×
Ing. Ivo Doskočil, Ph.D.
banner

Granty

Faktory ovlivňující fyziologii výživy savců

GA FAPPZ, 2012-2012

Ověření vlivu fenolových látek a extraktů přírodní medicíny na oxidační potenciál a xanthinoxidoreduktasovou aktivitu střevní mukosy na modelu Caco-2 buněk

CIGA, 2014-2015