×
prof. Ing. Jiří Balík, CSc., dr. h. c.
rektor, vedoucí katedry
banner

Pedagogická činnost

AHA36E Péče o půdní úrodnost v ekologickém zemědělství - Mgr.
AHA21E Hnojení zemědělských plodin - Mgr.
AHA86E Hnojení zemědělských plodin - Mgr.

Kontaktní adresa:

prof. Ing. Jiří Balík, CSc.

katedra agroenvironmentální chemie a výživy rostlin

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

Česká zemědělská univerzita v Praze

Kamýcká 129

165 00 Praha – Suchdol