×
prof. Ing. Jiří Balík, CSc., dr. h. c.
rektor, vedoucí katedry
banner

Balík Jiří

Pedagogická činnost

AHA80E Principy výživy rostlin
AHA14E Principy výživy rostlin
AHA88E Živiny v půdě a půdní úrodnost - Mgr.

Kontaktní adresa:

prof. Ing. Jiří Balík, CSc.

katedra agroenvironmentální chemie a výživy rostlin

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

Česká zemědělská univerzita v Praze

Kamýcká 129

165 00 Praha – Suchdol