×
prof. Ing. Jiří Balík, CSc., dr. h. c.
rektor, vedoucí katedry
banner

Pedagogika

Garant předmětů bakalářského a magisterského studia na FAPPZ. Studenti pod jeho vedením úspěšně obhájili více než 30 bakalářských, 80 diplomových a 16 doktorských prací.

Garantované předměty

AHA14E Principy výživy rostlin - Bc.
AHA19E Živiny v půdě a půdní úrodnost - Mgr.
AHA21E Hnojení zemědělských plodin - Mgr.
AHA36E Péče o půdní úrodnost v ekologickém zemědělství - Mgr.
AHA70E Výživa rostlin v ekologickém zemědělství - Bc.
AHA86E Hnojení zemědělských plodin - Mgr.
AHA88E Živiny v půdě a půdní úrodnost - Mgr.
DAHX01Y Agrochemie a výživa rostlin
DAWA02Y Odborný seminář FYTO II

Garantované studijní obory

4102T017 Výživa a ochrana rostlin
4102V008 Obecná produkce rostlinná
4106T006 Odpady a jejich využití

Garantované studijní programy

P4102 Fytotechnika