×
doc. Ing. Miloslav Zouhar, Ph.D.
banner

Pedagogika

Cílem není udělit zápočet a zapsat výsledek zkoušky do indexu, cílem je předat maximum vědomostí a dovedností studentům.

Garantované předměty

AOA07Z Informační zdroje v rostlinolékařství - Bc.
AOA83E Ochrana rostlin v sídlech a krajině - Mgr.
DAOA01Y Nematologie obecná a speciální
DAOA18Y Diagnostické metody v ochraně rostlin