×
prof. Ing. Jiří Balík, CSc., dr. h. c.
rektor, vedoucí katedry
banner

Education

DAHX01Y Agrochemistry and Plant Nutrition
DAWA02Y Special Seminar FYTO II
AHA14E Principles of Plant Nutrition

Kontaktní adresa:

prof. Ing. Jiří Balík, CSc.

katedra agroenvironmentální chemie a výživy rostlin

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

Česká zemědělská univerzita v Praze

Kamýcká 129

165 21 Praha – Suchdol