×
Ing. Karel Douda, Ph.D.
Karel Douda - personal web pages
banner

Projekty

 

_________________________________________________________________

Vliv nepůvodních druhů na hostitelsko-parazitické vztahy: důležitost mezipopulační variability

Impact of non-native species on host-parasite relationships: importance of interpopulation variability

GAČR, 2013-2017

Faktory ovlivňující přežívání a vitalitu sladkovodních mlžů (Bivalvia:

Unionidae) v larválním a juvenilním stádiu vývoje

CIGA, 2009-2010

Vyhodnocení vlivu chemismu vody a využití území na rozšíření mlžů čeledi Unionidae v povodí Lužnice

GA FLE, 2006-2006

Vliv znečištění vody, úživnosti a hydrologických charakteristik toku na výskyt mlžů čeledi Unionidae v tekoucích vodách ČR

GA FLE, 2007-2007

Využití kombinace toxikologických testů a analýzy rozšíření druhů pro stanovení vlivu vybraných parametrů jakosti vody na populace sladkovodních mlžů

GA FZP, 2008-2008

Vliv nepůvodních druhů na hostitelsko-parazitické vztahy: důležitost mezipopulační variabilit

Grantová agentura ČR, 2013-2017

Environmentální a hospodářská rizika invazivního druhu škeble asijská (Sinanodonta woodiana) v České republice a metody jeho eliminace a prevence šíření

Technologická agentura ČR, 2016-2016

Individuální variabilita a resilience mezidruhových vztahů ve sladkovodním prostředí: vhled pomocí interakcí mlžů a ryb

Grantová agentura ČR, 2019-2021

Probíhající globální invaze zoonotické hlístice Angiostrongylus cantonensis: analýza rizik rozšíření v Evropě

Grantová agentura ČR, 2022-2024