×
Ing. Ivo Doskočil, Ph.D.
banner

Publikace

Článek v odborném periodiku

JAROŠOVÁ, V. – DOSKOČIL, I. – VOLŠTÁTOVÁ, T. – HAVLÍK, J. Adhesive Property of Different Strains of Lactobacilli in the Presence of Resveratrol. Scientia Agriculturae Bohemica, 2018, roč. 49, č. 4, s. 291-296. ISSN: 1211-3174.

DOSKOČIL, I. – HOŠTÁLKOVÁ, A. – ŠAFRATOVÁ, M. – BENEŠOVÁ, N. – HAVLÍK, J. – HAVELEK, R. – KUNEŠ, J. – KRÁLOVEC, K. – CHLEBEK, J. – CAHLÍKOVÁ, L. Cytotoxic activities of Amaryllidaceae alkaloids against gastrointestinal cancer cells. Phytochemistry Letters, 2015, roč. 13, č. , s. 394-398. ISSN: 1874-3900.

CHLEBEK, J. – DOSKOČIL, I. – HULCOVÁ, D. – BREITTEROVÁ, K. – ŠAFRATOVÁ, M. – HAVELEK, R. – HABARTOVÁ, K. – HOŠŤÁLKOVÁ, A. – VOLŠTÁTOVÁ, T. – CAHLÍKOVÁ, L. Cytotoxicity of Naturally Occurring Isoquinoline Alkaloids of Different Structural Types. ..., 2016, roč. 11, č. 6, s. 753-756. ISSN: N.

**STARÁ, J. – **PEKAŘ, S. – **NESVORNÁ, M. – **ERBAN, T. – **VINSOVA, H. – **KOPECKÝ, J. – DOSKOČIL, I. – KAMLER, M. – **HUBERT, J. Detection of tau-fluvalinate resistance in the mite Varroa destructor based on the comparison of vial test and PCR–RFLP of kdr mutation in sodium channel gene. Experimental and Applied Acarology, 2019, roč. 77, č. 2, s. 161-171. ISSN: 0168-8162.

VOLŠTÁTOVÁ, T. – HAVLÍK, J. – DOSKOČIL, I. – GEIGEROVÁ, M. – RADA, V. Effect of hydrolyzed milk on the adhesion of lactobacilli to intestinal cells. Scientia Agriculturae Bohemica, 2015, roč. 46, č. 1, s. 21-25. ISSN: 1211-3174.

VOLŠTÁTOVÁ, T. – **MARCHICA, A. – HRONCOVÁ, Z. – **BERNARDI, R. – DOSKOČIL, I. – HAVLÍK, J. Effects of chlorogenic acid, epicatechin gallate, and quercetin on mucin expression and secretion in the Caco-2/HT29-MTX cell model. FOOD SCIENCE & NUTRITION, 2019, roč. 7, č. 2, s. 492-498. ISSN: 2048-7177.

HOUDKOVÁ, M. – RONDEVALDOVÁ, J. – DOSKOČIL, I. – KOKOŠKA, L. Evaluation of antibacterial potential and toxicity of plant volatile compounds using new broth microdilution volatilization method and modified MTT assay. Fitoterapia, 2017, roč. 118, č. 1, s. 56-62. ISSN: 0367-326X.

HOUDKOVÁ, M. – DOSKOČIL, I. – URBANOVÁ, K. – **TULIN, E. – RONDEVALDOVÁ, J. – **TULIN, A. – KUDERA, T. – **TULIN, E. – ZELENÝ, V. – KOKOŠKA, L. Evaluation of Antipneumonic Effect of Philippine Essential Oils Using Broth Microdilution Volatilization Method and Their Lung Fibroblasts Toxicity. Natural Product Communications, 2018, roč. 13 , č. 8, s. 1059-1066. ISSN: 1934-578X.

