×
Ing. Vladimír Zdražil, Ph.D.
banner

Granty

Posuzování vlivů JETE na životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí ČR, 2002-2005

Posouzení vlivů Koncepce agrární politiky ČR pro období po vstupu do EU

Ministerstvo zemědělství ČR, 2004-2004

SEA agrární politiky Mze

Ministerstvo zemědělství ČR, 2004-2004

SEA vodohospodářské politiky Mze

Ministerstvo zemědělství ČR, 2004-2004

SEA EAFRD

Ministerstvo zemědělství ČR, 2005-2006

Posouzení vlivu Plánu hlavních povodí

Ministerstvo zemědělství ČR, 2005-2006

SEA - posouzení vlivů "Integrovaného operačního programu na příští programovací období 2007-2013 na životní prostředí"

Ministerstvo pro mistni rozvoj ČR, 2006-2006

Environmentální aspekty udržitelného rozvoje společnosti

GA FZP, 2010-2010

Environmentální aspekty udržitelného rozvoje společnosti

GA FZP, 2011-2011

Minimalizace dopadů radiační kontaminace na krajinu v havarijní zóně JE Temelín

Ministerstvo vnitra ČR, 2012-2015

Environmentální aspekty udržitelného rozvoje společnosti

GA FZP, 2012-2012

Environmentální aspekty udržitelného rozvoje společnosti

GA FZP, 2013-2013

Environmentální aspekty udržitelného rozvoje společnosti

GA FZP, 2014-2014

Environmentální aspekty udržitelného rozvoje společnosti

GA FZP, 2015-2015

Environmentální aspekty udržitelného rozvoje společnosti

GA FZP, 2016-2016

Environmentální aspekty udržitelného rozvoje společnosti

GA FZP, 2017-2017

Environmentální aspekty udržitelného rozvoje společnosti

GA FZP, 2018-2018

Polyfunkční soustava autonomně regulovatelných drobných vodních nádrží a mokřadních systémů umožňující i difuzní čištění in situ

Ministerstvo životního prostředí ČR, 2019-2023

Environmentální aspekty udržitelného rozvoje společnosti

GA FZP, 2019-2019

Environmentální aspekty životního prostředí

GA FZP, 2020-2021

Environmentální aspkety životního prostředí

GA FZP, 2023-2024