×
doc. Ing. Jaroslav Čítek, Ph.D.
banner

Životopis

Vzdělání

ČZU v Praze - Habilitace - Utváření jatečných těl prasat a jejich hodnocení: 2017

ČZU v Praze - Postgraduální studium - Speciální zootechnika: 1998 - 2002

VŠZ v Praze – Magisterské studium - Zemědělské inženýrství: 1993 - 1998

Střední zemědělská škola v Táboře: 1989 - 1993

Zaměstnání

ČZU v Praze - Docent od 2017

ČZU v Praze - Odborný asistent od 2003                                                                             

Zaměření

Odborná a vědecká činnost je zaměřena na studium ukazatelů jatečné hodnoty prasat, studium vnitřních a vnějších faktorů ovlivňující kvalitu vepřového masa.