×
prof. Ing. Jiří Balík, CSc., dr. h. c.
rektor, vedoucí katedry
banner

Balík Jiří

Pedagogická činnost

AHA36E Péče o půdní úrodnost v ekologickém zemědělství - Mgr.
AHA95E Péče o půdní úrodnost v ekologickém zemědělství - Mgr.
AHA19E Živiny v půdě a půdní úrodnost - Mgr.

Kontaktní adresa:

prof. Ing. Jiří Balík, CSc.

katedra agroenvironmentální chemie a výživy rostlin

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

Česká zemědělská univerzita v Praze

Kamýcká 129

165 00 Praha – Suchdol