×
doc. Ing. Eva Chmelíková, Ph.D.
banner

Granty

Úloha oxidu dusnatého a syntázy oxidu dusnatého při procesu získání meiotické kompetence prasečích oocytů

Grantová agentura ČR, 2006-2008

Zisk meiotické kompetence prasečích oocytů - role protein fosfatázy kalcineurinu

Grantová agentura ČR, 2010-2012

Podpora studia doktorandů oboru Obecná zootechnika na Katedře veterinárních disciplín

GA FAPPZ, 2011-2011

Zkvalitnění studijních a pracovních podmínek doktorandů oboru Obecná zootechnika na Katedře veterinárních disciplín

GA FAPPZ, 2012-2012

Zlepšení pracovních a studijních podmínek pro doktorandy oboru Obecná zootechnika na Katedře veterinárních disciplín

GA FAPPZ, 2013-2013

Zlepšení podmínek pro práci a studium doktorandů oboru Obecná zootechnika na Katedře veterinárních disciplín

GA FAPPZ, 2014-2014

Zlepšení pracovních a studijních podmínek doktorandů Katedry veterinárních disciplín oboru Obecná zootechnika

GA FAPPZ, 2015-2015

Zlepšení studijních a pracovních podmínek studentů doktorského studijního programu Obecná zootechnika na Katedře veterinárních disciplín

GA FAPPZ, 2016-2016

Kultivační systém vhodný pro dlouhodobou kultivaci lidských folikulárních buněk

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2018-2020