×
prof. Ing. Jiří Balík, CSc., dr. h. c.
rektor, vedoucí katedry
banner

Education

Garant předmětů bakalářského a magisterského studia na FAPPZ. Studenti pod jeho vedením úspěšně obhájili více než 30 bakalářských, 60 diplomových a 11 doktorských prací.

Supervised courses

AHA14E Principles of Plant Nutrition
AHA18E Plant Nutrition and Diagnosis of Mineral Disorders
AHA19E Nutrients in Soil and Soil Fertility
AHA21E Field Crop Fertilisation
AHA34E Plant Nutrition in Ecological Agriculture
AHA36E Care of Soil Fertility in Ecological Agriculture
AHA80E Principles of Plant Nutrition
AHA86E Field Crop Fertilisation
AHA88E Nutrients in Soil and Soil Fertility
AHA89E Plant Nutrition and Diagnosis of Mineral Disorders
AHA95E Care of Soil Fertility in Ecological Agriculture
DAHX01Y Agrochemistry and Plant Nutrition
DAHX02Y Special Seminar Plant Sciences I
DAHX03Y Special Seminar Plant Sciences II
DAWA02Y Special Seminar FYTO II

Study fields

4102T017 Plant Nutrition and Protection
4102V008 General Crop Science
4106T006 Waste Use and Management

Study programmes

P4102 Crop Science