×
doc. Ing. Miloslav Zouhar, Ph.D.
banner

Pedagogika

Cílem není udělit zápočet a zapsat výsledek zkoušky do indexu, cílem je předat maximum vědomostí a dovedností studentům.

Garantované předměty

AOA22E Diagnostické metody v ochraně rostlin - Mgr.
AOA25E Ochrana rostlin v sídlech a krajině - Mgr.
AOA83E Ochrana rostlin v sídlech a krajině - Mgr.
AWA10Z Bakalářská práce I.
AWA25Z Thesis
AWA50Z Kllimatické změny a jejich vliv na zahradu - U3V
AWA64Z MSc. Thesis I.
AWA70Z Diplomová práce I. - Mgr.
DAOA01Y Nematologie obecná a speciální
DAOA18Y Diagnostické metody v ochraně rostlin