×
doc. Ing. Jaroslav Čítek, Ph.D.
banner

Granty

Projekty programu rozvoje venkova MZe ČR

2019-2020 - Velké skupinové kotce ve výkrmu prasat s automatickým tříděním - AGROFARM, a.s - 18/006/16210/563/000035

2019-2021 - Komplexní inovace ve výkrmu prasat - 18/006/16210/120/000037

2018-2019 - Inovace technologie větrání v chovu prasat - 17/004/16210/453/000038


Navržení objektivní metodiky pro stanovení obsahu tuku v partii boku jatečných prasat

GA FAPPZ, 2007-2007

Vliv SNP variant ve vybraných genech na užitkové vlastnosti hospodářských zvířat

GA FAPPZ, 2018-2019

Vytvoření referenční populace a vývoj postupů pro odhad genomických plemenných hodnot znaků prasat zařazených do Českého národního šlechtitelského programu.

Ministerstvo zemědělství ČR, 2019-2023