×
prof. Ing. Jiří Balík, CSc., dr. h. c.
rektor, vedoucí katedry
banner

Membership

Oborové rady pro doktorský studijní program

 • FAPPZ ČZU v Praze, Obecná produkce rostlinná – předseda,
 • Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích,
 • Agronomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně.

 

Vědecké rady

 • Česká zemědělská univerzita v Praze - předseda,
 • Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů České zemědělské univerzity v Praze,
 • Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích,
 • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích,
 • Mendelova univerzita v Brně,
 • Univerzita Hradec Králové,
 • Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně,
 • Slovenská polnohospodarská univerzita v Nitre,
 • Technická univerzita vo Zvolene,
 • Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha – Ruzyně, v.v.i.,
 • Výzkumné centrum pro bioindikaci a revitalizaci Praha.

 

Redakční rady vědeckých časopisů

 • Agrochémia,
 • Úroda.

 

Mezinárodní vědecké organizace

 • International Society of Trace Elements and Biogeochemistry,
 • European Society for Agronomy,
 • International Fertiliser Society,
 • Gesellschaft für Pflanzenbauwissenschaften,
 • Deutsche Gesellschaft für Pflanzenernährung.

 

Profesní organizace

 • Česká konference rektorů,
 • Inženýrská akademie České republiky,
 • Česká akademie zemědělských věd, odbor rostlinné výroby (komise výživy rostlin),
 • Euroleague for Life Sciences (ELLS) – Board member,
 • Danube Rector`s Conference - president,
 • Association for European Life Science Universities – Central and South Eastern Europe Board – vice-president,
 • Visegrad University Association

 

Hodnotitelská komise

 • Ministerstvo zemědělství ČR,
 • Ministerstvo životního prostředí ČR,
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,
 • Národní agentura pro zemědělský výzkum.

 

Mezinárodní vědecké organizace

 • International Society of Trace Elements and Biogeochemistry,
 • European Society for Agronomy,
 • International Fertiliser Society,
 • Gesellschaft für Pflanzenbauwissenschaften,
 • Deutsche Gesellschaft für Pflanzenernährung.

 

Mezinárodní spolupráce

 • Rheinische Fridrich-Wilhelms-Universität Bonn,
 • Justus-Liebig-Universität Giessen,
 • Universität für Bodenkultur Wien,
 • Humboldt-Universität zu Berlin.