P. – KROULÍK, M. – PIVEC, J. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Produkce biomasy silážní kukuřice v závislosti na šířce řádků. 2014, Agromanuál, roč. 9, č. 5, s. 107-109. ISSN: 1801-7673.

BRANT, V. – KROULÍK, M. – KROFTA, K. – ZÁBRANSKÝ, P. – PROCHÁZKA, P. – POKORNÝ, J. – CHYBA, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Prostorové rozmístění kořenového systému chmele v půdě. 2016, Chmelařství, roč. 89, č. 4, s. 42-46. ISSN: 0373-403X.

BRANT, V. – KROULÍK, M. – ZÁBRANSKÝ, P. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Půdní úrodnost a současné systémy zpracování půdy. 2015, In: Sborník z 21. mezinárodní konference Racionální použití hnojiv, ČZU v Praze 26.11.2015, s. 33-42. ISBN: 978-80-213-2594-4.

BRANT, V. – KROULÍK, M. – ZÁBRANSKÝ, P. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. – ŠINDELÁŘ, M. – FIBICH, j. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Řepka v systému strip till. 2014, Květy olejnin, roč. 19, č. 10, s. 5-6. ISSN: 1213-1989.

KROULÍK, M. – BRANT, V. – ZÁBRANSKÝ, P. – HAMOUZ, P. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Sběr a využití dat pro precizní zemědělství a autonomní systémy. 2016, In: Sborník z 33. vyhodnocovacího semináře Systém výroby řepky - Systém výroby slunečnice, Hluk 23.-24.11.2016, SPZO Praha, s. 144-151. ISBN: 978-80-87065-69-3.

**KROFTA, K. – BRANT, V. – **POKORNÝ, J. – KROULÍK, M. – ZÁBRANSKÝ, P. – **ŠNIDLOVÁ, J. – **MRAVCOVÁ, L.Spatial layout of the root system of hop in Czech Republic. 2017, In: Proceedings of the Scientific-Technical Commission, I.H.G.C., St. Stefan am Walde 25.-29.6.2017, s. 109. ISSN: 2512-3785.

PIVEC, J. – BRANT, V. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. – ZÁBRANSKÝ, P. – KROULÍK, M. – CHYBA, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Stok vody po rostlinách v porostech kukuřice. 2014, Agromanuál, roč. 9, č. 9-10, s. 80-81. ISSN: 1801-7673.

Successful invasion of Senecio inaequidens in the Czech Republic and germination biology of its naturalised population Ing. Josef Holec, Ph.D., Ing. Petr Zábranský, Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., prof. Ing. Josef Soukup, CSc., 2010

BRANT, V. – KROULÍK, M. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. – ZÁBRANSKÝ, P. – PIVEC, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Systémy pěstování ozimé řepky v širších řádcích. 2014, Syninfo, č. 6, s. 16-18.

ZÁBRANSKÝ, P. – PIVEC, J. – SOUKUP, J. – BRANT, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The determination of evapotranspiration demands of Zea mays and Sorghum bicolor. 2011. In: IX. International Conference of Ph.D. Students of Experimental Plant Biology, Fresh Insights in Plant Affairs, 5.-6.9. 2011, Charles University in Prague, s. 21.

ZÁBRANSKÝ, P. – PIVEC, J. – BRANT, V. – SOUKUP, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Transpirační nároky Zea mays a Sorghum bicolor v polních podmínkách. 2012, In: Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2012, Praha 1.–2.2.2012, Česká zemědělská univerzita v Praze, Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha–Ruzyně, s. 253–256. ISBN: 978-80-213-2247-9.

BRANT, V. – KROULÍK, M. – ZÁBRANSKÝ, P. – PRIKNER, P. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. – MODRÁČEK, J. – ŘEHÁK, V. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Utužení půdy při předseťové přípravě a setí kukuřice. 2016, Agromanuál, roč. 11, č. 11-12, s. 90-93. ISSN: 1801-7673.

ŠKEŘÍKOVÁ, M. – BRANT, V. – ZÁBRANSKÝ, P. – KROULÍK, M. – PIVEC, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Variabilita biometrických parametrů rostlin a výnos ozimé řepky. 2014, In: Sborník 31. vyhodnocovacího semináře: Systém výroby řepky - Systém výroby slunečnice, Hluk 19.-20.11.2014, SPZO a ZOD Poolšaví, s. 107-111. ISBN: 978-80-87065-57-0.

BRANT, V. – KROULÍK, M. – ZÁBRANSKÝ, P. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Variabilita půdního profilu po orbě. 2015, Agromanuál, roč. 10, č. 9-10, s. 64-68. ISSN: 1801-7673.

BRANT, V. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. – ZÁBRANSKÝ, P. – KROULÍK, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Variabilita úrodotvorných prvkov a úroda ozimnej repky. 2015, Naše pole, roč. 19, č. 2, s. 18-20. ISSN: 1335-2466.