×
prof. Ing. Jiří Balík, CSc., dr. h. c.
rektor, vedoucí katedry
banner

Balík Jiří

Education

AHA36E Care of Soil Fertility in Ecological Agriculture
AHA95E Care of Soil Fertility in Ecological Agriculture
AHA19E Nutrients in Soil and Soil Fertility

Kontaktní adresa:

prof. Ing. Jiří Balík, CSc.

katedra agroenvironmentální chemie a výživy rostlin

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

Česká zemědělská univerzita v Praze

Kamýcká 129

165 21 Praha – Suchdol