×
doc. Ing. Eva Chmelíková, Ph.D.
banner

Životopis

2001 - inženýrské studium, obor Obecná zootechnika, ČZU v Praze, Agronomická fakulta

2005 - postgraduální studium, obor Obecná zootechnika, ČZU v Praze, FAPPZ

2009 - habilitační řízení, docent pro obor Anatomie, fyziologie a reprodukce hospodářských zvířat, ČZU v Praze, FAPPZ

Pedagogická činnost – školitelka studentů doktorského studijního programu Obecná zootechnika, garantka předmětů v oboru fyziologie a anatomie

Vědecká činnost - základní biologie prasečích oocytů, úloha vybraných signálních molekul během oogeneze a aktivace oocytu prasete

Členství ve vědeckých a profesních organizacích - Česká biotechnologická společnost, Česká agentura zemědělských věd, ESDAR

Zájmy - výcvik psů