×
Ing. Vojtěch Zástěra
Doktorand na katedře biotechnických úprav krajiny
banner

Zástěra Vojtěch

Řešitel:

GA FZP, 2020-2021

Vliv jistoty držby půdy a dalších socio-ekonomických faktorů na erozi půdy

Předměty:

ZS:

ZBZ21E Pozemkové úpravy I.

ZBZ45E Pozemkové úpravy I.

ZBZ74E Pozemkové úpravy 

LS:

ZBZ19E Pozemkové úpravy

ZBZ22E Pozemkové úpravy I. 

ZBZ24Z Závěrečná exkurze

ZBZ32Z Pozemkové úpravy - projekt