×
prof. Ing. Jiří Balík, CSc., dr. h. c.
rektor, vedoucí katedry
banner

Balík Jiří

Education

DAHX01Y Agrochemistry and Plant Nutrition
DAWA02Y Special Seminar FYTO II
DAHX03Y Special Seminar Plant Sciences II

Kontaktní adresa:

prof. Ing. Jiří Balík, CSc.

katedra agroenvironmentální chemie a výživy rostlin

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

Česká zemědělská univerzita v Praze

Kamýcká 129

165 21 Praha – Suchdol