TAUCHEN, J. – DOSKOČIL, I. – CAFFI, C. – LULEKAL, E. – MARŠÍK, P. – HAVLÍK, J. – VAN DAMME, P. – KOKOŠKA, L. In vitro antioxidant and anti-proliferative activity of Ethiopian medicinal plant extracts. INDUSTRIAL CROPS AND PRODUCTS, 2015, roč. 74, č. , s. 671-679. ISSN: 0926-6690.

HOUDKOVÁ, M. – URBANOVÁ, K. – DOSKOČIL, I. – RONDEVALDOVÁ, J. – NOVÝ, P. – **NGUON, S. – **CHRUN, R. – KOKOŠKA, L. In vitro growth-inhibitory effect of Cambodian essential oils against pneumonia causing bacteria in liquid and vapour phase and their toxicity to lung fibroblasts. South African Journal of Botany, 2018, roč. 118, č. September 2018, s. 85-97. ISSN: 0254-6299.

DOSKOČIL, I. – HAVLÍK, J. – VERLOTTA, R. – TAUCHEN, J. – VESELÁ, L. – MACÁKOVÁ, K. – OPLETAL, L. – KOKOŠKA, L. – RADA, V. In vitro immunomodulatory activity, cytotoxicity and chemistry of some central European polypores. Pharmaceutical Biology, 2016, roč. 54, č. 11, s. 2369-2376. ISSN: 1388-0209.

MUSILOVÁ, Š. – MODRÁČKOVÁ, N. – DOSKOČIL, I. – ŠVEJSTIL, R. – RADA, V. Influence of human milk oligosaccharides on adherence of bifidobacteria and clostridia to cell lines. ACTA MICROBIOLOGICA ET IMMUNOLOGICA HUNGARICA, 2017, roč. 64, č. 4, s. 415-422. ISSN: 1217-8950.

VANĚČKOVÁ, N. – HOŠŤÁLKOVÁ, A. – ŠAFRATOVÁ, M. – KUNEŠ, J. – HULCOVÁ, D. – HRABINOVÁ, M. – DOSKOČIL, I. – SŤĚPÁNKOVÁ, Š. – OPLETAL, L. – NOVÁKOVÁ, L. – JUN, D. – CHLEBEK, J. – CAHLÍKOVÁ, L.; idPublikace = 70719; Název: Isolation of Amaryllidaceae alkaloids from Nerine bowdenii W. Watson and their biological activities-- Neexistuje podtyp publikace --

HÄRTLOVÁ, H. – DOSKOČIL, I. – HUČKOVÁ, L. Obezita u koní a její důsledky. Náš chov, 2012, roč. 72, č. 4, s. 47-48. ISSN: 0027-8068.

TAUCHEN, J. – BORTL, L. – HUML, L. – MIKŠÁTKOVÁ, P. – DOSKOČIL, I. – MARŠÍK, P. – VILLEGAS, P. – FLORES, Y. – VAN DAMME, P. – LOJKA, B. – HAVLÍK, J. – LAPČÍK, O. – KOKOŠKA, L. Phenolic composition, antioxidant and anti-proliferative activities of edible and medicinal plants from the Peruvian Amazon. Brazilian Journal of Pharmacognsosy, 2016, roč. 26, č. 6, s. 728-737. ISSN: 0102-695X.

TAUCHEN, J. – **HUML, L. – BORTL, L. – DOSKOČIL, I. – JAROŠOVÁ, V. – MARŠÍK, P. – FRAŇKOVÁ, A. – **CLAVO PERALTA, Z. – **CHUSPE ZANS, M. – HAVLÍK, J. – **LAPČÍK, O. – KOKOŠKA, L. Screening of medicinal plants traditionally used in Peruvian Amazon for in vitro antioxidant and anticancer potential. NATURAL PRODUCT RESEARCH, 2018, roč. neuvedeno, č. 16 Apr 2018, s. 1-4. ISSN: 1478-6419.

