×
prof. Ing. Jiří Balík, CSc., dr. h. c.
rektor, vedoucí katedry
banner

CV

Vzdělání

1973 – 1978  Vysoká škola zemědělská v Praze, Agronomická fakulta, inženýr (obor fytotechnický)

1979 – 1982  Vysoká škola zemědělská v Praze, Agronomická fakulta, kandidát zemědělsko-lesnických

                         věd (obor obecná produkce rostlinná)   

1994               Česká zemědělská univerzita v Praze, Agronomická fakulta, docent

                        (obor agrochemie a výživa rostlin)

2001               Česká zemědělská univerzita v Praze, Agronomická fakulta, profesor

                        (obor agrochemie a výživa rostlin)

 

Zaměstnání

1979 – 1982 - Vysoká škola zemědělská v Praze, doktorské studium

1982 – 1994 - Vysoká škola zemědělská v Praze, odborný asistent

1994 – 2001 - Česká zemědělská univerzita v Praze, docent

1994 – 2001 - zástupce vedoucího KAVR AF ČZU v Praze

1997 -  2000 - proděkan pro pedagogickou činnost Agronomické fakulty ČZU v Praze

od 2001        - Česká zemědělská univerzita v Praze, profesor

2000 -  2003 - prorektor ČZU pro vědecko-výzkumnou činnost

2003 -  2010 - prorektor ČZU pro školní podniky a styk s odbornou veřejností

od 2001        - vedoucí KAVR FAPPZ ČZU v Praze

od 2010        - rektor České zemědělské univerzity v Praze

 

Vybrané zahraniční dlouhodobé stáže

- Rheinische Fridrich-Wilhelms-Universität Bonn,

- Justus-Liebig-Universität Giessen

- Universität für Bodenkultur Wien

- Humboldt-Universität zu Berlin

- Ústav půdoznalství a fotosyntézy AV SSSR, Puščino na Oke

 

Odborné zaměření

- výživa rostlin se zaměřením na problematiku dusíku, fosforu a síry,

- mobilita prvků a látek v oblasti rhizosféry,

- nové metody aplikace hnojiv,

- odpady a jejich využití v zemědělství.