×
prof. Ing. Jiří Balík, CSc., dr. h. c.
rektor, vedoucí katedry
banner

Research and grants

Ve své vědecké práci se zaměřuje na problematiku dusíku, fosforu a síry ve výživě rostlin, dále na problematiku mobility prvků a látek v oblasti rhizosféry, nové metody aplikace hnojiv, odpady a jejich využití v zemědělství.

Je řešitelem a spoluřešitelem řady národních projektů (především Grantová agentura České republiky, Národní agentura pro zemědělský výzkum) i projektů mezinárodních (COST, EUREKA, Socrates-Grundtvig, Finanční mechanismus EHP a  Norský finanční mechanismus).


Systém dusíkaté výživy "CULTAN" u travních a jetelotravních porostů

Ministerstvo zemědělství ČR, 2007-2011

Bilance dusíku při organickém a minerálním hnojení s využitím nových hodnot stanovených moderními analytickými metodami

Ministerstvo zemědělství ČR, 2009-2011

Rezervy půdního draslíku v podmínkách trvalé negativní živinové bilance v obilnářských systémech. 

Ministerstvo zemědělství ČR, 2009-2013