TAUCHEN, J. – **HUML, L. – BORTL, L. – DOSKOČIL, I. – JAROŠOVÁ, V. – MARŠÍK, P. – FRAŇKOVÁ, A. – **CLAVO PERALTA, Z. – **CHUSPE ZANS, M. – HAVLÍK, J. – **LAPČÍK, O. – KOKOŠKA, L. Screening of medicinal plants traditionally used in Peruvian Amazon for in vitro antioxidant and anticancer potential. NATURAL PRODUCT RESEARCH, 2019, roč. 33, č. 18, s. 2718-2721. ISSN: 1478-6419.

**STARA, J. – **PEKAR, S. – **NESVORNA, M. – KAMLER, M. – DOSKOČIL, I. – **HUBERT, J. Spatio-temporal dynamics of Varroa destructor resistance to tau-fluvalinate in Czechia, associated with L925V sodium channel point mutation. PEST MANAGEMENT SCIENCE, 2019, roč. 75, č. 5, s. 1287-1294. ISSN: 1526-498X.

**DVOŘÁČEK, V. – HOMOLKOVÁ, D. – DOSKOČIL, I. – PLACHÝ, V. – HUČKO, B. Uplatnění blízké infračervené spektrometrie v biologické testaci na potkanech pro odhad krmné kvality pšenice. Úroda, 2017, roč. 65, č. 12, s. 535-538. ISSN: 0139-6013.

HRONCOVÁ, Z. – HAVLÍK, J. – KILLER, J. – DOSKOČIL, I. – TYL, J. – KAMLER, M. – TITĚRA, D. – HAKL, J. – MRÁZEK, J. – BUNEŠOVÁ, V. – RADA, V. Variation in honey bee gut microbial diversity affected by ontogenetic stage, age and geographic location. PLoS One, 2015, roč. 10, č. 3, s. 1-17. ISSN: 1932-6203.

HAVLÍK, J. – DOSKOČIL, I. Zemědělství v zásobení populace selenem. ..., 2013, roč. 68, č. 1, s. 2-4. ISSN: N.

Certifikované metodiky

**HUBERT, J. – **NESVORNÁ, M. – DOSKOČIL, I. – KAMLER, M. – **STARÁ, J. Certifikovaná metodika pro hodnocení rezistence roztoče Varroa destructor vůči tau-fluvalinátu, Certified technological procedure of detection of Varroa destructor resistance to tau-fluvalinate, Varroa destructor; tau-fluvalinát; rezeistence; včela medonosná; mutace sodného kanálu, 2018, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), Hodnocení rezistence roztoče , N, N, B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, Ministerstvo zemědělství, 05.06.2018,

**KRAUSOVÁ, G. – **HYRŠLOVÁ, I. – **SMOLOVÁ, J. – DOSKOČIL, I. – **KRONUSOVÁ, O. – **KAŠTÁNEK, P. Výběr mikroskopických řas pro aplikaci do fermentovaných výrobků, Selection of microscopic algae for application to fermented products, algae; fermentation; dairy products, 2019, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), QK1910300, Bez technických parametrů. Předkládaná certifikovaná metodika bude moci být využita výzkumnými laboratořemi při testování a rozšíření znalostí o vlivu mikroskopických řas na BMK a bifidobakterie. Dalším relevantním okruhem uživatelů pro uplatnění metodiky jsou mlékárenské a potravinářské instituce zabývající se výrobou mléčných i nemléčných fermentovaných výrobků, ale také komerční organizace využívající probiotické mikroorganismy v kombinaci sdalšími složkami spozitivním benefitem na lidské zdraví (např. f. INGREDIA s.r.o.,s kterou je podepsána smlouva o uplatnění předkládané metodiky)., Produkční cena jedné mikrořasy 3000 Kč / kg včetně medií, energetické kultivace, sklízení a sušení a práce. Tvorba extraktů horkovodních a tvorba smíšených biomasy spotravinovými másly, cena na potravu másla 2000 Kč, práce na optimalizaci kultivace třech kmenů řasy chlorela a spiruliny optimalizace teploty, doby extrakce, sušení, testování množství krmiva na jídlo a ochutnávání produktů v kombinaci s jogurtem, cena času práce vzorcece vzorek jedné řasy 1500 Kč., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Státní veterinární správa; Odbor vědy, výzkumu a vzdělávání MZe, 16.12.2019,

