×
Ing. Vladimír Zdražil, Ph.D.
banner

Publikace

Ostatní výsledky

Delimitation of area of the peri-urban forests of the Prague capital prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; Matějka Karel; Ing. Zdražil Vladimír; RNDr. Kašparová Ivana, 2005

Determination of Tourist Attractiveness and Intensity of Recreational Use of Prague Suburban Forests RNDr. Kašparová Ivana; Ing. Zdražil Vladimír, 2006

Ekonomické nástroje hodnocení změn životního prostředí a jejich monitorování Ing. Zdražil Vladimír, 2006

EKOTREND 2005 doc. RNDr. Martiš Miroslav, CSc.; Ing. Zdražil Vladimír, 2005

Environmental assessment of potential indirect and cumulative impacts and impacts interactions of the reconstruction of the railway stretch Přerov - Česká Třebová. doc. RNDr. Martiš Miroslav, CSc.; Ing. Zdražil Vladimír, 2005

Environmentální barometr Ing. Zdražil Vladimír, -1

Environmentální implementace Operačního programu rybářství 2007-2013 Ing. Zdražil Vladimír, 2007

Golf courses land assessment - case studies. doc. RNDr. Martiš Miroslav, CSc.; Ing. Zdražil Vladimír, 2005

Impacts of wind energy power stations – assets and contradictions; face of affairs (regional case study from Czech Republic) doc. RNDr. Martiš Miroslav, CSc.; Ing. Zdražil Vladimír, 2009

Integrovaný operační program pro budoucí programovací období 2007-2013 - vyhodnocení koncepce Ing. Zdražil Vladimír; doc. RNDr. Martiš Miroslav, CSc., 2006

International Experience and Perspectives in SEA doc. RNDr. Martiš Miroslav, CSc.; Ing. Zdražil Vladimír; RNDr. Kašparová Ivana, 2005

Kategorizace ekologických a estetických vlastností vybraných lokalit krajiny Kladenska narušené dobýváním doc. RNDr. Martiš Miroslav, CSc.; Ing. Zdražil Vladimír; RNDr. Kašparová Ivana; Mgr. Houdek Karel, 2005

Koncepce a metodologie komplexního studia dlouhodobých trendů vývoje krajiny v užším a širším zázemí JE Temelín doc. RNDr. Martiš Miroslav, CSc.; Ing. Zdražil Vladimír; RNDr. Kašparová Ivana, 2005

Koncepce a metodologie komplexního studia dlouhodobých trendů vývoje krajiny v užším a širším zázemí JE Temelín Ing. Zdražil Vladimír; doc. Mgr. Vach Marek, Ph.D.; doc. RNDr. Martiš Miroslav, CSc., 2004

Metodika posuzování krajských plánů odpadového hospodářství doc. RNDr. Martiš Miroslav, CSc.; Říha Josef; MUDr. Zimová Magdaléna, CSc.; Zimová Magdalena; Ing. Zdražil Vladimír, 2004

Mezinárodní závazky ČR a jejich vliv na krajinotvornou politiku Ing. Zdražil Vladimír, 2005

Multidisciplinary evaluation of impacts of special territorial protection for hydrological important areas in the Czech Republic Ing. Vladimír Zdražil, Mgr. Barbora Engstová, 2010

NATURA 2000 versus EIA & SEA doc. RNDr. Martiš Miroslav, CSc.; Ing. Zdražil Vladimír, 2005

Návrh strategie mezinárodního expertního posuzování vlivů JE Temelín na životní prostředí Ing. Zdražil Vladimír, 2006

Obnova krajiny Kladenska narušené dobýváním doc. RNDr. Martiš Miroslav, CSc.; Mgr. Houdek Karel; RNDr. Kašparová Ivana; Ing. Zdražil Vladimír, 2004

Oznámení na záměr změny stavby - Přestavba ČZU na bytový dům, ul. Na Hřebenech II, čp. 1113, Praha 4 doc. RNDr. Martiš Miroslav, CSc.; Ing. Zdražil Vladimír; doc. RNDr. Pecharová Emilie, CSc.; Mgr. Fricová Kamila; Ing. Vrzal David; Ing. Hamerník Jan, Ph.D.; Horníček Karel, 2007

Oznámení Plánu oblasti povodí Horního a středního Labe dle zákona č. 100/2001 Sb. Ing. Zdražil Vladimír, 2007

P O S U D E K dle § 9 zákona ČNR č. 100/2001 Sb. v platném znění NA DOKUMENTACI O HODNOCENÍ VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ZÁMĚRU „VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY LOBZY“ doc. RNDr. Martiš Miroslav, CSc.; prof. RNDr. Bejček Vladimír, CSc.; Ing. Zdražil Vladimír; Ing. Vitvar Aleš; doc. RNDr. Pecharová Emilie, CSc.; Ing. Keken Zdeněk, -1

Posouzení vlivů Koncepce agrární politiky ČR pro období po vstupu do EU na období 2004 – 2013 na životní prostředí Ing. Zdražil Vladimír; Dejmal Ivan; doc. RNDr. Martiš Miroslav, CSc.; Kažmierski Tomáš; prof. Ing. Pulkrab Karel, CSc., 2004

