×
doc. Ing. Jaroslav Čítek, Ph.D.
banner

Docent - Katedra chovu hospodářských zvířat
phone +420 22438 3054

Pedagogická činnost

ASA82E Základy reprodukce zvířat - Bc.

Zaměření na hodnocení a analýzu vnitřních a vnějších faktorů ovlivňujících dosahované parametry produkční užitkovosti prasat z pohledu vlivu na ekonomiku produkce jatečných prasat. Dále na analýzu vepřového masa ve vztahu k vybraným faktorům ovlivňujícím jeho kvalitativní parametry.

Vědecké identifikároty:

Orcid: 0000-0001-8726-8592

WOS: F-1514-2018

Scopus: 16425263000