**NESVORNÁ, M. – KAMLER, M. – **HUBERT, J. – DOSKOČIL, I. Výskyt rezistence roztoče Varroa destructor k tau-fluvanilátu v podmínkách České republiky, The occurrence of Varroa destructor mite resistance to tau-fluvanilate in the conditions of Czech Republic, Varroa destructor; rezistence; tau-fluvalinát; mutace, 2017, GJ - Choroby a škůdci zvířat, veterinární medicina, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, Výskyt bodových mutací roztočů, Rozsah využití may je v oblasti kompetence SVS a vychází z doporučení k tlumení varoázy pomocí akaricidních přípravků. Pro tato doporučení budou zohledněna místa s výskytem populací roztočů s rezistencí vůči tau-fluvalinátu. Pro koncové uživatele budou připraveny aktivní (online) verze mapy, které těmto uživatelům umožní zjistit stav populace škůdce ve svém okolí., Předpokládané přínosy mapy jsou v obsalti střednědobé a dlouhodobé strategie tlumení varoázy a ochrany včelstva, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ústřední veterinární správa Státní veterinární správa, 08.08.2017,

Ostatní výsledky

VOLŠTÁTOVÁ, T. – HAVLÍK, J. – DOSKOČIL, I. – POTŮČKOVÁ, M. – HRONCOVÁ, Z. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Adhesion abilities of five different milk proteins on the selected strains of lactobacilli in cell culture model. 2015, Espen Congress on Clinical Nutrion & Metabolism, Healthy Life Through Nutrition, Lisbon, Portugal, 5.-8.9.2015, s. 140-141. ISSN: 24054577.

CAHLÍKOVÁ, L. – DOSKOČIL, I. – HOLŠŤÁLKOVÁ, A. – BENEŠOVÁ, N. – ŠAFRATOVÁ, m. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Cytotoxic activities of Amaryllidaceae alkaloids against gastrointestinal cancer cells. 2015, 63rd International Congress and Annual Meeting of the Society for Medicinal Plant and Natural Product Research, 23.-27.8. Budapest, Magyar Book of abstracts, s.1.

HAVLÍK, J. – JENŠOVSKÝ, J. – DOSKOČIL, I. – HRONCOVÁ, Z. – KAMLER, M. – TYL, J. – TITĚRA, D. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Effect of alkaloids presence in artificial nectar on foraging preferences of honey bees. 2013, CD - XXXXIII. International Apicultural Congress Apimondia, 29.9. — 4.10. 2013 Kyjv, Ukrine.

HAVLÍK, J. – VOLŠTÁTOVÁ, T. – DOSKOČIL, I. – POTŮČKOVÁ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Effect of Selected Foods on the Adhesion of Lactobacilli in Cell Culture Modell. 2015, 4 th International Conference on Food Digestion, Naples, Italy, 17.-19.5.2015, s. 1, poster.

HRONCOVÁ, Z. – VOLŠTÁTOVÁ, T. – HAVLÍK, J. – DOSKOČIL, I. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Effect of selected polyphenols from apples on the adhesion of lactobacilli. 2015, Espen Congress on Clinical Nutrition & Metabolism, Healthy Life Through Nutrition, Lisbon, Portugal, 5.9.-8.9.2015, s. 141. ISSN: 24054577.

MARCHICA, A. – HAVLÍK, J. – DOSKOČIL, I. – HRONCOVÁ, Z. – VOLŠTÁTOVÁ, T. – BERNARDI, R.Effects of selected dietary polyphenols on mucin expression in epithelial cells. 2016, Poster list LX SIGA Annual Congress, 13.9.-16.9.2016 Catania, Italy, s.7.28. ISBN: 978-88-904570-6-7.

