×
doc. Ing. Eva Chmelíková, Ph.D.
banner

Pedagogická činnost

Vede cvičení z předmětu Praktická fyziologie zvířat pro obory Speciální chovy a Kynologie, je garantkou předmětů Základy anatomie a fyziologie zvířat, ZOOI pro denní i kombinovanou formu studia. Přednáší vybraná témata pro předměty Praktická fyziologie zvířat, Fyziologie živočichů,  Základy anatomie a fyziologie hospodářských zvířat a Zoohygiena a prevence chorob psů.

Garantované předměty

AVA27E Fyziologie výživy - Mgr.
AVA29E Základy anatomie a fyziologie zvířat - Bc.
AVA51E Kynopraxe
AVA70E Základy anatomie a fyziologie zvířat - Bc.
AVA7DE Kynopraxe
AVA87E Zoo 1 - Bc.
AVA89E Fyziologie zvířat - Bc.
DAVX10Y Základy fyziologie zvířat