×
Ing. Vojtěch Zástěra
Systémový integrátor FŽP
banner

Publikace

Koucká, L. – Jelének, J. – Zástěra, V. (2020): Multispectral data acquisition using UAV in the Jizerka catchment (Jizerské hory Mts.). – Geoscience Research Reports, 53, 1, 59–64. (in Czech)

Koucká, L. – Jelének, J. – Kopačková, V. – Lhotáková, Z. – Zástěra, V. – Neuwirthová, E. (2019): Sledování biochemických parametrů korun stromů pomocí dat UAV. 1 s. MS Praha

Švagera, O. – Jelének, J. – Dostalík, M. – Zástěra, V. – Koucká, L. (2019): Compilation of small-scale geological models using UAV, shallow geophysics, and traditional geology. 1 s. MS Praha, Klárov

Švagera, O. – Jelének, J. – Dostalík, M. – Zástěra, V. – Koucká, L. (2019): Compilation of small-scale geological models using UAV, shallow geophysics, and traditional geology. In Roland Baumberger: Abstract volume of 5th European Meeting on 3D Geological Modelling, – Swisstopo - Swiss Geological Survey. Bern

Koucká, L. – Zástěra, V. – Jelének, J. – Klomínský, J. – Rous, I. (2019): Využití dronů pro monitoring těžby safírů na Jizerce.

Koucká, L. – Zástěra, V. – Jelének, J. – Klomínský, J. – Rous, I. (2018): Využití UAV pro monitoring historických a současných nelegálních dobývek safírů v povodí Jizery. 1 s. MS Česká geologická služba, Praha

Koucká, L. – Zástěra, V. – Jelének, J. – Rous, I. – Klomínský, J. (2018): Využití UAV pro monitoring historické a recentní těžby safírů v povodí Jizerky v Jizerských horách. – Sborník Severočeského Muzea, Přírodní vědy 36, 15-24, 15-24. ISSN 0375-1686


Článek v odborném periodiku

SKLENIČKA, P. – EFTHIMIOU, N. – **ZOUHAR, J. – VAN DEN BRINK, A. – KOTTOVÁ, B. – VOPRAVIL, J. – ZÁSTĚRA, V. – GEBHART, M. – BOHNET, I. – JANEČKOVÁ MOLNÁROVÁ, K. – AZADI, H. Impact of sustainable land management practices on controlling water erosion events: The case of hillslopes in the Czech Republic. JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION, 2022, roč. 337, č. 130416, s. 1-11. ISSN: 0959-6526.