HAVLÍK, J. – VERLOTTA, R. – DOSKOČIL, I. – HRONCOVÁ, Z. – VOLŠTÁTOVÁ, T. – BERNARDI, R. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Granulocyte Phagocytic Activity Induced by Edible Polypore Mushrooms. 2014, 3rd International Conference on Food Digestion, Wageningen, The Netherlands, 11.3.-13.3.2014, s.145.

DOSKOČIL, I. – KAMLER, M. – NESVORNÁ, M. – HUBERT, J.Identification of the honeybee parasitic mite Varroa destructor resistance using discrimination concentrations of acaricides in vitro. 2016, Book of Abstract, 49th Annual Meeting of the Society for Invertebrate Pathology, 24.7.-28.7.2016 France, s. 104..

DOSKOČIL, I. – HAVLÍK, J. – FRUBLINGOVA, L. – LANDA, P. – VOLŠTÁTOVÁ, T. – HRONCOVÁ, Z. – RADA, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); In Vitro Antiradical and Anti-inflammatory Properties of Fruit and Vegetable Juices. 2014, 17th world congress of food science and technology & expo, Research that res nates, August 17-21,2014, Montreal, Canada .

DOSKOČIL, I. – HAVLÍK, J. – FRUBLINGOVA, L. – HRONCOVÁ, Z. – VOLŠTÁTOVÁ, T. – LANDA, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); In Vitro Antiradical and NO Suppression Properties of Fruits and Vegetables. 2014, 3rd International Conference on Food Digestion, Wageningen, The Netherlands, 11.3.-13.3.2014, s. 146.

HRONCOVÁ, Z. – HAVLÍK, J. – KILLER, J. – DOSKOČIL, I. – RADA, V. – KAMLER, M. – TYL, J. – TITĚRA, D. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Occurrence of Bifidobacterium asteroides in honey bee gut during development. 2013, CD - XXXXIII. International Apicultural Congress Apimondia, 29.9. — 4.10. 2013 Kyjv, Ukrine.

HRONCOVÁ, Z. – HAVLÍK, J. – KILLER, J. – DOSKOČIL, I. – TYL, J.Occurrence of Gammaproteobacteria in honey bee gut infected by Paenibacillus larvae. 2016, Book of Abstract, 49th Annual Meeting of the Society for Invertebrate Pathology, 24.7.-28.7.2016 France, s. 104..

FRÜBLINGOVÁ, L. – HAVLÍK, J. – DOSKOČIL, I. – PLACHÝ, V. – STANKOVÁ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Plant Extract with Anti-Hyperuricemic Activity in Rats. 2012, Sborník příspěvků mezinárodní konference NutriNET, Mendelova Universita v Brně, 21. - 22.11.2012, s.55-61. ISBN: 978-80-7375-667-3 .

VOLŠTÁTOVÁ, T. – HAVLÍK, J. – DOSKOČIL, I. – POTŮČKOVÁ, M. – ŠVEJSTIL, R. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The Effect of Breast Milk and its Oligosaccharide Fractions on Lactobacilli Adhesion. 2015, 4th International Conference on Food Digestion, Naples, Italy, 17.-19.3.2015, s. 1, poster.

VOLŠTÁTOVÁ, T. – HAVLÍK, J. – DOSKOČIL, I. – POTŮČKOVÁ, M. – SKŘIVANOVÁ, E. – RŮŽIČKOVÁ, J. – MIŠKOVSKÁ, D. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The effect of different milks on the adhesion of selected strain of lactobacilli. 2014, 5th Management Committee & Working Groups Meeting of Cost Action FA 1005, 23.-25. September 2014, Dubrovník, Croatia.

HÁJKOVÁ, Š. – HRONCOVÁ, Z. – HAVLÍK, J. – DOSKOČIL, I. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv subletálních dávek imidaklopridu na přežití larev včely medonosné (Apis mellifera) in vitro. 2014, In: Kubík Š. & Barták M. (eds), 6th Workshop on biodiversity, Jevany. Česká zemědělská univerzita v Praze, s. 12 - 19. ISBN: 978-80-213-2527-2.