Posouzení vlivů Koncepce vodohospodářské politiky ČR pro období po vstupu do EU na období 2004 – 2010 na životní prostředí Ing. Zdražil Vladimír; doc. RNDr. Martiš Miroslav, CSc.; Polenka Evžen; Smutný Martin; Ungermann Jaroslav, 2004

Posudek vlivu vývozního projektu "Dodávka technologického zařízení cementárny Sifievka, Kazachstán" na životní prostředí Ing. Zdražil Vladimír, -1

Posudek vlivu vývozního projektu "Lakovna v provozu 310 Uralvagonzavod" na ŽP Ing. Zdražil Vladimír, -1

Posudek vlivu vývozního projektu "Výroba injekčních ampulí z medicínského skla" na životní prostředí Ing. Zdražil Vladimír, -1

Posudek vlivu vývozního projektu "Výstavba GT TEC Krasavino" na životní prostředí Ing. Zdražil Vladimír; doc. RNDr. Martiš Miroslav, CSc.; Karel Jan, -1

Program rozvoje Karlovarského kraje 2007-2013 Ing. Zdražil Vladimír; doc. RNDr. Martiš Miroslav, CSc.; Ing. Tuhárská Vlasta, 2007

Public participation in the landscape development decision processes in the Czech Republic doc. RNDr. Martiš Miroslav, CSc.; Ing. Zdražil Vladimír, 2006

SEA strategických zemědělských koncepcí Ing. Zdražil Vladimír, 2004

SEA a územní plánování doc. RNDr. Martiš Miroslav, CSc.; Ing. Zdražil Vladimír, 2005

SEA of Agricultural Policy in Czech Republic Ing. Zdražil Vladimír, 2004

KEKEN, Z. – ZDRAŽIL, V. – MARTIŠ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); SEA of Water Management Plans and the Role of the Public. 2011. .

SEA pro regiony doc. RNDr. Martiš Miroslav, CSc.; RNDr. Kašparová Ivana; Ing. Nováková Věra; Ing. Zdražil Vladimír, 2004

SEA – an example of public involvement Ing. Vrzal David; Ing. Zdražil Vladimír, 2006

MARTIŠ, M. – ZDRAŽIL, V. – TOBOLOVÁ, B. – KEKEN, Z. Podtyp: Výzkumná zpráva; Soubor specializovaných tematických map a metodických postupů k projektu NAZV QH 81170 Multioborové hodnocení vlivů územní ochrany vodohospodářsky významných lokalit v ČR. 2012, .

Strategy of Reconstruction of Ecological and Aesthetic Functions of the Kladno Region Landscape in Disturbed by Hard Coal Mining doc. RNDr. Pecharová Emilie, CSc.; doc. RNDr. Martiš Miroslav, CSc.; Ing. Zdražil Vladimír; RNDr. Kašparová Ivana, 2007

System of standard non-radiation monitoring of NPP Temelín´s impact on surrounding landscape and human population Ing. Zdražil Vladimír, 2007

The Landscape as an Integral Part of Quality of Life - Case Study on City of Plzen Highway Bypass doc. RNDr. Martiš Miroslav, CSc.; Ing. Zdražil Vladimír, 2005

Voda jako jeden z pilířů agrární politiky České republiky Ing. Zdražil Vladimír, 2005

Vyhodnocení ekonomické efektivity péče o českou krajinu a návrhy změn pro transformaci stávajících programů péče o krajinu v souvislosti s Evropskou úmluvou doc. RNDr. Martiš Miroslav, CSc.; Ing. Zdražil Vladimír; Mgr. Houdek Karel, 2004

Vyhodnocení vlivů "Národního strategického plánu odvětví rybářství na období 2007-2013 na životní prostředí a veřejné zdraví doc. RNDr. Martiš Miroslav, CSc.; Ing. Zdražil Vladimír; Mgr. Houdek Karel; doc. RNDr. Pecharová Emilie, CSc.; Ing. Vrzal David; Kazmarová Helena; Mudra Stanislav, 2006

Vyhodnocení vlivů "Operačního programu rybářství na období 2007-2013" na životní prostředí a veřejné zdraví doc. RNDr. Martiš Miroslav, CSc.; Ing. Zdražil Vladimír; Mgr. Houdek Karel; doc. RNDr. Pecharová Emilie, CSc.; Ing. Vrzal David; Mudra Stanislav; Kazmarová Helena, 2006

Zajištění realizace Evropské úmluvy o krajině v další činnosti MŽP doc. RNDr. Martiš Miroslav, CSc.; Ing. Zdražil Vladimír; Mgr. Houdek Karel, 2004

Zpráva o realizaci závazků vyplývajících ze Závěrů melkského procesu a následných opatření Ing. Zdražil Vladimír, 2004

Zranitelnost a únosnost krajiny a prognóza jejího vývoje doc. RNDr. Martiš Miroslav, CSc.; prof. Ing. Janeček Miloslav, DrSc.; Sedmidubský Vít; Zeman Jan; Ing. Zdražil Vladimír; Mgr. Houdek Karel; Fialová Dana; Wagner Jiří; RNDr. Kašparová Ivana, 2004