×
Ing. Vojtěch Zástěra
Doktorand na katedře biotechnických úprav krajiny
banner

Předměty:
Pozemkové úpravy I., Pozemkové úpravy - projekt